Avskaffa plastpåseskatten!

Av , , 2 kommentarer 17

Sedan plastpåseskatten infördes har försäljningen av avfallspåsar på rulle, som är sämre för miljön, ökat med 60 procent.
Experter säger att plastpåseskatten leder till minskad återvinning av plast, ökad användning av förpackningar, ökad resursförbrukning och ökade koldioxidutsläpp.
Vi moderater konstaterar att skatten aldrig borde ha införts – och att den nu behöver tas bort!

Stå upp emot islamismen!

Av , , 4 kommentarer 18

Inom loppet av två veckor har vi nu bevittnat två bestialiska islamistiska terrorattacker i Frankrike med dödlig utgång. Fruktansvärda dåd, som också är ett angrepp på hela vårt fria, öppna och demokratiska samhälle.

Sverige och EU behöver tydligare markera när fundamentalister gör intrång i vår demokrati och bestämt stå upp mot de krafter som försöker begränsa vårt sätt att leva. Hela EU bör stötta Macrons kamp mot islamistisk separatism och terrorism. Sverige måste stödja och lära av Frankrikes åtgärder.

Sverige och EU måste kraftfullt möta hotet från islamismen!

Fler utvisningar måste verkställas!

Av , , 1 kommentar 7

I dagens VK skriver jag på debattsidan om att fler utvisningar måste verkställas. Läggs som vanligt upp här på bloggen.

 

Åtgärder för att fler utvisningar ska verkställas

Allt för få utvisningar genomförs idag. Varje år väljer ett stort antal personer att gå under jorden istället för att följa ett beslut om utvisning. I dagsläget lever uppemot 50 000 personer i Sverige utan tillstånd och endast drygt hälften av alla utvisningsbeslut verkställs. Både Riksrevisionen och Delegationen för migrationsstudier (Delmi) har riktat omfattande kritik mot det svenska återvändandearbetet.

Det är alldeles för få som utvisas vid allvarliga brott. Bara 20% av utländska medborgare som döms för våldtäkt och är folkbokförda i Sverige utvisas. Fler som döms till fängelse ska kunna utvisas. Den som t.ex. har begått en våldtäkt har förbrukat sin rätt till det svenska samhället.

Det ska inte vara möjligt att bo i Sverige utan tillstånd – personer som vistas illegalt i Sverige måste lämna landet. Det krävs politiska förslag för att fler utvisningar ska kunna genomföras. Ett nej ska vara ett nej.

Moderaterna har därför presenterat åtta förslag på området:

1. Inför boendeskyldighet och elektronisk övervakning. Det ska vara möjligt att kräva av asylsökande att de anmäler sig till Migrationsverkets boenden vid vissa klockslag eller befinner sig på boendet mellan vissa tider. I vissa fall ska elektronisk övervakning, t.ex. med fotboja, också vara möjligt.
2. Inför informationsplikt. Myndigheter och kommuner som kommer i kontakt med personer utan tillstånd att vistas i Sverige ska vara skyldiga att informera Polisen och Migrationsverket.
3. Inför anmälningsplikt. Asylsökande ska vara tillgängliga för Migrationsverket och ska anmäla frånvaro om de t.ex. reser bort en längre tid. Vid oanmäld frånvaro ska bidrag och ersättningar dras in.
4. Stoppa bidrag till personer med olovlig vistelse. Kommuner ska inte vara tillåtna att ge ekonomisk hjälp och bidrag till personer som vistas utan tillstånd i Sverige. För detta behövs nationell lagstiftning.
5. Inför en förteckning över säkra länder. En individuell prövning ska ske i varje enskilt fall, men att införa en lista över s.k. säkra länder kan förenkla och snabba på prövningen för asylsökande från dessa länder. Moderaterna kommer agera i riksdagen om regeringen inte lägger fram en proposition om detta innan årsskiftet.
6. Fler ska utvisas på grund av brott. Utländska medborgare som begår brott med straffvärde på fängelsenivå ska som huvudregel utvisas.
7. Villkora biståndet. Länder som inte samarbetar kring att ta emot egna medborgare som utvisas från Sverige ska inte få svenskt bistånd.
8. Fler återtagandeavtal. Det behövs fler återtagandeavtal mellan Sverige och andra länder för att förenkla återvändandet.

