Umeå: 117 295 invånare

Av , , 2 kommentarer 12

Idag kom preminiära siffror för Umeås befolkningsutveckling för år 2012.

Enligt dessa ökade Umeå med ca 820 invånare förra året.

Med "Norrlandsmått" är det bra siffror. Men med tanke på de tillväxtambitioner vi gemensamt har i Umeå så är det inte godkänt. Tyvärr tvingas vi konstatera att det ligger under den ambitionsnivå som Umeå kommun har. Målet låg på en ökning med 1000  invånare för 2012, och för att kunna nå visionen om 200.000 invånare skulle tillväxten behöva ligga omkring 2000 invånare per år. Vi har alltså ett ganska stort avstånd till den önskvärda tillväxttakten.

Det är två huvudkomponenter – nu liksom tidigare – som vi måste lägga extra fokus på, för att förbättra tillväxttakten under kommande år: nya jobb och nya bostäder.

Mer om detta senare. För den som är intresserad av statistik, så klipper jag in lite underlag som vår utvecklingsavdelning har sammanställt:

 

Umeå växer med ca 820 personer!  
 
Preliminära siffror visar att Umeå växer med ca 820 personer under 2012.
 
Befolkningstalet var vid årsskiftet ca 117 295 personer. Uppgifterna är preliminära och mindre justeringar kan komma när de definitiva siffrorna presenteras den 19:e februari
 
Det är inga stora förändringar i den totala in- och utflyttningen från i fjol och flyttnettot blir därför också nästan oförändrat. Förändringarna ligger däremot i överskottet från utlandet som fortsätter minska vilket som tidigare påpekats är en följs av att studenter som kommer utanför EU numera får betala för sina studier.  Årets nedgång beror också på en ökad utflyttning till utlandet. Värt att notera är att Umeås förlust mot övriga landet minskat betydligt och är den lägsta på länge, vilket är mycket positivt.
 
Det föddes ca 1 460 barn vilket är något färre än förra året och ca 870 personer avled vilket är betydligt fler än under de senaste åren. Det innebär att födelseöverskottet hamnar på knapp 600 personer. Antalet som avlider under ett kalenderår brukar vara ganska konstant över tiden men kan vissa år avvika något beroende på olika omständigheter.
 
 
 

År

 
Antal
Förändring
Födda
Döda
Födelse
In-
Ut-
Flytt-
Därav mot
 
 
 
 
 
 
 
netto
flyttning
flyttning
netto
egna länet
annat län
utlandet
2006
111235
477
1400
744
656
6294
6463
– 169
317
– 729
263
2007
111771
536
1327
746
581
6712
6746
– 34
365
– 640
241
2008
112728
957
1436
737
699
6749
6487
262
465
– 606
403
2009
114075
1347
1493
828
665
6974
6291
683
420
– 416
679
2010
115473
1398
1471
790
681
7241
6513
728
349
– 345
724
2011
116465
992
1513
782
731
6757
6499
258
373
– 451
336
2012
117295
824
1464
876
588
6671
6435
236
362
– 255
129

 

 
 
 
 
 
 
Umeå kommun
Planering
Annalena Löfgren
 

Lyft fram kvinnliga pionjärer i nya muséet!

Av , , Bli först att kommentera 9

I dagens VK skriver Ola Nordebo förtjänstfullt om två kvinnliga pionjärer i Umeåpolitiken: högerns Helena Ljungberg och den frisinnade Anna Grönfeldt. Båda invaldes i stadsfullmäktige i Umeå på 1910-talet, och blev därmed historiska. Helena Ljungberg som den första kvinna på landsorten i Sverige att bli fullmäktgieledamot.

Även för 100 år sedan var alltså Umeå i främsta ledet när det gäller att bryta mark för jämställdhet och i andra frågor. Men som Nordebo konstaterade i sin ledare så var det sällan vederbörande fick uppskattning under sin verksamma tid – ofta kommer berömmet efteråt, när personerna i fråga inte längre är i stånd att höra de positiva omdömena. Jag kan bara instämma i de avslutande orden om vi borde bli lite bättre, och då inte bara inom politiken för den delen, att ge beröm och visa uppskattning för dem som gör det där lilla extra, de som Olof Kleberg benämnde som samhällsbärarna.

