Skärpta straff för bl.a. vapenbrott

Av , , 4 kommentarer 5

Våldet i kriminella gängmiljöer har förändrats under 2000-talet. Antalet skjutningar och sprängningar har ökat avsevärt och många av dem har ägt rum på offentliga platser eller i flerfamiljshus. Det grova våldet, och den organiserade brottslighet som detta våld är ett uttryck för, är systemhotande.

Regeringen har tidigare genomfört en rad skärpningar mot brott i kriminella nätverk, bl.a. en särskild straffskärpningsbestämmelse som kraftigt skärper straffen för skjutningar och sprängningar.

I en promemoria föreslås nu ett ytterligare antal straffskärpningar.

Syftet med straffskärpningarna är att markera allvaret i vissa brott som möjliggör skjutningar och sprängningar och som typiskt sett begås inom kriminella nätverk och att ge rättsväsendet bättre möjligheter att bekämpa sådan kriminalitet.

Straffskalorna för de allvarligare formerna av vapenbrott, brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, vapensmuggling och smuggling av explosiva varor, föreslås ändras på följande sätt:

  • straffskalorna för grovt brott ändras från fängelse i lägst två år och högst fem år till fängelse i lägst fyra år och högst sju år,
  • straffskalorna för synnerligen grovt brott ändras från fängelse i lägst fyra år och högst sju år till fängelse i lägst sex år och högst tio år, och
  • maximistraffet för normalgradsbrott höjs från fängelse i tre år till fängelse i fem år.

En följd av ändringarna är att hela verktygslådan under förundersökning öppnas upp på så sätt att hemlig rumsavlyssning, s.k. buggning, nu kan användas vid grovt brott.

Förslaget väntas även leda till att längre fängelsestraff kommer att dömas ut och att sluten ungdomsvård kommer att dömas ut i fler fall och under en längre tid än idag. En viss avhållande effekt för de aktuella brotten kan även förväntas, vilket skulle leda till färre allvarliga våldsdåd eftersom innehavet många gånger är en förutsättning för att det grova våldet ska kunna ske. Detta gäller inte minst i förhållande till gärningar som föregås av mer planerande och kalkylerande av risktagande, vilka är typiskt förekommande inom kriminella nätverk.

Äntligen har vi fått en regering som tar kampen mot de kriminella på allvar.

S målmedvetna arbete för att lägga ned svensk kärnkraft

Av , , Bli först att kommentera 9

• September 2013: Magdalena Andersson meddelar att Socialdemokraterna vill återuppta avvecklingen av kärnkraften. ”Vi tycker att kärnkraften bör avvecklas och ersättas med förnybara energikällor.”

• Oktober 2014: S och MP kommer överens om att flera reaktorer ska stänga under mandatperioden, i en energiuppgörelse mellan partierna som ligger till grund för deras regeringsbildning, som presenteras två dagar senare. Vattenfall lägger därför ner sina planer på nya reaktorer: Ringhals 5 och Ringhals 6.

• Mars 2015: Ny styrning av Vattenfall. ”Regeringen kommer att styra Vattenfall i en riktning mot att bli ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi.”

• April 2015: Effektskatten höjs när finansminister Magdalena Andersson presenterar sin första vårändringsbudget. Svenska kraftnät och branschen varnar för att den föreslagna skattehöjningen riskerar att leda till att kärnkraftverk läggs ned, vilket i sin tur riskerar att leda till effektbrist och högre elpriser i södra Sverige.

• Juni 2016: Målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 antas i energiöverenskommelsen. Moderaterna lämnar överenskommelsen 2019.

• Januari 2020: S, MP, C och V röstar med en rösts marginal för att Ringhals ska stängas i omröstningen i riksdagen.

• November 2021: Magdalena Andersson håller sitt installationstal på S-kongressen. ”Och självklart ska vi snabba på elektrifieringen. Men inte med ny kärnkraft. För den är för dyr. Ännu högre elpriser, någon?” På samma S-kongress beslutar Socialdemokraterna om ny energipolitik som innebär att kärnkraften ska fortsätta att fasas ut.

• December 2021: På Europeiska rådet möte driver Magdalena Andersson linjen att kärnkraften inte är att betrakta som en hållbar investering i EU:s taxonomi.
• Juli 2022: Socialdemokraterna i Europaparlamentet röstar emot att inkludera kärnkraften som en hållbar investering i EU:s taxonomi.

