Fortsatta samtal och besök

Av , , 1 kommentar 0

I Seattle är det morgon och snart dags för frukost.

På förmiddagen kommer vi fortsätta diskutera hållbar stadsutveckling, energieffektivt byggande, energifrågor och avfallsfrågor med en grupp från International Sustainable Solutions, vilka har ett utvecklat samarbete med Sverige och Danmark.

Lite senare är det dags för rundabordssamtal med lokala företagare och företrädare från kultursektorn. Det skandinaviska arvet är fortfarande tydligt i Seattle. Man räknar med att 12-15% av befolkningen är svenskättlingar. Som kuriosa kan nämnas att en 100-år gammal lag stadgar att två språk MÅSTE läras ut vid universitetet här. Vilka språk? Engelska och?.svenska (!). I eftermiddag är det dags för vår delegation att resa vidare mot San Francisco.

På återhörande!

1 kommentar

På plats i Seattle

Av , , Bli först att kommentera 0

Flygresan igår gick bra och smidigt – även om det var lång restid – och bagaget kom som det skulle till flygplatsen. Snart dag för frukost här i Seattle och sedan kör programpunkterna igång fr.o.m. 08.00 lokal tid.

Vi är indelade i olika grupper beroende på vad vi har valt att studera närmare. Jag ingår i den grupp som tittar närmare på infrastruktufrågor och hållbart byggande. Idag besök hos bl.a. ’Built Green’ som planerar och bygger energieffektiva och miljövänliga bostäder i regionen. Lite senare under dagen blir det besök på stadshuset i Seattle.

Har fått rapporter från fullmäktige hemma i Umeå och har förstått att fullmäktigeförhandlingarna blev färdiga md beslutspunkterna ganska tidigt idag. Vår Alliansinterpellation om arbetet med att minska klasstorlekarna på högstadiet kommer tydligen upp vid nästa fullmäktige och det passar ju bra eftersom både jag och Sellström är ’härborta’.

På återhörande!

Bli först att kommentera

Omvald för fjärde året i rad

Av , , Bli först att kommentera 0

I lördags samlades moderaterna i Västerbotten till länsförbundsstämma i Umeå. Stämman hade att ta ställning till en rad motioner, bl.a. om IT-utbyggnad i glesbygd och nej till den s.k. pumplagens tredje steg. Båda motionerna bifölls. Alla stämmobeslut skedde i linje med det som förbundsstyrelsen hade föreslagit.

En enig stämma omvalde sedan mig till länsförbundsordförande för fjärde året i rad och det känns naturligtvis mycket bra att ha fått förtroendet för ytterligare ett år.

Det går bra för Moderaterna i Västerbotten. Vi är det m-distrikt i landet som vuxit snabbast det senaste året. Vi är bäst på återvärvning, bäst på nyvärvning. Nu är vi det största moderata länsförbundet i Norrland och det känns så klart kul. I samband med medlemsvärvarkampanjen under 2008 lyckades vi nyvärva 282 nya medlemmar, vilket motsvarade ungefär en 30% ökning av medlemsantalet.

Samtidigt är vi bekymrade över att vi saknar representation i Dorotea, Norsjö och Malå och vi kommer de närmaste åren att satsa hårt för att komma tillbaka på dessa orter.

Den nyvalda styrelsens i sin helhet:

Ordförande: Anders Ågren, Umeå
Förste vice ordf: Katharina Hahlin, Vilhelmina
Andre vice ordf: Ulf Grape, Skellefteå.

Ledamöter:
Edward Riedl, Umeå
Andreas Löwenhöök, Skellefteå
Torbjörn Olsson, Umeå
Elisabeth Björnsdotter Rahm, Lycksele
Kenneth Isaksson, Robertsfors.
Agneta Nilsson, Vännäs
Nicklas Sandström, MUF

Bli först att kommentera

Moderat länsförbundsstämma idag

Av , , Bli först att kommentera 0

Lördagen ägnas åt förbundsstämma med Moderaterna i Västerbotten, där jag själv är länsordförande sedan ett antal år tillbaka.

Utöver de sedvanliga stämmoförhandlingarna med behandling av motioner m.m. så kommer vi gå igenom nästa steg i vår länskampanj ’Vision Blå’. Resultatet av den kampanjen under föregående år blev 282 nya medlemmar vilket innebar att vi var det förbund i landet som dels var bäst på återvärvning, dels bäst på nyvärvning.

Nu ska vi inleda nästa steg i den kampanjen och siktet är så klart inställt på valet 2010, men vi har dessförinnan såväl EU-val som kyrkoval.

Ha en trevlig helg!

