God Jul & Gott Nytt År!

Av , , 1 kommentar 11

Ännu ett pandemiår går mot sitt slut. Nu kommer min blogg att gå in i viloläge ett tag, i samband med lite julledighet beträffande möten och sammanträden. Om inget oväntat inträffar så blir det paus med bloggandet åtminstone fram till nyår men förmodligen lite längre än så.

Jag vill med detta bara passa på att önska Er alla en riktigt….

God Jul & Gott Nytt År!

Tryggare kollektivtrafik

Av , , 1 kommentar 11

Umeå kommun ska införa flexibla nattstopp med kollektivtrafiken. Flexibla nattstopp innebär att resenärer kan be busschauffören att få stiga av mellan de ordinarie busshållplatserna. Syftet är att öka tryggheten för resenärerna.

Det är ju inte överdrivet ofta våra motioner får bifall i Umeå fullmäktige. Men igår var ett undantag. En motion från mig och övriga borgerliga gruppledare – från år 2018 – fick bifall. Mycket bra! Nu blir förslaget om flexibla nattstopp inom kollektivtrafiken verklighet. KF beslutade i juni att bifalla ett liknande uppdrag från Centerpartiet, så delar av detta är på gång. Införandet av arbetssättet kommer att ske successivt inom kollektivtrafiken. Umeås kollektivtrafik blir tryggare med flexibla nattstopp.

Full fart på årets sista fullmäktige

Av , , 1 kommentar 8

Årets sista fullmäktigesammanträde genomförs idag, och det sker digitalt. För egen del har jag lämnat in en interpellation till Hans Lindberg (S) om skogens betydelse för klimatarbetet. Förhoppningsvis hinner den upp till besvarande nu på förmiddagen.

På ärendelistan i övrigt, så har vi en gemensam Alliansmotion om trygghetsstopp i kollektivtrafiken, som föreslås bli bifallen. Det är bra. Jag och övriga borgerliga gruppledare lämnade in motionen år 2018. Vidare har vi en Alliansmotion om införandet av utmaningsrätt för att förbättra företagsklimatet. Den föreslås däremot bli avslagen. För att nämna några punkter.

Full fart!

Viktigt för demokratin – landets skolor måste vara öppna och tillgängliga för de politiska ungdomsförbunden!

Av , , Bli först att kommentera 8

Vi hade tidigare i veckan digitalt sammanträde med SKR:s demokratiberedning, där jag sedan valkongressen 2019 har förmånen att vara vice ordförande.

På sammanträdet hade vi besök av bl.a. generaldirektören för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Lena Nyberg, samt företrädare för riksdagspartiernas olika ungdomsförbund

Fokus var ungas politiska deltagande, skolans demokratiuppdrag och de politiska partiernas (och deras resp ungdsomsförbund) närvaro i skolan.

Ett mycket stort bekymmer i sammanhanget är att politiska ungdomsförbund har svårt att bli insläppta på landets grund- och gymnasieskolor. Detta oavsett vilket parti och ungdomsförbund det gäller. Budskapet var entydigt, oavsett det var SSU, MUF, CUF, GU, LUF eller SDU som talade (Ung Vänster var inbjudna men kopplade inte upp sig).

Det har blivit sämre, sedan skollagen ändrades år 2018 och beslutanderätten numera ligger helt på respektive rektor. Många rektorer väljer att vägra ungdomsförbunden tillträde till skolorna, och på de ställen där de faktiskt får komma på besök, så är det belagt med så många förbehåll och praktiska detaljer som gör att det i själva verket blir svårt för ungdomsförbunden att genomföra ett besök.

Så här kan vi inte ha det.

Menar vi allvar med att vi vill att ungdomar ska engagera sig i samhället, och i politiken – då kan inte det största hindret för delaktigheten vara att landets skolor vägrar att släppa in ungdomsförbunden.

Hur ska ungdomsförbunden kunna attrahera nya medlemmar, och väcka intresse för politik hos unga, om de förvägras möjligheten att komma till skolorna och träffa skoleleverna? Idag är det alltså upp till varje rektor på varje enskild skola att besluta om ungdomsförbunden ska få besöka skolorna. Alltför ofta blir svaret nej.

Här måste det till en förändring. Och inte bara under det kommande valåret utan på permanent basis.

Skolorna runt om i Sverige måste öppnas upp för de politiska ungdomsförbunden!

Låg skatt är en viktig frihetsfråga!

Av , , 1 kommentar 10

28 kommuner har valt att sänka kommunalskatten inför nästa år. Tyvärr ingår inte högskattekommunen Umeå i denna skara. Trots massiva ekonomiska överskott, och en välfylld resultatutjämningsreserv.

Umeå kommun har en extremt hög kommunalskatt. Sämst – eller värst – av jämförbara kommuner. Vi moderater har återkommande lagt förslag på en sänkning av kommunalskatten.

Det är inte rimligt att just umeåborna ska betala så mycket mer i skatt, än invånarna i landets övriga kommuner. Det är hög tid att skatten sänks också i Umeå. För alla umeåbor.

Låg skatt är en viktig frihetsfråga.

En fruktansvärd utveckling av ungdomsrånen i Sverige!

Av , , 1 kommentar 21

Den grova brottsligheten kryper ner i åldrarna. Igår rapporterade BRÅ att ungdomsrånen har mer än fördubblats sedan 2015. Det behövs bättre verktyg för att kunna stoppa ungas kriminalitet innan den bitit sig fast. Därför vill Moderaterna att förbudet mot att använda hemliga tvångsmedel, exempelvis avlyssning, mot misstänkta under 15 år slopas.

