Fullmäktiges arbetsformer fungerar inte…..

Av , , 4 kommentarer 13

I skrivande stund är klockan ca 16.50. Kommunfullmäktige började kl. 09.00 idag. Vi har ännu inte hunnit påbörja någon av de 12 interpellationerna eller för den delen någon av de 13 enkla frågorna (varav många är från januari-sammanträdet, då inte en enda fråga hann behandlas). Och KF bryts som vanligt kl. 18.00.

Det är alltså högst osäkert om vi ens hinner diskutera någon av dessa idag. Vi får väl se.

Detta är ett allt värre problem som fördjupats under denna mandatperiod, inte minst för oss i oppositionspartierna som därmed går miste om de instrument som frågor och interpellationer faktiskt utgör. För egen del har jag en enkel fråga (Umeå kommun syn på de kommunanställdas yttrandefrihet på sociala medier) som jag lämnade in i början på januari. Den kommer inte att hinnas med nu och blir liksom många andra inaktuella.

Ett bekymmer på senare år är att alla debatter blir så oerhört långa i kommunfullmäktige , då många partier väljer att skicka upp hur många ledamöter som helst i samma ärende. Gång efter gång. Det står dem naturligtvis fritt att göra så, men det försämrar för kommunfullmäktiges sätt att fungera.

Fortsätter det så här, så måste man antingen förlänga KF-sammanträdet varje gång till kl. 24.00, alternativt köra tvådagarssammanträden. Och det i sig är ju inte vettigt, för det leder endast till fördyringar och kommer ju inte att ändra några beslut i sak. Bara för att partierna inte har förmåga att ha interndisciplin i respektive fullmäktigegrupp. Eller för den delen att hålla sina anföranden korta och koncisa.

Det måste bli ändring detta.

Stort grattis till MUF:s omvalda distriktsordförande Elin Jonsson!

Av , , Bli först att kommentera 9

Anders Ågrens foto.

I helgen hade Moderata Ungdomsförbundet i Västerbotten distriktsstämma i Umeå. Behandling av motioner och propositioner, samt personval genomfördes. Jag hade förmånen att få hålla ett litet välkomstanförande och ge några ord på vägen. En ny distriktsstyrelse valdes, och Elin Jonsson omvaldes till distriktsordförande.

Partiet ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med ungdomsförbundet under kommande år!

Respektera demokratin och mötesfriheten!

Av , , 4 kommentarer 27

I Sverige har vi yttrandefrihet och mötesfrihet. Det är viktiga grundpelare i en fungerande demokrati. Därför är det oerhört allvarligt när man försöker hindra politiska partier att hålla sina möten. Det i sig är ju ett hot mot demokratin.

Igår blev det tumult i Umeå, när vänsteraktivister försökte hindra SD att hålla ett möte på Kulturväven. Polisen fick ingripa och mota ut demonstranter från byggnaden. När sedan Åkesson skulle hålla sitt tal, så gick plötsligt brandlarmet. Någon hade tryckt på brandlarmet i Väven, varpå byggnaden fick utrymmas. Det ska nu tydligen utredas hur det gick till, så jag ska inte spekulera i det.

Men att försöka hindra politiska partier, i detta fall ett parti som sitter i såväl riksdagen som kommunfullmäktige är obeskrivligt korkat och omdömeslöst. Oavsett det är socialdemokrater, moderater, vänsterpartister, sverigedemokrater eller något annat parti för den delen som ska hålla politiskt möte, så har de självklart rätt att hålla dessa, utan att andra politiska sympatisörer ska försöka förstöra och stoppa mötena.

Respektera demokratin!

Ett bra besked från Mattias Larsson (C)!

Av , , 1 kommentar 8

I dagens VK skriver Centerpartiets gruppledare Mattias Larsson på insändarplats om partiets ställningstagande lokalt när det gäller frågan om EN förvaltning eller ej inom Umeå kommun. Centern har beslutat att inte längre stödja upplägget i kommunorganisationen med en gemensam förvaltning, utan vill återgår till en ordning med flera olika förvaltningar.

Jag och Moderaterna välkomnar det beskedet. Under förra året meddelade vi från Moderaterna i Umeå att vi vill riva upp beslutet från år 2009 om en gemensam förvaltning och återgå till flera olika förvaltningar.

