4 av 5 nya jobb skapas i småföretag!

Av , , Bli först att kommentera 10

Tidigare i veckan hade vi en träff med Företagarna och deras regionchef Jonas Nordin. Deras rapport Välfärdsskaparna 2019 presenterades. Företagarna tillsammans med alla anställda i småföretagen står för 23 procent av kommunens skatteintäkter, vilket motsvarar 1,36 miljarder kr.

Välfärden är beroende av växande småföretag! Företagare måste uppskattas mer och beskattas mindre. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska investera, etablera sig och människor ska flytta. Inför varje beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Det kräver ett företagsklimat i världsklass.

Politiker kan inte kommendera fram arbetstillfällen i den privata sektorn. Umeå kan däremot förbättra villkoren för företagarna och bli bättre på att skapa förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget. Inför utmaningsrätt, sänk kommunalskatten,  förkorta handläggningstider, förbättra dialogen, avveckla osund konkurrens och genomför mer konkurrensupphandling. En arbetsgivare som vill etablera sig i Umeå och anställa människor ska välkomnas med öppna armar. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad därför hålls så kort som möjligt.

Moderaterna har förslagen för ett bättre företagsklimat!

Moderaterna i Umeå välkomnar polisens besked om övervakningskameror!

Av , , Bli först att kommentera 20

Polisen ska till hösten sätta upp övervakningskameror på platser i Umeå där det sker flest brott. Detta rapporterar bl.a. SR P4 i ett inslag.

Moderaterna välkomnar detta besked!

I Umeå har vi moderater länge drivit frågan om ökad kameraövervakning på särskilt brottsutsatta platser. Kameraövervakning är motiverad utifrån både en trygghetsaspekt och en möjlighet att motverka brottslighet.

Det finns ett starkt och växande stöd bland allmänheten för ökad kameraövervakning. Nio av tio är positiva till övervakningskameror på allmän plats, visar en undersökning från 2018. Inte nog med att allmänheten är fortsatt starkt positiv till kameraövervakning. De uttrycker även en tydlig önskan om fler kameror.

På riksplanet har frågan om kameraövervakning stegvis blivit mindre kontroversiell. Även ledande socialdemokrater på nationell nivå lyfter fram behovet av det, i takt med en oroväckande ökning av brottsligheten. Polisen nationellt efterlyser exempelvis tio gånger fler övervakningskameror än vad som finns idag.

Detta behövs även i Umeå och till hösten ska övervakningskamerorna vara uppsatta. Mycket bra!

Den samlade vänstern i Umeå lär väl beklaga detta, men för oss som vill bekämpa brottsligheten i Umeå är detta goda nyheter!

Hederskultur hör inte hemma i Sverige!

Av , , Bli först att kommentera 26

Umeå måste ta kampen mot hedersförtryck! Hederskulturen ger uttryck för värderingar som inte hör hemma i Sverige. Det krävs krafttag för att förebygga, förhindra och straffa hedersrelaterad brottslighet och förtryck.

På Umeå kommunfullmäktige i måndags fick vi tyvärr se motsatsen.

Politiker från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och delar av Socialdemokraterna relativiserade och misstänkliggjorde hela frågan om hedersförtryck. Deras ilska riktades istället mot dem som lyfte frågorna. Kritiker av hedersförtryck pekades ut som ”islamofob”, för att nämna ett exempel på övertramp. Detta är allvarligt.

Miljöpartiet anklagade t.o.m. 0ss Moderater för populism, p.g.a. vårt tydliga ställningstagande mot hedersförtryck. De borde skämmas.

Agerandet från MP, V och delar av S har fått stor uppmärksamhet nationellt under veckan, och fördömandena är tydliga. T.o.m. den kände svenska terrorexperten Magnus Ranstorp reagerade på debatten i Umeå KF. Reaktionerna blev så starka att kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) kände sig tvingad igår att gå ut i ett pressmeddelande och förklara att Socialdemokraterna i Umeå faktiskt vill bekämpa hedersförtryck.