Vi har också föreslagit en lång rad andra åtgärder. Jag har skrivit om dessa förslag både här på bloggen och i insändare.

Men tidigare har många i debatten hävdat att varningarna om ökade ungdomsrån varit överdrivna. Men nu kan ingen längre förneka fakta. Ungdomsrånen har mer än fördubblats och man ser en ökning över hela landet.

VIlka är det då som är skyldiga till brotten? Och vilka är brottsoffren?

Ur artikel i Expressen:

Tidigare har Brå fått kritik för att mörka gärningsmäns utländska bakgrund.

Rapporten om ungdomsrånen är tydlig på den här punkten och slår fast att 66 procent av de som varit misstänkta för ungdomsrån under 2015-2019 har utländsk bakgrund – och en majoritet av dem kommer från Afrika och Asien.

Av de misstänkta med utländsk bakgrund är 37 procent födda utomlands och 29 procent är andra generationens invandrare med två utrikesfödda föräldrar.

I gruppen rånare som, enligt Brå, har svensk bakgrund finns ytterligare tolv procent som har en förälder som är född utomlands.

Det innebär att bara 22 procent av ungdomsrånarna har svensk bakgrund i form av två svenska föräldrar.

Totalt handlar det om 3 274 personer som varit misstänkta för ungdomsrån under perioden och flera av dem har varit misstänkta för flera rån.

7 909 ungdomar har anmält att de utsatts för ett rån och där har 77 procent svensk bakgrund, enligt Brå.

 

28 kommuner sänker skatten år 2022 – tyvärr inte Umeå!

Av , , 5 kommentarer 11

Jag läser på SKR:s hemsida, i ekonomibloggen, att 28 kommuner har valt att sänka kommunalskatten nästa år. Tyvärr ingår inte Umeå i denna skara av kommuner.

Umeå kommun har som bekant en extremt hög kommunalskatt. Sämst – eller värst – av jämförbara kommuner. Vi moderater har återkommande lagt förslag på en sänkning av kommunalskatten. Även vid senaste budgetfullmäktige, i juni 2021, lade vi ett förslag om sänkt skatt. Men tyvärr blev vi nedröstade.

Skatten i Umeå är omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj där två vuxna arbetar betalar ca 12 650 kr mer per år i skatt än dem som bor i jämförbara kommuner. Umeåborna borde kunna kräva betydligt mer av service och välfärd med tanke på hur mycket mer pengar de betalar in jämfört med människor som bor i andra kommuner runt om i landet. För oss är detta en frihets- och rättvisefråga!

Av landets 20 största kommuner har Umeå kommun högst kommunalskatt. Av dessa 20 kommuner är 12 socialdemokratiskt styrda. Men alla kommuner klarar av att ha betydligt lägre skattenivå.

Lägre skatt gör det mer lönsamt att arbeta och främjar tillväxt, men är framförallt viktigt för att ge människor med små marginaler större ekonomisk frihet. Låg skatt är en viktig frihetsfråga.

M-förslag: slopad elskatt under januari och februari

Av , , Bli först att kommentera 14

Elpriserna just nu är orimligt höga. Det beror delvis på att Sveriges energiförsörjning har blivit mer sårbar när ren och effektiv kärnkraft har avvecklats.

Därför vill Moderaterna slopa elskatten under januari och februari. Det motsvarar ca 1500-2000 kr/mån under januari och februari för en vanlig villa.

De höga elpriserna slår mot företag som vill ställa om, jobben och hushållens ekonomi. I förlängningen äventyrar de också tilltron till omställningen.

Vi måste få fart på bostadsbyggandet i Umeå, och det gäller även byggandet av småhus.

Av , , 2 kommentarer 5

Vi har fortsatt brist på bostäder i Umeå och det är ett stort bekymmer. Detta faktum har vi från moderat sida påtalat under en lång rad av år. Vi har även presenterat olika förslag för att kunna öka takten på bostadsbyggandet, däribland att öppna upp fler områden för byggnation av bostäder.

Kommunens mål är sedan tidigare att bostadsbyggandet måste öka till 2000 bostäder per år, men hittills har inte resultaten varit i närheten av målet. För år 2020 blev det bara 412 bostäder. År 2019 färdigställdes ca 1000 bostäder, år 2018 ca 1400 och år 2017 ca 950 bostäder. Vi behöver fler villor, fler lägenheter.

Rådande situation är ett hot mot Umeås tillväxt.

Som alltfler uppmärksammar, så är utbudet av villor extremt lågt, vilket vi måste tillgodose under kommande år. Under det senaste decenniet har småhusens andel av den totala produktionen legat på låga 17 procent. Umeå borde bli bättre på att erbjuda attraktivt boende i villa runt om i vår kommun. Från Moderaterna i Umeå, så lade vi ett förslag i kommunfullmäktige om att uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt möjliggöra en högre takt på byggande av fler småhus (villor, radhus). Detta röstades tyvärr ned, så sent som i juni detta år. Men behovet av detta kvarstår.

Småhusen är en viktig, men ibland förbisedd förutsättning, för kommunens utveckling. Många undersökningar genom åren visar dessutom att det är just i småhus som en majoritet av befolkningen helst vill bo. I en Sifo-mätning från 2019 så angav 75 procent av svenskarna att de ville bo i villa, radhus eller kedjehus. I en undersökning från Demoskop från år 2019 angav över 70% i åldern 25-49 att de helst ville helst bo i småhus. Så efterfrågan finns.

Vi måste få fart på bostadsbyggandet i Umeå, och det gäller även byggandet av småhus.