Kors i taket! Vänsterpartiet i Umeå lägger ner den gemensamma första maj-demonstrationen med Kommunistiska partiet och övriga

Av , , 1 kommentar 7

Jag har ju under flera år kritiserat Vänsterpartiet i Umeå för att de har gemensam demonstration på 1 maj, tillsammans med partier/organisationer som bl.a. Kommunistiska Partiet, Revolutionär kommunistisk ungdom och den marxistiska organisationen Revolution.

Grupper som vill avskaffa demokratin, genomföra revolution och införa diktatur i Sverige.

Deras gemensamma demonstration i Umeå har gång på gång försvarats av de lokala vänsterpartisterna i fullmäktige, t.o.m. när dåvarande partiledaren Jonas Sjöstedt (själv från Umeå) tog avstånd från arrangemanget.

Men nu hör jag på P4-nyheterna att Vänsterpartiet inför årets 1 maj har beslutat att inte längre genomföra den gemensamma demonstrationen.

Bra! Men det satt verkligen långt inne, och märkligt nog öppnar man i slutet av radioinslaget upp för att V kan ompröva beslutet kommande år…

Stort tack för förtroendet – omvald som M-ordförande i Västerbotten!

Av , , Bli först att kommentera 3

I helgen hade vi länsförbundsstämma, och nedanstående pressmeddelande skickades ut i söndags.

 

Pressmeddelande

Ågren omvald som M-ordförande i Västerbotten

I lördags samlades de 70 stämmoombuden för Moderaterna i Västerbotten till länsförbundsstämma på Hotell Lappland, Lycksele. Kommunalrådet Anders Ågren, Umeå, fick förnyat förtroende som länsordförande av en enig stämma.

Sedvanliga stämmoförhandlingar genomfördes med behandling av propositioner liksom personval. Stämman antog bl.a. nomineringsregler inför valet 2026.

Partiets förtjänsttecken i guld delades ut till Tommy Israelsson, kommunpolitiker i Bjurholm. Moderata riksdagsledamoten Edward Riedl, som också är ordförande i Finansutskottet, höll ett anförande om regeringens ekonomiska politik. Nicklas Sandström, regionråd i opposition, föredrog Moderaternas eftervalsanalysarbete för Västerbotten.

Omvalde ordföranden Anders Ågren kommenterar:

– Jag är mycket tacksam för förnyat förtroende! Moderaterna i Västerbotten trotsade den negativa rikstrenden för andra valet i rad. Vi gick framåt i länet. Vi gjorde det bästa valresultatet i regionen på 84 år, slog ett antal rekord i de kommunala valen och kan glädjas åt det faktum att vi gick framåt i alla kommuner förutom en. Men nu är det hög tid att blicka framåt. Vi är särskilt glada över att partiledningen har beslutat att Moderaternas nationella partistämma kommer gå av stapeln i Umeå den 19-22 oktober 2023. Det blir ett viktigt tillfälle där Moderaternas politik inför valet 2026 kommer att debatteras och utformas.

 

Förbundsstyrelsen i sin helhet:

 

Ordförande:                       Anders Ågren                   Umeå

Förste vice ordf:                Anna-Karin Nilsson           Nordmaling (nyval)

Andre vice ordf:                Edward Riedl                     Umeå

 

Ledamöter:
Andreas Löwenhöök         Skellefteå

Victoria Boström                Robertsfors

Nicklas Sandström            Umeå

Christina Lidström             Bjurholm

Anna Ackemo                    Lycksele (nyval)

Charlotta Jansson Enqvist  Norsjö (nyval)

Ulf Vidman                         Storuman (nyval)

Jonatan Hjeltman              MUF

Umeå kommun gör ett rekordresultat – närmare 1,2 miljarder i överskott för 2022. Självklart finns det utrymme att sänka kommunalskatten!

Av , , 1 kommentar 3

Umeå kommun gör ett mycket starkt ekonomiskt resultat för 2022 – sammantaget nästan 1,2 miljarder kr för hela koncernen.

Under de senaste sju åren har nu Umeå kommun redovisat ett positivt resultat. Vilket såklart är positivt. Man ska gå plus. Umeå kommun går plus 899 miljoner kr, vilket är All time high. Aldrig tidigare har Umeå kommun gjort ett så starkt plusresultat. Som ni säkert kommer ihåg så blev det All-time high för Umeå kommun år 2021 också. Men detta resultat är alltså ännu starkare.

Tittar vi sedan på hela Umeå kommunkoncern (alltså inklusive de kommunala bolagen) är resultatet plus 1 miljard 177 miljoner kr för år 2022.