Det har gått sju år sedan en gemensam förvaltning genomfördes, och de positiva effekterna har uteblivit.

Det har snarast blir värre. En dysfunktionell organisation. Sammantaget verkar inga av de förväntade resultaten med en förvaltning ha uppnåtts. Inga ekonomiska besparingar, samtidigt som ”stuprören” och revirbevakandet mellan olika verksamheter har ökat i styrka. Det är skadligt för hela den kommunala verksamheten och tar bort kraft från många anställdas egentliga arbetsuppgifter. Ett avgörande problem är att den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen inte hänger ihop. Det blir en extremt otydlig och oklar styrning av verksamheten. Vi möter detta varje vecka. mer eller mindre.

Så tummen upp för Centerns besked idag!

Nedanstående debattartikel fick jag införd i VK i höstas. På samma tema. Läs den gärna!

 

Riv upp beslutet om en gemensam förvaltning inom Umeå kommun

En viktig del i en kommuns attraktivitet är att vara en modern och bra arbetsgivare. Detta bygger i sig på att man har en välfungerande kommunorganisation. Så är tyvärr inte fallet idag. Vi ser parallellt en oroande trend sedan år 2011, där sjukskrivningarna ökar hos de anställda inom Umeå kommun.

År 2009 beslutade kommunfullmäktige om en ny samordnad förvaltningsorganisation för Umeå kommun. De gamla förvaltningsgränserna revs bort och avsikten var att den nya organisationen skulle ge effektivare politisk styrning, bättre service till medborgarna och riva ”stuprören” mellan kommunens olika verksamhetsområden. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 januari 2010. Tio förvaltningar blev en enda förvaltning.

Organisationsförändringen väckte uppmärksamhet runt om i landet. Tidigare hade detta genomförts främst i ett antal mindre kommuner, där man samtidigt förändrade den politiska organisationen för att den skulle stämma överens med förvaltningsorganisationen. Konkret innebar detta att man avvecklade facknämnderna, och istället inrättade ett antal utskott under kommunstyrelsen för att allt skulle hänga ihop – ledning och styrning. I Umeå valdes emellertid vägen att slå ihop alla förvaltningar till en, men utan att förändra den politiska organisationen.

Från tjänstemannahåll fick vi politiker höra att den nya organisationen skulle kunna ge besparingar på hela 100 miljoner kronor – pengar som skulle frigöras för att förstärka verksamheten i välfärden.

Nu har det snart gått sju år sedan den nya organisationen infördes. Om det hittills har gett några besparingar överhuvudtaget är ytterst tveksamt. Trots upprepade frågor i fullmäktige från oss moderater genom åren, så har detta inte kunnat påvisas. Tvärtom har det nog resulterat i ökade kostnader, om man beaktar all den arbetstid som gått åt för våra anställda till att sitta i interna möten vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år – för att försöka få detta med en förvaltning att fungera.

Samtidigt har vi allt sedan starten fått höra från kommunens medarbetare – på olika nivåer – att den nya förvaltningsorganisationen tvärtom har gett sämre förutsättningar att bedriva den kommunala verksamheten: alltifrån otydlighet om roller och ansvar, till sämre stöd. Detta uppmärksammade vi moderater redan år 2011 men situationen har inte förbättrats under de år som passerat sedan dess. Väldigt många anställda upplever dessutom att ”stuprören” har blivit ännu värre än när vi hade olika förvaltningar, trots intentionen om motsatsen.

Sammantaget verkar inga av de förväntade resultaten med en förvaltning ha uppnåtts. Inga ekonomiska besparingar, samtidigt som ”stuprören” och revirbevakandet mellan olika verksamheter har ökat i styrka. Det är skadligt för hela den kommunala verksamheten och tar bort kraft från många anställdas egentliga arbetsuppgifter. Ett avgörande problem är att den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen inte hänger ihop. Det blir en extremt otydlig och oklar styrning av verksamheten.

Detta har fått oss moderater att landa i slutsatsen att en förändring måste till beträffande kommunorganisationen. Även om vi stod bakom beslutet år 2009 är det bara att bita i det sura äpplet och medge att det blev fel. Efter sju år med EN gemensam förvaltning står vi fortfarande och stampar på samma plats – dividerar om gränsdragningar mellan verksamheterna – och värdefull tid och mycket energi har gått åt till internt arbete som inte gett några positiva resultat överhuvudtaget.