För egen del så lämnade jag år 2010 in en motion till Umeå kommunfullmäktige med förslag på att uppmärksamma åtminstone två framstående kvinnnor i Umeås historia med statyer i stadens offentliga rum, men tyvärr avslogs motionen av fullmäktige. Trots att det finns ett antal statyer i Umeå (alla män), så ville man inte hedra var sig Helena Ljungberg eller Margot Wikström (S) med statyer.

Men det kanske vore något för det nya kvinnohistoriska muséet som skall rymmas inom Kulturväven? Att också uppmärksamma de politiska kvinnliga pionjärerna i Umeå? Kanske får vi se såväl högerns Helena Ljungberg, frisinnade Anna Grönfeldt som socialdemokratiska Margot Wikström på framträdande plats i anslutning till muséet?

Eller är det att hoppas på för mycket? Är det fortfarande så att bara män kvalificerar sig för att bli hedrade med statyer i Umeå?

 

Riktiga arbetskläder till personalen

Av , , 1 kommentar 6

I dagens nummer av Folkbladet skriver jag tillsammans med Elmer Eriksson (M), vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, om vikten av riktiga arbetskläder av god kvalitet för personalen inom förskola, familjedaghem och fritidshem. Detta efter den debatt som vi hade i kommunfullmäktige i början av veckan.

Bifogas nedan:

Riktiga arbetskläder för både utomhus- och inomhusbruk!

Varje dag, sommar som vinter, förväntas förskola- och fritidspersonal, arbeta utomhus i flera timmar. Oavsett väderleken för dagen.

Därför är det självklart att arbetskläderna – som arbetsgivaren Umeå kommun tillhandahåller – måste hålla en god kvalitet. Det är ju nu, efter de sista veckornas skriverier i tidningarna, uppenbart för alla att kvaliteten har varit undermålig. De har bara gått att använda några veckor per år. De har varit för kalla på vintern – för varma på sommaren. De har inte stått emot regn mm.

Märkligt att signalerna inte har kommit fram till de styrande politikerna i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Vi har ett problem i signalsystemet inom Umeå kommun. Brister påtalas inte.

Det är nu snart dags för en ny upphandling. Då måste Umeå kommun ställa högre krav! Det ska självfallet vara kläder av hög kvalitet, så att de går att använda. Hoppas att man i förarbetet till upphandlingsunderlaget går igenom detta mer noggrant. Här har både arbetsgivaren och de fackliga företrädarna en viktig uppgift.

Från moderaternas sida anser vi även att personalen inom förskolan, familjedaghemmen och fritidshemmen, ska få arbetskläder för inomhusbruk – om personalen själv önskar det. Detta eftersom förskolepersonalens kläder slits hårt även inomhus.

Vissa säger att det blir en kostnad för kommunen. Jo, så är det. Men det kostar också att inte ta hand om personalen. Umeå kommun har nästan högst sjukfrånvaro bland landets kommuner, så vi har mycket att förbättra när det gäller arbetsmiljön.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

Elmer Eriksson
Vice ordförande, kommunstyrelsens personalutskott (M)

En oberoende trygghets- och kvalitetsinspektion av äldreomsorgen

Av , , 5 kommentarer 7

I måndags diskuterade vi situationen inom äldreomsorgen i Umeå på fullmäktige, och det faktum att gamla dör ensamma utan någon vid sin sida, samt att personalen vid de kommunala äldreboendena inte vågar anmäla missförhållandena av rädsla för repressalier.

Det är bra att Socialdemokraterna delar min och moderaternas syn på det oacceptabla i det som VK avslöjade innan jul. Det är inte värdigt för våra äldre, att de ska behöva sluta sina liv på det här sättet, utan någon vid sin sida. Tvärtemot antagna kvalitetsdeklarationer.

Nu råkade detta gälla åtta kommunala äldreboenden i Umeå. Men det hade varit lika oacceptabelt om det hade varit privata äldreboenden. Som kommunpolitiker i Umeå har vi ett ansvar att se till att den äldreomsorg som bedrivs, oavsett vilken driftsform det är, upprätthåller en god kvalitet med trygghet för de äldre. Men i just det här fallen är det Umeå kommun själv som är arbetsgivare!

Det vittnar om en orimlig arbetssituation för personalen vid de kommunala äldreboendena i Umeå. Tidspress och resursbrist tvingar dem att bryta mot kommunens egna regler, och de tvingas dessutom ljuga för de anhöriga av rädsla för repressalier för sin chef! De kommunanställda inom äldreomsorgen förtjänar en betydligt bättre arbetssituation, än vad de har på sina håll idag.