Förklaringarna till det starka resultatet – det går att finna i faktorer som högre skatteintäkter, högre generella statsbidrag och utjämning än vad vi hade budgeterat för, och betydligt högre kraftintäkter från Stornorrfors, p.g.a. de höga elpriserna. Vi kan också konstatera att flertalet nämnder har redovisat bättre resultat än budget.

Umeå kommun står starkt rustad, oavsett om det för stunden råkar vara högkonjunktur eller lågkonjunktur. Vi betalar också av på den låneskuld som Umeå kommun har sedan tidigare. Vi har ju tydligt minskat denna under den senaste femårsperioden.

Men Umeå kommun har dessutom två kr högre kommunalskatt än jämförbara kommuner och svenska kommuners medelskattesats.

Två kr högre skatt motsvarar omkring 640 miljoner kr mer i verksamheterna per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta plussar vi på nettointäkter från vattenkraften på allt ifrån 100 – 300 miljoner kr per år. (För 2022 blev nettovinsten 354 mnkr plus. Bara av vattenkraften – budgeterat en vinst på 112 mnkr. Det blev 242 mnkr bättre)

Umeå kommun har alltså minst 750 miljoner kr mer per år att röra sig med än övriga kommuner i vårt land. 750 miljoner kr mer varje år. Förra året hade vi ungefär 1 miljard kr mer att röra oss med.

Främst beroende på att kommunen har så extremt hög kommunalskatt. Det vore ju ett misslyckande av monumentala proportioner om Umeå kommun skulle hamna på ett minusresultat. Det borde inte vara möjligt om man har minst 750 miljoner kr mer än alla andra kommuner. Varje år.

Kom ihåg nästa gång vi diskuterar skattenivån, och förslag på att sänka skatten med 10, 20, 30 öre.  Förslag som minskar intäkterna med 32-96 mnkr/år.

Självklart finns det utrymme för att låta umeåborna behålla mer av sina egna pengar. Är det rimligt att umeåborna ska beskattas så mycket mer än övriga kommuninvånare i landet?

Svaret är såklart nej – det är inte rimligt. Men vi får återkomma till detta inom en snar framtid. Allra senast då vi ska anta budgeten om två månader. Självklart finns det utrymme för att sänka kommunalskatten i Umeå, oavsett om det för stunden råder högkonjunktur eller lågkonjunktur.

Umeå kommun borde avsluta alla samarbetsprojekt i diktaturer!

Av , , 1 kommentar 8

I dagens VK har jag fått en debattartikel publicerad, gällande Umeå kommun och samarbetsprojekt i diktaturer. Sådant som vi moderater anser att kommunen ska upphöra med.

Lägger som vanligt upp debattartikeln här på bloggen.

 

Umeå kommun borde avsluta alla samarbetsprojekt i diktaturer och länder som hotar vår säkerhet!

Det är viktigt med internationellt samarbete på kommunal och regional nivå. Samtidigt måste vi dra en gräns mot samarbetsprojekt i länder som utgörs av diktaturer och länder som hotar vår säkerhet. Sådana kommunala samarbeten ska inte få inledas, och de som redan finns måste avbrytas. Moderaterna har i januari 2023 lämnat in en motion till fullmäktige om att komplettera Umeå kommun internationella program med dessa riktlinjer.

Säkerhetspolisen (Säpo) varnar i sin årliga rapport om ett allvarligt försämrat säkerhetsläge. Säpo påtalar att länder som Ryssland och Kina bedriver säkerhetshotande verksamhet mot Sverige: ”Det sker i form av bland annat spionage, cyberangrepp, olovlig teknikanskaffning och påverkanskampanjer.”

Det enskilt största hotet mot Sveriges säkerhet utgörs av Ryssland, som också bedöms vara det enda militära hotet mot oss i närområdet. Det pågår samtidigt ett brett kinesiskt spioneri mot Sverige inom både politik, forskning och företagande: ”Även andra kinesiska aktiviteter, som forsknings-och affärsutbyten, strategiska produktanskaffningar, investeringar och uppköp, teknik-och kunskapsöverföring via rekryteringsprogram kan utgöra allvarliga säkerhetshot mot Sverige.”

Trots att vi alltså tydligt ser denna utveckling – kompletterat med öppna varningar från Säpo –  så fortsätter Umeå kommun med samarbetsprojekt kopplat till både Kina och Ryssland, även om samarbetet med den ryska staden Petrozavodsk har ”pausats” efter anfallet mot Ukraina.

Det är hög tid att avbryta alla dessa samarbeten. Umeå kommunfullmäktige antog 2018-03-26 ett internationellt program. Programmet anger övergripande mål och principer för hur det internationella arbetet ska bedrivas i Umeå kommun. Det ska omprövas i början av varje mandatperiod.