 

Anders Ågren, förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten

Ta steget du också – bli medlem!

Av , , 1 kommentar 4

Umeå behöver mer av liberal och konservativ politik. Umeå behöver en politisk högersväng. Välkommen att bli en del i detta arbete.

Visa ditt stöd för ett garanterat borgerligt parti.

Bli medlem i Moderaterna!

Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se och följ anvisningarna.

Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket

Av , , 1 kommentar 10

Gustav Möller, socialminister i Hjalmar Brantings ministär på 1920-talet konstaterade en gång något i stil med ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”

Möller skulle inte vara nöjd med hur Hans Lindberg (S) och övriga socialdemokrater förvaltar hans arv.

Av landets 20 största kommuner har Umeå högst kommunalskatt. Av dessa 20 kommuner är 12 socialdemokratiskt styrda. Men alla kommuner klarar av att ha betydligt lägre skattenivå. Och de har inte sämre välfärd än i Umeå. Snart har Umeå kommun högst skatt av alla kommuner i landet.

Umeåborna är numera nästan högst beskattade i hela landet. S gör fattiga människor ännu fattigare – S saknar förmåga att prioritera och S saknar förmåga att hushålla med skattebetalarnas pengar.

685 dagar kvar till valdagen!

Upp till bevis i KF, om ni menar allvar med att bekämpa brottligheten och motverka otryggheten!

Av , , Bli först att kommentera 10

Bifogar även mitt andra anförande i gruppledaromgången. (OBS! Det talade ordet gäller)

Anförande 2, 2020-10-26

Ordförande, ledamöter, åhörare!

Umeå ska vara en trygg kommun. Alla – oavsett kön, ålder, sexuell läggning och ursprung – ska kunna leva ett tryggt och säkert liv här. Bland kvinnor i åldern 20–24 år uppger 42 procent att de ofta valt en annan väg, för att de känt sig otrygga och oroliga för att utsättas för brott. Detta enligt nationell statistik.

4 av 10 tjejer i åldern 13-18 år i Umeå, känner sig otrygga när dom går hem på kvällarna enligt en undersökning som publicerades 2019. 41 procent är rädda för sådant som att bli överfallna eller våldtagna när de går hem. Vi moderater tar deras oro på allvar.

De senaste åren har vi sett en allvarlig utveckling i Umeå, med tendenser till social oro i vissa bostadsområden. 2018 gick debattens vågor höga i Umeå. Vi moderater hade uppmärksammat UmeBrås varningar från 2017 gällande tendenser till ”social oro”: våldsbrottslighet, utpressning, bilbränder, bilstölder, knarkhandel. Ungdomar som rekryterades av äldre brottslingar till kriminalitet och ökad risk för religiös radikalisering.

Vi avfärdades då, av många politiker i denna sal och många i media, som att vi ”svartmålade” och att allt handlade om att ”vinna röster genom att sprida skräck och oro”.  Det var en sällsynt hätsk debatt. Trots att alla i ansvarig position i Umeå visste att vi hade rätt.

Två år senare har debatten tagit en annan vändning. Nu erkänner alla, mer eller mindre, problemen och talar om hur vi ska motverka situationen med brottslighet och otrygghet. Det är ett välkommet uppvaknande!

Trots goda insatser från både Umeå kommun och Polisen har problemen fortsatt. Vi ser problemen på många håll. I början av året blev t.ex. ungdomar attackerade och misshandlade av gäng i centrala Umeå. Bara under 2020 har 74 bilbränder skett på olika platser i kommunen, vid tio olika tillfällen. En kvarterslokal har brunnit två gånger på kort tid, där båda bränderna misstänks vara anlagda.  Allt detta bidrar till ökad otrygghet hos våra invånare. 14% av företagarna i Umeå uppger sig också påverkas i mycket eller ganska hög utsträckning negativt av brottslighet/otrygghet enligt en aktuell undersökning från Svenskt Näringsliv.