Ganska talande för problemen inom (S) i Umeå  i denna fråga. Trots flera timmars debatt i kommunfullmäktige, och där många socialdemokrater var uppe i talarstolen och relativiserade förekomsten av hedersförtryck, så tvingas deras främste företrädare några dagar senare gå ut och förklara att (S) faktiskt vill bekämpa hedersförtryck.

Vad hade hänt om statsminister Stefan Löfven hållit sitt starka tal mot hedersförtryck inför Umeå kommunfullmäktige?

Av , , Bli först att kommentera 43

 

Om statsminister Stefan Löfven hållit sitt tal om kampen mot hedersförtryck inför Umeå kommunfullmäktige hade sannolikt reaktionerna blivit helt annorlunda. På S-kongressen i helgen höll han ju ett uppskattat och tydligt tal där han lovade att krossa hedersförtrycket i Sverige, att bekämpa hedersförtrycket – och hata det – i alla kommuner, i alla landsting, i varje skola. Och han uppmanade S-politikerna att gå i bräschen för kampen mot hedersförtryck.

Men vad händer då i Umeå?

Det var tur för Stefan Löfven att han inte höll talet inför Umeå kommunfullmäktige. Där är samma uppfattningar nämligen hemska och suspekta. Uppenbarligen. Hade Löfven sagt samma sak inför Umeå kommunfullmäktige hade han blivit anklagad av talare efter talare från MP, V och delar av sitt eget parti för att vara islamofob, främlingsfientlig, halvrasist och ute med en grumlig agenda.

Bara det faktum att flera ärenden på dagordningen – tvångsäktenskap, hedersförtryck och återvändande IS-terrorister – skulle diskuteras fick flera KF-ledamöter att reagera negativt i talarstolen. Och klaga på debattklimatet i Umeå.

Deras reaktioner avslöjar ganska mycket. Och sannolikt mer än de själva hade tänkt sig. Det är mycket oroande att frågan om hedersförtryck väcker sådana starka motkrafter. Bara att uppmärksamma frågan väcker upprördhet – men därigenom blir det ganska avslöjande. De är mer arga på den/dem som ställer frågorna, än vad de är arga på själva hedersförtrycket.

Den s.k. hederskulturen ger uttryck för värderingar som inte hör hemma i Sverige. Det är värderingar som inte hör hemma i vårt Umeå. Här måste Umeå kommun vara tydlig i sitt budskap. Vi tar strid mot hedersförtryck!

En viktig del i att kunna bekämpa hedersförtryck är ju naturligtvis att ha en god bild av dess förekomst. Därför är det viktigt med en noggrann kartläggning av dess förekomst. Vi moderater har röstat för det förslaget i kommunfullmäktige. Vid gårdagens fullmäktige konstaterade vi också – det behövs en fördjupad kartläggning av hedersförtrycket bland unga på våra skolor.

Resultatet i UNGA18, pekar ju just på skillnader mellan ungdomar födda i Sverige, och ungdomar födda utanför Europa. Den sistnämnda gruppen har betydligt lägre grad av självbestämmande.

Hedersförtryck är det absolut största hotet mot svensk jämställdhet! Enligt forskare kan så många som 240 000 unga i Sverige leva under hedersförtryck. Man bedömer att var tredje elev (!!) med utländsk bakgrund lever under hedersrelaterade familjenormer. Detta enligt docent Astrid Schlytter vid Stockholms universitet och en av Sveriges främsta experter på hedersproblematik. Baserat på enkäter i Sverige kan man se att var tredje flicka med två utlandsfödda föräldrar har begränsningar i skolan, är förbjuden att ha pojkvän, måste vara oskuld när de gifter sig och får inte bestämma vem de ska gifta sig med.

