Utan bilen stannar Sverige

Av , , 2 kommentarer 17

Utan bilen stannar Sverige. Vi behöver ett väl utbyggt vägnät, som dessutom underhålls så att det kan fylla sin funktion för såväl privatbilister som företag. Detta gäller inte minst hos oss i norra Sverige. Vi behöver bra och säkra vägar så att människor kan ta sig till jobbet, oavsett var i landet man bor.

Men vi har länge noterat att våra vägar blir sämre och att pengarna inte räcker till för underhåll och snöröjning. Det duger inte. Därför lovar Moderaterna en satsning på bättre vägar i hela Sverige:

  • Moderaterna satsar ytterligare 500 miljoner kronor per år på väginvesteringar.
  • Det innebär en kraftfull investering på Sveriges vägar som under en längre tid har varit underinvesterade.
  • Investeringen innebär tex underhåll av vägar och broar men även vintervägunderhåll under årets kallare månader.

Utan bilen stannar Sverige. Låt inte Miljöpartiet och deras allierade inom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet rasera vårt vägnät ytterligare. Tänk på att din röst spelar roll den 9 september!

Fullsatt på Rex vid Ulf Kristerssons öppna möte

Av , , Bli först att kommentera 16

Igår arrangerade vi moderater ett öppet möte på Rex. Delar av vår partiledning – partiledare Ulf Kristersson, partisekreterare Gunnar Strömmer, 2:a vice ordförande Elisabeth Svantesson och partistyrelseledamot Linda Frohm – genomför en turné runt om i landet och igår var det Umeås tur.

Det blev fullsatt på Rex. Stolarna räckte inte till så många fick står utmed väggarna. Det var en riktigt god stämning, och frågorna haglade från publiken. Lag och ordning, Ekonomi, skola, sjukvård, äganderätt, integration och migration. Arrangemanget höll på i 1,5 timme men hade kunnat pågå betydligt längre.

Dessförinnan var vi några kommunalråd, gruppledare och landstingsråd som hade en särskild sittning med partiledningen, och diskuterade aktuella frågor på lokal och regional nivå, liksom ett antal nationella frågeställningar.

Efter mötet passade jag på att växla några ord med Gunnar Strömmer. Gunnar var den som värvade mig till MUF år 1987, på torget i Örnsköldsvik. Den första valrörelsen som vi deltog i var år 1988. 30 år sedan……åren går! Och nu jobbar vi stenhårt för moderat valseger den 9 september.

Det är bra tempo i den moderata kampanjen. Nu är det full fart fram till valdagen.

Flygskatten skadar Norrland

Av , , Bli först att kommentera 15

I dagens VK skriver vi gruppledare för Alliansen på debattplats om konsekvenserna av införandet av flygskatt den 1 april. Bifogas nedan.

 

Flygskatten skadar Norrland

Den första april inför Socialdemokraterna och Miljöpartiet en svensk flygskatt. En skatt som ger en absolut minimal påverkan på Sveriges insats för klimatet samtidigt som den slår hårt mot idén om att människor ska kunna bo i Norrland.

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Umeå kommun, är med i ett parti som förutom slag mot Norrlands åkerinäring genom förslag om kilometerskatt och slag mot pendlare genom höjd bensinskatt nu fortsätter införa norrlandsfientlig politik genom flygskatten.

Sverige är till ytan EU:s tredje största land och vi är det land som har längst avstånd mellan vår södra och norra landsände. För nyetablering av företag och verksamheter utanför Stockholm är flyget centralt. För ett växande näringsliv, en växande turistsektor och möjlighet för oss att hälsa på våra nära och kära är flyget för många avgörande. Svensk luftfart bidrar med 53 miljarder till BNP, 80 000 jobb och bidrar med ytterligare 100 000 jobb inom turistnäringen. Flygnäringen ger den svenska statskassan ett tillskott på ca. 24 miljarder kronor om året.

En svensk flygskatt skulle innebära att flygbolagen väljer att lägga ned linjer samtidigt som de flyttar långdistansflygningar till Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. Då får du betala en flygresa till för att ens kunna påbörja semestern. Då handlar det inte om några små slantar. Priskänsliga turister skulle välja bort Sverige. Speciellt norra Sverige kommer att straffas hårt, då man efter flygningen till Arlanda ska flyga vidare norrut. Skatten slår i flera avseenden hårdare mot de fyra nordligaste länen än resten av Sverige.