Polisen har satt upp kamerabevakning i centrala Umeå, Ålidhem och Ersboda. Grova våldsbrott, delvis öppen narkotikaförsäljning, stölder, skottlossningar på vissa områden liksom annan brottslighet har varit bidragande till besluten. Innan sommaren meddelades att polisen även tar drönare till hjälp för att kamerabevaka stadsdelarna Ålidhem, Mariehem och Ersboda.

Att umeåbor känner otrygghet kommer vi moderater aldrig att acceptera. När kommuninvånarna inte vågar röra sig fritt på gator och torg måste kommunen agera. Det är viktigt att Umeå är en trygg kommun att leva i under dygnets alla timmar.

Vi är överens om målsättningen att Umeå inte ska ha några utsatta områden enligt Polisens definition, men vi kan inte nöja oss med det. Vi har ju inga utsatta områden idag enligt den definitionen, men vi har uppenbart allvarliga problem ändå.

 

Men låt nu inte det nyvaknade intresset för att motverka brottslighet och öka tryggheten stanna vid floskler och fina ord om hur viktigt det är.

Moderaternas förslag till budget för 2021 har vi ett paket av förslag för att öka tryggheten i kommunen:

– Anställ/anlita kommunala ordningsvakter som ska arbeta trygghetsskapande runt om i Umeå.

– Inför kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen, i områden och på platser där Polisen inte har satt upp kamerabevakning.

– Ta fram ett program över hur kamerabevakning i större utsträckning ska användas dels på särskilt brottsutsatta platser, dels för att bevaka det kommunala fastighetsbeståndet.

– Ta initiativ till fler trygghetsavtal, liknande det som tecknats för Ålidhem centrum. Det tecknas med andra aktörer däribland Polisen, och bör upprättas i andra stadsdelar i behov av liknande insatser.

– Inför flexibla busstopp, ett arbetssätt i kollektivtrafiken där passagerare ska kunna få stiga av mellan busshållplatser, för att öka tryggheten.

– Ta fram ett strategi‐ och åtgärdsprogram för att inte något barn ska behöva växa upp i hederskultur.

– Utred och kartlägg förekomsten av hot och våld på Umeås grundskolor.

– Ta fram konkreta förslag på hur tryggheten på Umeå grundskolor kan öka.

– Polisanmäl alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen.

– Krafttag mot narkotika. Inför frivilliga slumpvisa drogtester på Umeås gymnasieskolor som en del i skolans förebyggande arbete.

– Kontakta Polisen för ett samarbete gällande att hitta narkotika på skolorna, där narkotikahundar kan användas.

Varför då alla dessa nya förslag? Jo, för när det gäller satsningar på skolan, satsningar på det förebyggande arbetet, på föreningslivet, vikten av samverkan – ja där är vi redan politiskt överens. Även om vi moderater föreslår mer än S/MP till SKOLAN, vi föreslår mer till föreningslivet.

Det är inte där det behövs nya konkreta beslut. Den inriktningen finsn redan och ska förstärkas ytterligare. Bra så. Men de insatser som har gjorts hittills har inte räckt till, vilket också har redovisats för oss i UmeBrå. Insatserna räcker inte till för att klara målsättningarna.

Så upp till bevis – ni alla som tidigare har försökt dölja eller tona ner problemen i Umeå, men som nu vaknat och erkänner problemen. UPP TILL BEVIS.

Vi skulle idag kunna ta många viktiga beslut för att motverka brottsligheten öka tryggheten, bekämpa narkotikan – på riktigt. Och inte bara med fluffiga målsättningar.

Ordförande, tack för ordet!

Dags för budgetdebatt – Umeå behöver mer borgerlig politik!

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Budgetfullmäktige idag. Bifogar mitt inledningsanförande. (OBS – det talade ordet gäller)

 

Inledningsanförande, Budget-KF 2020-10-26 

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Umeå behöver mer av borgerlig politik. Umeå behöver en politisk högersväng. Umeå behöver en politik som ser till både stad och landsbygd!

Idag är det 685 dagar kvar till valdagen. Det är alltså mindre än två år kvar till valet.  Det är hög tid för de olika politiska partierna att redovisa sin politik inför väljarna. Vi moderater kommer att ägna varje dag fram till valet för att tydligt redogöra för VÅR politik.