Hederskultur hör inte hemma i Sverige. Det måste bekämpas på alla plan. Förebyggande insatser, utbildning och samverkan, skärpt lagstiftning.

Moderaterna kommer att ta striden i Umeå mot hedersförtryck!

Hederskultur hör inte hemma i Sverige!

Av , , 1 kommentar 38

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Därför är det mycket allvarligt att jämställdheten nu hotas av hederskultur och fundamentalism. Krafter som vill vrida tillbaka klockan och begränsa kvinnors frihet. Såväl i Umeå som i övriga delar av Sverige. Vi måste försvara jämställdheten.

Moderaterna föreslår bl.a:

– Skärpta straff för hedersförtryck.

– Fler fall av hedersförtryck bör leda till utvisning. Motarbetar man svenska värderingar om jämställdhet, individualism och mångfald – då har man förverkat sin rätt att fortsätta vistas i Sverige.

– Nyanlända måste tidigt utbildas i våra lagar och värderingar om jämställdhet och individens okränkbarhet.

– Yrkesgrupper som polis, socialsekreterare, lärare och vårdpersonal ska utbildas om hedersrelaterat våld och förtryck.

– För kontinuerlig statistik om förekomsten av hedersförtryck på kommunal nivå.

– Kriminalisera de så kallade moralpoliserna genom ett särskilt brott – olaga frihetsbegränsning – som förbjuder tvång och otillbörliga påtryckningar som syftar till att upprätthålla heder. Brottet ska kunna leda till fängelse i tre år.

Hederskultur är största hotet mot svensk jämställdhet!

Av , , Bli först att kommentera 33

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Kampen för jämställdhet mellan män och kvinnor har varit lång. Därför är det mycket allvarligt att jämställdheten nu hotas av hederskultur och fundamentalism. Krafter som vill vrida tillbaka klockan och begränsa kvinnors frihet. Detta måste motverkas såväl i Umeå, som i övriga delar av Sverige.

Vi måste försvara jämställdheten. Våra fri- och rättigheter ska gälla lika för alla. Men det största hotet mot jämställdheten i Sverige är hedersförtrycket. Enligt forskare kan så många som 240 000 unga i Sverige leva under hedersförtryck. Man bedömer att var tredje elev (!!) med utländsk bakgrund lever under hedersrelaterade familjenormer. Detta enligt docent Astrid Schlytter vid Stockholms universitet och en av Sveriges främsta experter på hedersproblematik. Baserat på enkäter i Sverige kan man se att var tredje flicka med två utlandsfödda föräldrar har begränsningar i skolan, är förbjuden att ha pojkvän, måste vara oskuld när de gifter sig och får inte bestämma vem de gifter sig med.

Hederskulturen ger uttryck för värderingar som inte hör hemma i Sverige. Det behövs regler och hårda sanktioner för att förebygga, förhindra och straffa hedersrelaterad brottslighet och förtryck.

Anhängare till terrorsekten IS har återvänt från Syrien till Umeå

Av , , Bli först att kommentera 11

Med anledning av lokalmedias rapportering att anhängare till terrorsekten IS har återvänt från Syrien till  Umeå, så har jag skrivit en interpellation till måndagens kommunfullmäktige. Bifogas nedan.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Förekomsten av våldsbejakande islamism i Umeå

I kommuner runt om i Sverige finns personer med kopplingar till olika terrororganisationer. Bland de mest aktuella i vår tid är islamistiska terrororganisationer som IS. Personerna kan vara födda i Sverige och kommit i kontakt med extrem islamism under livets gång, eller vara invandrade med extrema islamistiska åsikter. Ett aktuellt fenomen är att personer boendes i Sverige reser ut i världen för att ansluta sig till terrororganisationer och handla för dessa i krigszoner, för att sedan återvända hem till Sverige.