I juni föreslog Moderaterna att ett intensivt utreningsarbete borde genomföras denna höst. Utvärdera Umeå kommuns förvaltningsorganisation: vilka ekonomiska konsekvenser har den medfört? Verksamhetsmässiga konsekvenser? Bättre eller sämre service? Vårt förslag avslogs.

Allt pekar enligt Moderaternas uppfattning på att vi ska riva upp beslutet om en förvaltning, och återgå till flera olika förvaltningar. Det kommer att tydliggöra ansvar, befogenheter och roller. Exakt hur det ska se ut får då återkomma för ställningstagande i fullmäktige. Då kommer också den kommunala organisationen som helhet att få arbetsro och kunna fokusera på det egentliga uppdraget. För i dagsläget fungerar inte den kommunala organisationen som den borde – det är skadligt för Umeå kommun som arbetsgivare, det är skadligt för våra medarbetare inom kommunen.

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

Effektivare möten & inga möten i onödan!

Av , , 1 kommentar 15

möten

Efter att ha varit med i politiska sammanhang sedan ungdomsåren i slutet på 80-talet, och inom kommunpolitiken sedan 90-talet, så kan jag med emfas konstatera att det är alldeles, alldeles åt skogen för många möten – onödiga sådana – på alla möjliga nivåer.  Tyvärr finns det också en märklig kultur, där man ofta premieras utifrån delaktighet: ju fler möten man kan delta i på dagar, helger och kvällar – desto mer engagerad och duktig blir man sedd som. Så kan vi inte längre ha det.

(Bilden ovan är naturligtvis med glimten i ögat, och har florerat på bl.a. sociala medier. Men många kan nog känns igen sig från i alla fall något tillfälle som varit fullständigt bortkastat)

Lika illa är det på många håll inom annan verksamhet, såväl offentlig som privat. Har tappat räkningen på alla dem som vittnar om hur annars produktiva och extremt skickliga personer tvingas tillbringa sin tid i meningslösa interna möten var syften och mål är högst oklara. Timme efter timme, dag efter dag, vecka efter vecka. Men det finns fortfarande de som anser att sitta i möten är höjden av viktighet. Att sedan inte mötet leder till något spelar uppenbarligen ingen roll.

Vi har alla ett ansvar. Själv har jag försökt dra mitt strå till stacken genom att i det närmaste halvera mötestiden (eller ännu mer)  i de olika fora där jag själv har möjlighet att sitta som ordförande. Och gissa vad? Det går alldeles utmärkt och ingen klagar över att på kvällen få komma hem till familjen i hyfsat vettig tid. Det blir inte bättre politik för att människor tvingas offra kväll efter kväll på sena sammanträden. Det blir inte heller bättre kommunal verksamhet för att personalen tvingas sitta i ännu fler möten, och ha ännu längre möten.

Här har den som kallar till ett möte ett särskilt stort ansvar. Behövs mötet överhuvudtaget? Är rätt personer inbjudna? Är mötet förberett? Behöver man ens sitta ned, eller kan man ta mötet stående? Var ute på företagsbesök vid ett tillfälle, där de berättade hur de hade stående möten. Erfarenheten visade sig att mötena blev mer effektiva och koncisa då. Som ett exempel.

Inom Umeå kommun har vi moderater upprepade gånger föreslagit att ge uppdrag till förvaltningen att att som nytt riktmärke för kommunens interna verksamhet, halvera den tid som går åt till enbart interna möten. Tyvärr har vi fått avslag på förslaget. Talande är också att vid den ombyggnad av stadshuset som genomfördes för några år sedan, så mer än FÖRDUBBLADES antalet mötesrum.

”Antal mötesrum innan ombyggnationen: 28st + Kommunfullmäktige med 5 mötesrum.

Efter ombyggnationen: 63st + Kommunfullmäktige med 5 mötesrum.”

Mitt motto, som jag fick lära mig för många många år sedan, är:
När du kallar till ett möte – kom ihåg att du stjäl andra människors tid.

Slutsats: Inga möten i onödan. Tiden kan användas till bättre saker.