Vi moderater förenar liberalism och konservatism, och är det något som Sverige, Västerbotten och Umeå behöver, så är det just det: Mer liberalism och konservatism i politiken.

Moderaternas budgetförslag för Umeå kommun år 2021 – tillsammans med de 11 gemensamma uppdragsförslagen från Allianspartierna – pekar ut färdriktningen för det.

Vårt budgetförslag för Umeå kommun 2021 innehåller bl.a.

– tydliga satsningar på äldreomsorg och skola

– insatser för ett bättre företagsklimat och valfrihet

– konkreta åtgärder för ett tryggare Umeå

– sänkt kommunalskatt

– förslag för ökat bostadsbyggande

– neddragningar på kulturens område

– hårdare kontroller av bl.a. försörjningsstöd.

 

Äldrenämnden får med Moderaternas förslag en ramhöjning med 80 miljoner kr, Det är en större satsning på äldreomsorgen än vad de styrande Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade i sitt förslag.

För oss moderater är det viktigt att värna den kommunala kärnverksamheten. Detta är betydande satsningar, som innebär ökad trygghet och bättre omsorg för våra äldre. Utöver ramökningen på 80 mnkr, så tillkommer dessutom riktade statsbidrag till äldreomsorgen på 41,4 mnkr per år. Äldre ska kunna vara säkra på att man får den vård och omsorg som förväntas. Pengar som nämnden kan använda till sådant som bättre bemanning, bättre schemaläggning, minskat antal delade turer och högre ersättning till dom som utför hemtjänst.

Samtidigt möjliggör Moderaternas budgetförslag viktiga satsningar på utbildningsområdet och kunskap i skolan. 120 miljoner kr mer till för- och grundskolenämnden. Just grundskolan i Umeå ligger också under snittet, när det gäller kommuners satsningar på olika verksamhetsområden. Här ser vi ett behov av att förstärka.

Vi moderater vågar också prioritera. I Moderaternas budgetförslag sparar vi på kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, individ- och familjenämnden samt kommunstyrelsen jämfört med S/MP-förslaget.

 

Utöver våra satsningar på kärnverksamheten, så frigör det här ett utrymme som möjliggör en sänkning av kommunalskatten med 15 öre. I ett första steg.

Sänkt skatt är en frihets- och rättvisefråga! Vi är sämst eller värst – beroende på vilket ord man vill använda – av landets 20 största kommuner i detta sammanhang. Högst kommunalskatt. Umeåborna ska inte straffas för att de råkar ha politiker som inte kan prioritera. Glöm inte att det är människor med låga inkomster som drabbas hårdast av hög kommunalskatt.

Kommunalskatten i Umeå är två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Den är mer än två kr högre än snittet av landets samlade kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå – där två vuxna arbetar – betalar ca 11 700 kr mer per år i skatt, än dom som bor i jämförbara kommuner.

Två kr högre skatt motsvarar 600 miljoner kr mer i verksamheterna per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta intäkter från vattenkraften på 120 miljoner kr.

Det innebär att Umeå kommun har ofattbara 720 miljoner kr mer per år, som satsas i de olika nämndernas verksamheter. Trots detta, så får vi rapporter om dåliga arbetsvillkor, hög sjukfrånvaro inom vissa områden, svårigheter att hålla budgeten. Och det är också en korrekt bild. Trots extremt mycket mer pengar än övriga kommuner totalt sett, så blir resultatet bl.a. dålig arbetsmiljö inom vissa verksamheter.

Det är inte rimligt att just umeåborna ska betala så mycket mer i skatt, än invånarna i landets övriga kommuner. Umeeåborna måste få politiker som är BÄTTRE på att prioritera.

Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom dessa har små marginaler. Vi sänker skatten för att det är rätt och rättvist. Vi sänker skatten för dom som arbetar och för dom som har arbetat.

Socialdemokraterna nationellt har ju inga problem med att sänka skatter, det har ju både statsminister Löfven och finansminister Andersson intygat. Det är klassisk S-politik, har vi t.o.m. fått höra på sistone. De har tagit bort Värnskatten, och därmed sänkt skatten för de allra rikaste – de som tjänar över 61 000 kr/månaden. Likaså sänkt skatten för bolag.