Bli först att kommentera

Sahlin vill höja skatten, Blå Vägen och förbundsstämma

Av , , 2 kommentarer 0

Sahlin vill höja skatten!
Idag går s-ledaren Mona Sahlin ut och slår på stortrumman: Höjda skatter ska ta Sverige ur krisen. Jojo, så var socialdemokraterna inne i vänsterfållan tillsammans med Lars Ohly (v) igen. Men som vanligt så har Mona Sahlin inte förankrat förslaget, så den tilltänkta samarbetspartnern Miljöpartiet har redan gått ut och sågat det.

Blå Vägen
Idag har vi årsmöte med Blå Vägen och E12 Alliansen och avsikten är att idag formellt slå ihop de två organisationerna. Blå vägensamarbetet är ett samarbete mellan Umeå, Vännäs, Vindeln, Lycksele och Storumans kommuner med fokus på gemensamma frågor inom kommunikationer och regional utveckling. Ordförande är Lilly Bäcklund, Lycksele, och själv är jag föreningens vice ordförande.

Den sammanslagna organisationen ska positionera sig och söka samarbete med övriga organisationer som arbetar med infrastruktur och regional utveckling. Näringslivets behov av rationella transportlösningar på både väg, järnväg, flyg och båt kan bara lösas i ett brett samarbete med andra aktörer, därför kommer Blå Vägen/E12 att fördjupa och intensifiera sitt samarbete mot både offentlig, privat och ideell sektor.

Moderaternas länsförbundsstämma
Imorgon har vi förbundsstämma med moderaterna i Västerbotten. Den äger rum på Scandic Plaza i Umeå. Det ska bli trevligt att summera det gångna verksamhetsåret och gå igenom planeringen för 2009 med allt med det innebär i formen av valrörelser (EU-val och kyrkoval) m.m.

2 kommentarer

Dags att pensionera Holmlund (s) i valet 2010!

Av , , 1 kommentar 0

Till Västerbottensnytt har Lennart Holmlund (s) låtit meddela att han tänker fortsätta med politiken ett bra tag till, trots att han redan har rekordet över vem som styrt Umeå längst. Så någon pensionering när han uppnår pensionsåldern är inte aktuell. 14 år (!) som kommunstyrelsens ordförande räcker alltså inte. Nu vill han sitta i praktiken 5 år till….

I samma veva har han inne en debattartikel i VF där han tydligen förespråkar höjda skatter i Sverige, som om han vore pånyttfödd vänsterpartist/miljöpartist.

Vi ska vara glada att det i slutändan är umeborna som bestämmer hur länge Lennart Holmlund och socialdemokraterna kan sitta vid makten, och inte Holmlund själv.

I valet 2010 hoppas jag därför att umeborna lägger sin röst så att vi kan pensionera Lennart Holmlund (s) från politiken. Visst har han uträttat positiva saker för Umeå – rätt ska vara rätt – men det är aldrig bra att sitta för länge vid makten. Det räcker nu. Det är dags för ett generationsskifte i Umeåpolitiken!

1 kommentar

Umeå kommun fick stort överskott 2008

Av , , Bli först att kommentera 0

I dagens VK publiceras uppgifter om Umeå kommuns bokslut (exklusive de kommunala bolagen), men det blir något missvisande i slutsatserna om överskottets storlek.

Politiskt tas beslut om bokslutet först nästa vecka, och skulle normalt kommenteras först då. Men eftersom siffrorna blev offentliga för massmedia igår, så måste jag ändå uppmärksamma den del som går att läsa i media idag.

Umeå kommun gör ju faktiskt återigen ett mycket starkt resultat. + 161 miljoner kronor för år 2008, men förslaget är att göra en rejäl pensionsavsättning till pensionsstiftelsen för åren 2008-2011. Detta eftersom vi har gjort ett starkt resultat för 2008 och att allt pekar på tuffare ekonomiska tider under kommande år. Denna avsättning som ska göras i bokslutet för 2008 blir hela 123 miljoner (99+24 mkr) och därmed försämras resultatet på slutraden till 38,3 miljoner kronor.

2008 blev ett gott år ur ekonomisk synvinkel, inte minst tack vare intäkterna från vattenkraften vid Stornorrfors, och det möjliggör just att sätta av pengar i goda tider för den ’pensionspuckel’ som kommer längre fram.

För de år som ligger framför oss kommer också bli betydligt tuffare, när den globala finanskrisen nu slår igenom med full kraft på lokalplanet.

Bli först att kommentera

Träff med MUF-basen igår

Av , , Bli först att kommentera 0

Igårkväll hade jag förmånen att träffa MUF:s ordförande Nicklas Wykman som besöker Umeå under två dagar. Det var ett intressant möte och vi hade bra diskussioner om det politiska läget. Även MU:s distriktsordförande i länet Nicklas Sandström var på plats.