Från Umeå tar det över sex timmar med tåg till Stockholm, över 10 timmar till Göteborg och ytterligare någon timme om man ska besöka Malmö. Det finns inte några tids- eller prismässigt jämförbara alternativ till flyget. Goda kommunikationer till resten av landet är vitalt om vi ska locka nya företag till Umeå. Redan nu råder det stor arbetskraftsbrist på högkvalificerad arbetskraft i Västerbotten. Försämrade kommunikationer kommer inte bidra till att det blir bättre.

Länder som Danmark, Irland och Nederländerna har infört en inhemsk flygskatt för att sedan ta bort den då skattens påverkan på ekonomin varit alltför stor. I Storbritannien skapas fler och fler undantag från skatten då dess ekonomiska påverkan blir allt tydligare.

Svenskt inrikesflyg står för mindre än en procent av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser och har minskat sedan 1990. Det behövs globala och internationella lösningar på våra klimatutmaningar. Den svenska flygnäringen ingår redan i EU:s handel med utsläppsrätter. Den som släpper ut mest ska också betala mest. Den svenska flygskatten straffar den som reser till Visby lika mycket som den som reser till Cypern. Med en flygskatt blir det billigare att släppa ut ju längre du flyger. Skatten ger inte heller några incitament för flygbolag att utveckla gröna drivmedel då det är en skatt på resan, inte drivmedlet.

Att införa en inhemsk flygskatt kommer inte hjälpa klimatet. En flygskatt skulle inte ge några betydande effekter på Sveriges utsläpp. Den potentiella utsläppsminskningen är 0,2 procent av Sveriges totala utsläpp. Det är ungefär lika mycket som den svenska vägtrafiken släpper ut på 48 timmar. Vi skulle uppnå en tre gånger så effektiv insats för klimatet om svenskarna började köra med rätt däcktryck på sina bilar.

Socialdemokraterna inför norrlandsskatt efter norrlandsskatt. Bilister och åkerier straffas, flygresenärer likaså. Snöröjningen är under all kritik och tågen står still oftare än de går den här vintern. Goda kommunikationer verkar vara ett främmande koncept för socialdemokraterna.

Låt oss tillsammans med andra länder bemöta klimatutmaningarna. Symboliska skatter som straffar och försämrar istället för att lösa problemen på riktigt hjälper ingen. Det får vara ett slut med regeringens Norrlandsfientliga politik.

Anders Ågren, kommunalråd för Moderaterna i Umeå kommun

Peder Westerberg, gruppledare för Liberalerna i Umeå kommun

Mattias Larsson, gruppledare för Centerpartiet i Umeå kommun

Veronica Kerr, gruppledare för Kristdemokraterna i Umeå kommun

Anmälda brott ökar kraftigt i Umeå

Av , , 1 kommentar 9

vk.se finns idag en artikel om att antalet anmälda brott ökar tydligt i Umeå. En liknande artikel finns på folkbladet.nu. Jämförelsen är gjord mellan år 2016 och 2017 (Se figuren nedan).

Det är en mycket beklaglig utveckling, men bra att fakta så sakteliga kommer fram. På den senaste tiden har ju annars många politiker och partier på vänsterkanten gjort sitt bästa för att inte låtsas om den utveckling vi kunnat se beträffande brottslighet i Umeå.

Vi moderater blundar däremot inte för problemen, utan tar dem på allvar och föreslår åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Umeå. Det är inte svartmålning, utan bara konstaterande av fakta. Till skillnad från de rödgröna partierna har vi moderater en tydlig politik för att bekämpa kriminaliteten och öka tryggheten för umeåborna.

Studiebesök på Umeå Airport idag

Av , , Bli först att kommentera 13

Idag kommer jag och företrädare för de övriga Allianspartierna i Umeå att göra ett studiebesök på Umeå Airport.

För Umeå – och hela Umeåregionen – är goda flygförbindelser till Stockholm och vidare ut i världen A och O. Tillsammans med tåg, buss utgör flyget en viktig pusselbit för att göra hela Sverige tillgängligt. För oss som bor i norra Sverige – med de långa avstånden – kommer järnvägen aldrig att kunna konkurrera med flyget när det gäller snabbhet.

Det finns på sina håll kritik beträffande flygets påverkan på miljön, och de utsläpp som flyget medför. Flygtrafiken idag svarar för omkring två procent av de globala utsläppen av koldioxid enligt FN:s internationella klimatpanel. Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att minska flygets negativa påverkan på miljön, från såväl flygindustrins som flygforskningens. Dagens flygplan släpper ut betydligt mindre än tidigare generationers flygplan, och flygbranschen räknar med att till år 2020 kunna utveckla flygplan som kraftigt reducerar utsläpp och buller. Lösningen heter alltså forskning och teknikutveckling. Den flygskatt som regeringen inför den 1 april är skadlig för jobb och tillväxt, samtidigt som den inte gör skillnad för klimatet.