Det är hög tid att skatten sänks också i Umeå. För alla umeåbor. Umeås pensionärer, Umeås låginkomsttagare – de förtjänar också sänkta skatter.

 

Kultur är viktigt. Men omfattningen på Umeå kommuns satsningar är inte rimliga. Umeå kommun satsar omkring 81 procent MER än övriga jämförbara kommuner.

Moderaterna vill tydligt dra ned på kulturens område och föreslår bland annat att minska stödet till kulturföreningar och festivaler, avveckla stödet till Kvinnohistoriskt Museum, avveckla stödet till Gitarrmuseet, minskat bidrag till Umeå Folkets Hus. Kommunstyrelsen får också se sin ram minskas betydligt.

Moderaterna vill även införa hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar. Detta görs numera i flera kommuner i landet, däribland Sundbyberg, för att motverka bidragsfusk. Resultatet i Sundbyberg var att en av fyra inte hade rätt till bidrag. I Södertälje har man genom en rad åtgärder lyckats minska försörjningsstödet med hälften. Förslaget innebär att kostnaderna för försörjningsstöd bedöms kunna minska påtagligt även i Umeå, vilket innebär att ramen för individ- och familjenämnden inte räknas upp lika mycket som i S/MP-förslaget.

Kommun efter kommun i Sverige börjar nu jobba på detta sätt. Senast var det Göteborg, som för någon vecka sedan beslutade om hårdare tag mot fuskare. Där har Alliansen föreslagit flera konkreta åtgärder, däribland hembesök till alla hushåll som ansöker om försörjningsstöd. Målet i Göteborg är att halvera antalet utbetalningar av försörjningsstöd med hälften.

Runt om i Sverige rapporteras om omfattande fusk med bidragssystemen. Att stoppa fusk med välfärdssystemen måste ha hög prioritet. Det är beklagligt att Umeå kommunfullmäktige har röstat ned detta förslag, när vi har lagt det tidigare. Det skulle behövas göras omgående. Vi hoppa satt fler partier tar detta på allvar.

 

Vi har även presenterat ett antal konkreta förslag för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Umeå, exempelvis införande av kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser, kommunala ordningsvakter och fler trygghetsavtal likande det som tecknats för Ålidhems centrum.

Jag kommer att ägna hela mitt andra anförande åt just trygghetsfrågorna, så jag återkommer längre fram under förmiddagen till detta viktiga område för Umeå.

 

I Umeå råder fortsatt bostadsbrist. Kommunens mål är sedan tidigare att bostadsbyggandet måste öka till 2000 bostäder per år, men hittills har inte resultaten varit i närheten av detta. År 2019 färdigställdes 1016 bostäder i Umeå, år 2018 (1337) och år 2017 (1000 bostäder). För år 2020 är prognosen att det bara kommer att byggas ca 500-600 bostäder. Bostadsmarknaden är inte i balans och det saknas bostäder. I dagsläget skulle det behövas en fyrdubbling av bostadsbyggandet för att nå upp till målsättningen 2000 bostäder per år.

De privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden måste tillsammans bidra för att öka takten.

Vi har sedan tidigare börjat inrikta oss på kortare tid för markreservation. Flexiblare och mer generella detaljplaner med optimal volym och användning är också en viktig förutsättning. Kommunen behöver en långsiktig planering där det alltid finns en ”bank” med byggklar mark så att marknaden uppmuntras till att bygga efter invånarnas behov. Blandat boende i olika områden är eftersträvansvärt.

Det är också alltför långa väntetider när det gäller planhandläggning. Det kan dröja upp till 1,5 år innan en privat aktör ens får en planarkitekt tilldelad sitt ärende, och därefter kommer den sedvanliga planprocessen. Det leder till långa väntetider. De privata aktörerna måste själva kunna driva och bekosta planprocessens delar som inte är myndighetsutövning. Det medför flera positiva delar, där exploatören snabbare får fram sina projekt, marknaden bygger upp en kunskap för att utföra dessa tjänster samt att byggtakten hålls uppe.