Sedan jag blev gruppledare för moderaterna i kommunen så har jag ansträngt mig för att de unga politiska företrädarna i partiet skall ges goda politiska plattformar. Det är också ganska unikt att flera MUF:are fått tunga viceordförandeuppdrag, vilket vi lyckades ordna efter valet 2006 i Umeå kommun. Detta har vi också fått positiv respons för från högre plan.

Man måsta våga satsa på yngre politiker, och ge dem möjlighet att visa vad de går för. Min ambition är att vi ska hålla samma linje även efter valet 2010. Det var också mitt budskap till Wykman igår.

Idag kör MUF kampanj på skolor och universitetet i Umeå. Hoppas det blir lika lyckat som förra gången de körde en ’drive’.

Bli först att kommentera

Stopp för bonusar, Sekab och välkommen Nordebo

Av , , Bli först att kommentera 0

Bonus-löner
Idag meddelar regeringen på DN-debatt en välkommen nyhet. Regeringen sätter stopp för bonusar i statliga bolag, vilket är himla bra. Regeringen visar vägen och det är positivt att man även försöker få denna insikt att sprida sig till det privata näringslivet, genom att bjuda in till samtal.

Saxat från dagens DN: ’Toppcheferna i alla statliga bolag ska i fortsättningen enbart ha fast ersättning. Styrelserna uppmanas att omförhandla även gällande avtal så att nyordningen får fullt genomslag. Det får inte finnas någon tvekan om att statliga bolagsledningar arbetar med folkets bästa för ögonen.’

Sekab
Vid gårdagens sammanträde med UKF gick en enig styrelse med på vår begäran om en oberoende utredning av Sekab och turerna kring det bolaget. Vi gruppledare från Alliansen lämnade ju in skrivelsen för en vecka sedan och det är positivt att socialdemokraterna valde att gå med på vårt förslag. Nu förväntar vi oss att Skellefteå och Örnsköldsvik väljer samma linje.

Välkommen Nordebo!
Läser i pappersupplagan av VK att politiske chedredaktören Ola Nordebo nu ger sig ut på twitter. Varmt välkommen Ola.

P.S När får vi se dig på Facebook? D.S 😉

Bli först att kommentera

Nya och värdefulla kanaler

Av , , Bli först att kommentera 0

Till att börja med får vi väl ta och hälsa Lennart Holmlund (s) välkommen tillbaka, då han enligt uppgift borde vara tillbaka från Thailand nu. I så fall lär vi träffa på varandra vid eftermiddagens styrelsesammanträde med Umeå Kommunföretag. Styrelsen ska då bl.a. ta ställning till det krav på oberoende granskning av Sekab-affärerna, som jag och övriga Alliansföreträdare har begärt. Jag hoppas att socialdemokraterna går på vår linje i den frågan.

Iövrigt tänkte jag bara skriva någon rad om det positiva med nya kanaler, utöver traditionalla media, till allmänheten.

Alltifrån bloggar till facebook och twitter. Tidigare var man som politiker fullständigt utlämnad åt vad som skrevs i tidningar och sades i tv- och radioinslag, även om dessa inslag kunde vara fyllda med faktafel och vinklingar. Men sedan bloggen kom så har styrkeförhållandet jämnats ut. Det går inte längre att trycka uppenbara felaktigheter i pressen, och skulle det ändå ske så kan jag som politiker snabbt replikera och ge en annan bild av vad som inträffat. Jag kan också snabbt gå ut med förtydliganden om något har misstolkats, medvtetet eller omedvetet. Det finns inte längre någon/några som filtrerar det man säger utan i bloggen kan jag som politiker ge min bild av läget. Nu senast med Aftonbladets artikel om SKL:s studieresa.

En annan bra kanal som numera finns är ju Facebook, eller Twitter för den delen. Jag var själv tveksam till poängen med Facebook, men när man väl finns där så är det ju ett utmärkt forum. De som följer mig på faxcebook, twitter eller bloggy.se kan se vad jag gör på dagarna, från morgon till kväll, och det kan ge en kompletterande bild till hur en vardag ser ut för oss som sysslar med politik på heltid. Har fått flera frågor om hur man hinner med alla möten och om politiker aldrig får ha lediga kvällar eller helger. Det i sig är ju en annan diskussion, men för de personer som slentrianmässigt kastar ut sig att politker inte gör något – tja, för dem blir det lite svårare att hävda detta då verkligheten ser helt annorlunda ut. Och det kan man numera följa ganska noggrant.

På Facebook, twitter och bloggy.

Bli först att kommentera