Jag tvekar inte en sekund i att vi måste arbeta för att utveckla Umeå Airport ytterligare.

Flygplatsen är viktigt för Umeå, den är viktig för vårt näringsliv, den är viktig för umeåborna! Viktigt för alla dem som arbetspendlar – som bor i Umeå men jobbar i huvudstaden. Det gör också Umeå till en mer attraktiv plats att bo på. Goda flygförbindelser är ett måste i en modern stad. Jag ser fram emot den dagen då nästa etapp i utbyggnaden av Umeå Airport kan påbörjas. För den behövs.

Flyget är en viktig pusselbit och förutsättning för Umeå – och nationellt även Sveriges – tillgänglighet och tillväxt.

Minnessten för veteraner invigs i Döbelns park den 29 maj

Av , , 1 kommentar 11

Idag behandlade kommunfullmäktige min motion om att uppföra en minnessten för våra veteraner i Umeå. KSAU beslutade ju i politisk enighet förra månaden att uppföra en minnessten för veteraner, i enlighet med förslag från veteranorganisationen Fredsbaskrarna Västerbotten. Det är också helt i linje med denna motion från oss moderater, som jag lämnade in redan i maj 2017.

Minnesstenen för veteraner placeras i Döbelns park och ska invigas i samband med veterandagsfirandet den 29 maj 2018.

Jag är mycket nöjd med det!

Sverige har en lång tradition av att delta i internationella – militära eller civila – humanitära operationer runt om i vår värld. I olika oroshärdar har Sveriges genom åren ca 100 000 veteraner ofta varit skillnaden mellan liv och död, ibland med deras egna liv som insats. Samtidigt har vi som nation varit dåliga på att uppmärksamma de kvinnor och män som deltagit i olika insatser. Till exempel var det först 2011 som Veterandagen – den 29 maj – fick officiell status. Regeringen har nu beslutat att Veterandagen ska bli allmän flaggdag från och med 29 maj 2018. I Umeå flaggade vi redan förra året, vilket var positivt.

En minnessten – som nu ska uppföras i Döbelns park – innebär att veteranernas insatser uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten. Som Fredsbaskrarna konstaterade i sin skrivelse – ”Umeå har bidragit med många soldater, poliser, räddningstjänst, sjukvård samt valövervakare, hjälporganisationer som varit utomlands på olika uppdrag.”

Det är mycket välkommet att Umeå kommun nu uppför denna minnessten.

Träning förbättrar medarbetarnas hälsa och minskar sjukfrånvarokostnaderna

Av , , 2 kommentarer 9

Imorgon har vi månadens kommunfullmäktigesammanträde. Vi ska bl.a. behandla Årsredovisningen för 2017, en motion från oss moderater om att inrätta minnesplats för veteraner, internationellt program och mycket mer. Som vanligt är det en rad interpellationer och enkla frågor.

Marianne Löfstedt (M) och Elmer Eriksson (M) ställer en interpellation kring möjligheten med byggnationer av modulradhus som seniorbostäder i de några av de mindre byarna runt om i vår kommun. Tina Myhrberg (M) ställer en fråga om tillgänglighetsanpassning av Umeå kommuns lekplatser. Jag själv ställer en fråga beträffande när kommunfullmäktige ska få ta ställning till den moderata motionen om återinförande av friskvårdstimme. Den återremitterades för elva månader sedan, men har ännu inte dykt upp.

Frågan i dess helhet:

 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Återinförande av friskvårdstimme för alla anställda inom Umeå kommun

I april 2017 lyckades Socialdemokraterna få igenom en minoritetsåterremiss när kommunfullmäktige behandlade Moderaternas motion om att möjliggöra för alla anställda att träna på arbetstid, genom ett återinförande av friskvårdstimmen. Ett förslag som (S) alltså är motståndare till.

Det är väl belagt att träning har en mycket positiv inverkan på människors hälsa. Att erbjuda möjlighet till träning på arbetstid har visat sig vara ett sätt att minska sjukfrånvarokostnaderna, att öka hälsan bland medarbetarna och samtidigt öka produktiviteten. Således en vinst för såväl den anställde som för arbetsgivaren. Inom Umeå kommun har redan flera kommunala bolag insett fördelarna med detta. Sjukfrånvaro är betydligt lägre bland de anställda inom de kommunala bolagen jämfört med de anställda inom den kommunala förvaltningen. År 2010 avskaffade Umeå kommun friskvårdstimmen för de anställda inom förvaltningen. Det var ett misstag.

Det har nu gått elva månader sedan kommunfullmäktige beslutade om återremiss.