Detta skulle även frilägga resurser för en snabbare handläggning inom kommunen. Vi skulle se ett betydligt högre tempo när det gäller att möjliggöra nya detaljplaner samt ökat byggande för såväl verksamhet som bostäder.

 

Våra fyra borgerliga partier i Umeå har presenterat elva gemensamma uppdragsförslag inför dagens budgetfullmäktigesammanträde.

De gemensamma uppdragen präglas av en ambition att ge individer mer frihet, stärka företagsklimatet i kommunen samt sätta kvalitet före aktör i kommunens verksamhet. Vi har delat upp uppdragen i fyra kategorier: Tillväxt och företagande, skola, omsorg samt kommunal effektivisering.

Det handlar om att införa utmaningsrätt och utreda förekomsten av osund konkurrens.

Det handlar om att fortsätta avyttra delar av AB Bostadens bestånd. Fortsätta efter samma linje som det beslut som togs i fullmäktige år 2017. Det är fortsatt viktigt för att möjliggöra för AB Bostaden dels att öka underhållsinsatserna för befintligt bestånd, dels att öka takten på nyproduktion av hyresrätter. Det byggs alldeles för lite bostäder i Umeå, och AB Bostaden måste tillsammans med de privata aktörerna ges möjlighet att bygga mer.

Det handlar om att fortsätta med att stärka människors valfrihet. Vi vill införa LOV (Lagen om valfrihet) inom fler områden: särskilt boende, funktionshinderomsorg och daglig verksamhet.

Det handlar om att de privata hemtjänstutförarna och den kommunala hemtjänsten ska få samma ersättning och därmed kunna konkurrera på lika villkor. Så är det fortfarande inte idag.

Det handlar också om att konkurrensutsätta bl.a. den kommunala badverksamheten, däribland Navet och Umelagun.

Utöver de konkreta budgetsiffrorna från respektive parti och de gemensamma alliansförslagen, så har Moderaterna dessutom presenterat 65 olika uppdrag som spänner över en lång rad områden. Jag hoppas att vi kan få fler att stödja en rad av dessa.

 

Ordförande!

Umeå behöver ett borgerligt styre som värdesätter tillväxt, trygghet och välfärd– som ser till både landsbygd och stad. Umeå behöver politiker och partier som har förmågan att prioritera. Som förmår att hushålla med skattebetalarnas pengar.

Jag återkommer under dagen när det gäller vilka övriga partiers uppdrag, som vi kommer att yrka bifall till.

Tack för ordet – bifall till Moderaternas förslag till budget 2021, våra 65 uppdragsyrkanden, våra elva mål och de borgerliga partiernas elva gemensamma uppdragsförslag.

Fortsätt avyttra delar av AB Bostadens bestånd!

Av , , 1 kommentar 6

Imorgon är det dags för budgetfullmäktige, och ett av uppdragen – från de fyra Allianspartierna – som KF ska ta ställning till är att fortsätta avyttra delar av det kommunala bostadsbolaget AB Bostadens bestånd.

Vi anser att det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden har en central roll att spela, när det gäller nyproduktion av hyresrätter. AB Bostaden har idag en dominerande andel – omkring 45 procent – av hyresrättsbeståndet i Umeå.

Vi vill successivt avyttra ytterligare delar av fastighetsbeståndet för att möjliggöra dels ökade underhållsinsatser, dels ökad nyproduktion. AB Bostaden står inför stora utmaningar trots tidigare genomförd avyttring – ökad takt av nyproduktion men framförallt gällande ett stort upprustningsbehov av miljonprogrammet, vilket kräver kapitaltillskott. Fortsatt avyttring av Bostadens bestånd är därför en nödvändighet för att skapa utrymme för renoveringar och nybyggnationer. Det minskar samtidigt Bostadens dominerande roll på marknaden och släpper in fler förvaltande aktörer som kan dra sitt strå till stacken avseende nyproduktion av hyreslägenheter.

Det var välkommet att vi tillsammans med Socialdemokraterna under 2017 kunde enas om en avyttring av 8 procent av beståendet till Heimstaden: 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem för ca 1,1 miljarder kr.

Tio bostadsbolag var intresserade att lägga bud, så det visar vilka goda möjligheter som ändå finns för att fortsätta en sådan politik.