Ett starkt internationellt engagemang är viktigt för såväl kommuner som regioner, inte minst gäller detta på europeisk nivå. Det internationella arbetet ska enligt programmet också bidra till att ”ett närmande sker mellan folk, städer och regioner i syfte att stödja och främja en fredlig och demokratisk utveckling i Europa och i vår omvärld.”

En gräns bör samtidigt dras mot samarbeten i länder som inte i tillräcklig utsträckning värnar människors rättigheter och demokratiska principer. En absolut gräns bör exempelvis dras mot diktaturer. Denna del av programmet behöver därför förtydligas.

I dagsläget har Umeå en vänort i Ryssland – Petrozavodsk. Även om samarbetet är ”pausat” efter Rysslands angreppskrig mot Ukraina, så kvarstår vänorten som sådan. Från moderat sida lämnade vi i februari 2022 in en motion om att helt avbryta samarbetet, men den blev inte bifallen i fullmäktige.

Likaså fortsätter Umeå att ha tre samarbetsstäder i det kommunistiska Kina (Qufu, Xián, Lanzhou). Detta trots att många kommuner i Sverige har börjat avveckla sina samarbeten med kinesiska städer på senare år. Bidragande till att svenska kommuner drar sig ur samarbeten gäller dels den negativa utvecklingen i Kina gällande demokrati och mänskliga rättigheter, dels den kinesiska statens agerande mot Sverige och svenska medborgare.

Men Umeå kommun har valt en annan väg och fortsätter ett aktivt samarbete med Kina, vilket också noterats i en aktuell rapport på riksplanet från Nationellt kunskapscentrum om Kina (2022).

Det är hög tid att ompröva denna strategi. Umeå borde avsluta dessa samarbeten.

Vi kan med fördel söka nya samarbetspartners på den internationella arenan, som är mer närliggande och vänligt sinnade gentemot Sverige. En uppenbar och aktuell sådan väg vore att söka samarbete med en kommun i Ukraina. Ett kommunalt samarbete med en stad i Ukraina vore betydligt viktigare för att stärka demokratin, stötta mänskliga rättigheter och att hjälpa till med återuppbyggnaden på lokal nivå. Det finns redan en uppbyggd struktur för svenska kommuner att söka samarbete med ukrainska städer och samhällen.

Även om utrikespolitik är en fråga för den nationella nivån, så väljer vi på kommunal nivå vilka vi ska samarbeta med – och våra val spelar roll.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

 

 

Välkommen!

Av , , Bli först att kommentera 5

Visa ditt stöd för ett borgerligt parti som förenar liberalism och konservatism. Om du delar Moderaternas värderingar och vill engagera dig så är du varmt välkommen till vårt parti som medlem. Som medlem väljer du själv hur mycket du vill engagera dig. Ju fler vi blir, desto starkare kraft blir vi inom politiken.

Välkommen att bli en del i vårt arbete.

Bli medlem i Moderaterna!

Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se och följ anvisningarna.

Positivt att Polisen ska få bättre möjligheter att avlyssna gängkriminella

Av , , 3 kommentarer 6

Vi måste vända brottsutvecklingen och den våldsspiral vi ser i Sverige idag. För att förhindra och utreda allvarliga brott ska brottsbekämpande myndigheter få större möjligheter att använda hemliga tvångsmedel, exempelvis hemlig avlyssning.

Regeringen vill att:

🔹 Preventiva tvångsmedel ska få användas i fler fall

🔹 Hemliga tvångsmedel ska få användas för att utreda flera brott vars samlade straffvärde överstiger en viss nivå

🔹 Hemliga tvångsmedel ska få användas för att utreda fler typer av brott

🔹 Tillstånd till hemlig kameraövervakning eller hemlig rumsavlyssning ska få knytas till en person i stället för en plats

7 av 10 svenskar vill tillåta gårdsförsäljning.

Av , , Bli först att kommentera 5

Att tillåta gårdsförsäljning vore ett steg mot en mer levande landsbygd där regelkrångel inte sätter krokben för frihet och företagsamhet. Gårdsförsäljning skulle till exempel kunna skapa drygt 20 procent fler jobb i dryckesbranschen.

Sverige är idag det enda landet i EU som förbjuder lokal gårdsförsäljning av öl, vin och cider. Moderaterna har länge drivit frågan att ge lokala dryckesproducenter möjlighet att sälja sina egna produkter till besökare.

7 av 10 svenskar vill tillåta gårdsförsäljning. Det vill Moderaterna också. Regeringen jobbar nu med frågan utifrån riksdagens beslut.