När jag i augusti 2017 ställde en fråga om när motionen skulle komma upp till behandling, så kom beskedet från Lindberg (S) att den skulle behandlas vid fullmäktige i december. Det är alltså tre månader sedan motionen borde varit uppe till beslut.

Med anledning av detta har jag följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Linberg (S):

  • När kommer motionen om återinförande av friskvårdstimme upp till beslut i kommunfullmäktige?

 

Umeå 2018-03-22

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

Valfrihet och mångfald hotas

Av , , 2 kommentarer 10

I dagens VK har jag nedanstående insändare publicerad.

Valfrihet och mångfald hotas

I måndags kom beskedet från regeringen och Vänsterpartiet att man går vidare med förslaget om vinstbegränsningar i välfärden. Detta trots en förödande kritik från remissinstanser som bl.a. Lagrådet. Förslaget är dåligt underbyggt och ett allvarligt hot mot valfriheten i Sverige.

Valfriheten är en central del av svensk välfärd. Valfriheten är också uppskattad av svenska folket. Sex av tio tycker att det är viktigare att kunna välja mellan privata och offentliga alternativ i välfärden, än att förbjuda vinstutdelning. 3 av 4 föräldrar och elever anser det vara positivt att kunna välja skola. 90 procent anser att valfrihet inom äldreboende är viktigt. 83 procent anser att valfrihet inom hemtjänst är viktigt.

8 av tio företag som är verksamma inom välfärdssektorn bedöms inte kunna klara de nya kraven. Det blir således ett förödande slag mot elevers och omsorgstagares valfrihet! Och kraven från de rödgröna har inget med kvalitet att göra. Socialstyrelsens granskning av äldreboenden visar t.ex. att privata aktörer får bättre resultat än kommunala på 18 av 27 punkter. Elever i friskolor ger bättre betyg än elever i kommunala grundskolor på samtliga mjuka kvalitetsfaktorer (exempelvis arbete mot kränkningar, studiero och trivsel,) i elevenkäten från Skolinspektionen.

I Umeå är 17 procent av alla platser i förskolan, 15 procent inom grundskolan och 24 procent inom gymnasiet drivna av privata aktörer. Inom hemtjänsten (äldre 65+) utförs 45 procent av privata utförare. 12 procent av LSS/SFB-insatserna utförs av privata företag. De som valt dessa alternativ är nöjda för att de får kvalitet, inte för att det skulle vara tal om några övervinster i välfärden. Ca 4 000 elever (förskola, grundskola och gymnasiet) i Umeå riskerar alltså att få se sina skolor slå igen, om S, MP och V får sin vilja igenom. Umeåbornas valfrihet är hotad, ung som gammal.

Fokus borde vara på att ställa höga kvalitetskrav oavsett kommunala eller privata utförare – inte att stänga ner framgångsrika och välfungerande verksamheter inom skola och omsorg!

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

Stoppa Socialdemokraternas dråpslag mot dieselbilar!

Av , , 1 kommentar 16

29542440_10155268623971156_279491131134491722_n

Det spelar roll hur svenska folket röstar! Det märks inte minst i dessa dagar. Hundratusentals svenskar har köpt miljöklassade dieselbilar. Nu kan de tappa sitt andrahandsvärde, om socialdemokraternas förslag går igenom.

Transportstyrelsen räknar med att kostnaden per drabbat hushåll kan bli över 100 000 kr. Förslaget omfattar 1,3 miljoner dieselbilar, och ska träda i kraft om fyra år. Då kan det bli förbjudet att köra dessa bilar i olika miljözoner.

Vi moderater anser att det är helt orimligt att straffa människor som i god tro köpt miljöklassade dieselbilar. Det finns andra sätt att få bättre luftkvalitet i våra städer.

Din röst den 9 september spelar roll!

170 dagar kvar till valet!

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag är det 170 dagar kvar till valet. Det är hög tid för alla oss som vill se ett Alliansstyre i Umeå att öka takten – för det kommer att behövas. Moderaterna i Umeå är redo att spänna bågen ytterligare de kommande åren. Umeåborna behöver mer av nästan allt när staden växer. Jobb, bostäder, kommunikationer, skolor, sjukvård men också butiker och andra serviceinrättningar. Det förutsätter ett positivt företagsklimat.

Med en starkare och mer offensiv borgerlighet är möjligheterna för Umeå att utvecklas positivt så mycket större. Ett Umeå med en politik som värdesätter valfrihet, tillväxt, trygghet och företagande. Vi moderater kommer att göra vårt yttersta för att bidra till detta.

Mycket kan hända på dessa 170 dagar fram till valdagen den 9 september. Det är hög tid för en borgerlig offensiv!