Sverige får snart en ny moderniserad terrorlagstiftning för att rättsväsendet enklare ska kunna döma personer som sympatiserar och bistår terrororganisationer. Översynen av befintlig lagskriftning bygger på en upptrappning av terrorrelaterat våld i omvärlden, men även kommunernas och statens behov av att kunna hantera personer med koppling till terrorverksamhet som av olika anledningar tar del av det svenska välfärdssamhället.

Det har nyligen i massmedia (bl.a. SR P4 och SVT Västerbotten) uppmärksammats att anhängare till terrorsekten IS har återvänt från Syrien till Västerbotten, däribland till Umeå. Umeå kommun har också identifierat ett antal personer med kopplingar till terrororganisationen IS som befinner sig i kommunen.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens Hans Lindberg (S):

  1. Hur många personer med koppling till islamistiska terrororganisationer – såsom IS – bedömer man att det finns i Umeå?
  2. Om det framkommer att det finns personer med anknytning till islamistiska terrororganisationer i Umeå, hur hanterar kommunen dessa individer då?
  3. Kan du beskriva vilka insatser som Umeå kommun vidtar i arbetet mot våldsbejakande islamism?

 

Umeå 2019-03-14

Anders Ågren, Kommunalråd (M)

Ett bättre företagsklimat

Av , , Bli först att kommentera 8

Bilden kan innehålla: 2 personer, inklusive Anders Ågren, personer som ler, personer som står och kostym

Jag och Mats Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västerbotten, träffades igår på Rex för ett samtal om vikten av ett positivt företagsklimat. Här finns det onekligen mycket att göra för att förbättra förutsättningarna, såväl lokalt som nationellt. Det är viktigt att föra dialog och lyssna på synpunkter från företagen.

Vi måste skapa goda förutsättningar för såväl små, medelstora som stora företag. Vår välfärd är beroende av framgångsrika företag. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska investera, etablera sig och människor ska flytta. Inför varje beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Det kräver ett företagsklimat i högsta klass.

Politiker kan inte kommendera fram arbetstillfällen i den privata sektorn. Umeå kommun kan däremot förbättra villkoren för företagarna och bli bättre på att skapa förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget. Inför utmaningsrätt, sänk kommunalskatten, uppmuntra valfrihet, förkorta handläggningstider, förbättra dialogen, avveckla osund konkurrens och genomför mer konkurrensupphandling. En arbetsgivare som vill etablera sig i Umeå och anställa människor ska välkomnas med öppna armar. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad därför hålls så kort som möjligt.

Moderaterna och övriga borgerliga partier har politiken för att förbättra det lokala företagsklimatet!

Ny vice ordförande i SKL:s demokratiberedning

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår blev jag vald till ny vice ordförande i SKL:s beredning för demokratifrågor åren 2019-2023. Ett stort tack till styrelsen för förtroendet!

Frågor om demokrati, mänskliga rättigheter och insatser mot våldsbejakande extremism ligger högt på den politiska dagordningen! Såväl på den lokala, regionala, nationella som internationella nivån.

Anders Knape (M) vald till ny ordförande i SKL!

Av , , Bli först att kommentera 10

Moderaterna och övriga borgerliga partier tillbaka vid makten i SKL! Igår var 451 ombud samlade till Valkongress med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i Stockholm. Efter höstens val 2018 stärkte de borgerliga partierna sina positioner i kommuner och regioner, och detta märks nu också konkret i styret för SKL. Moderaten Anders Knape blev igår vald av kongressen till ordförande i styrelsen, då även ett antal andra val förrättades. Själv blev jag vald till ordförande för valutskottet på kongressen – det var ett effektivt och smidigt arbete i utskottet från alla partiers representanter, och utskottets förslag var också enhälligt i alla dess delar.

Idag – på den nyvalda styrelsens första möte – kommer ytterligare ett antal val att genomföras, och där är jag som jag tidigare skrivit om föreslagen att bli ny vice ordförande i SKL:s demokratiberedning. Så jag får återkomma i den frågan inom kort.

På återhörande!