Jag har också träffat omsorgspersonal som säger det rakt ut – att om de kommer med invändningar, eller ifrågasätter, så ses de som obekväma och får höra att de kanske borde fundera på att byta arbetsplats om det inte passar. Så har vi det inom Umeå kommuns egen äldreomsorg. När jag hör såna här berättelser, så känns det inte så konstigt att vi nästan har den allra högsta sjukfrånvaron bland Sveriges 290 kommuner.

Men vad gör man då åt det? I socialdemokraternas svar under debatten så fick vi höra om alla enkäter och register som dödsfall och händelser noteras i. Problemet är ju att VK:s artikelserie visar att vårdpersonalen tvingas ljuga och inte berätta som det är. Det kommer inga anmälningar om missförhållanden vid våra äldreboenden, man döljer verkliga situationen av rädsla för sina överordnade. Det är bara när de anställda talar med media, mot löfte att de får vara anonyma, som de vågar berätta hur det är. Det kommer inga Medarbetarenkäter i världen att kunna avslöja. Tyvärr. Inte med en sån här arbetsmiljö.

Trygghets- och kvalitetsinspektion
I höstas ville vi från Alliansen i Umeå inrätta en oberoende trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorgen i Umeå, som skulle kontrollera såväl de privata som de offentligt drivna alternativen inom äldreomsorgen. De partier som har makten – S och V – ansåg att det inte behövdes. Men de här avslöjandena visar ju att vi från Alliansen hade rätt.

Vi ville ha en central enhet som skulle ta ett helhetsgrepp om inspektioner, tillsyn och uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Det kommunen har saknat är en central enhet som systematiskt arbetar med att inspektera, granska och följa upp kvaliteten och utvecklingen inom kommunens äldreomsorg. Samtidigt utvecklas på så sätt en viktig kunskapsbank om äldreomsorgens kvalitet. Detta har också tidigare påtalats av revisionen.

 

Jobben är den viktigaste frågan!

Av , , 2 kommentarer 6

I dagens nummer av VK har jag fått nedanstående replik publicerad. Lägger som vanligt ut insändare, debattartiklar och repliker på bloggen .

 

Jobben är den viktigaste frågan!

Kurt Karlsson, ombudsman på SEKO, angriper mig i VK (24/1) och hävdar att Moderaternas metoder att bekämpa arbetslösheten inte fungerar. Karlsson förstår nog inte hur fel han har.

Tack vare Alliansregeringens arbetslinje och ansvarsfulla ekonomiska politik har den svenska tillväxten och sysselsättningen utvecklats bättre än i de flesta andra EU-länder. Idag har vi därför ett unikt läge med utrymme för framtidssatsningar när andra länder tvingas till skattehöjningar, nedskärningar och åtstramningar. Hade Sverige utvecklas i samma takt som övriga EU hade ca 180~000 arbetstillfällen varit förlorade.

Tillsammans med övriga allianspartierna gör vi framtidsinvesteringar för fler jobb i bland annat infrastruktur, forskning och innovation. Vi förbättrar villkoren för landets företag. Samtidigt stärker vi våra insatser för att sänka trösklarna och skapa ännu fler vägar in på arbetsmarknaden, inte minst för unga människor. Trots Karlssons påstående har Alliansregeringen dessutom redan gjort omfattade satsningar inom gymnasie- och universitetsutbildningar samt lärlingsutbildningar för att försäkra att Sverige är konkurrenskraftiga med humankapital i framkant.

Socialdemokraterna vill fördubbla arbetsgivaravgiften för unga, kraftigt höja restaurangmomsen och förminska RUT-avdraget. Åtgärder som dessa försämrar arbetsmarknadsläget för unga och utrikesfödda. Under Alliansregeringen mellan 2006 och 2012 har sysselsättningen däremot ökat med ca 200~000 personer. Även sysselsättningsgraden har ökat i åldersspannet 20 – 64 år. Det samlade utanförskapet är numera det lägsta sedan 1990.

Med jobb kommer gemenskap, trygghet och känslan av att vara behövd. Alla människor som vill och kan arbeta ska ha rätt till det. Moderaterna står för den arbetslinje, som socialdemokraterna dessvärre har kastat överbord.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Arbetskläder för både utomhus- och inomhusbruk!

Av , , 1 kommentar 7

I dagens Folkbladet kan man läsa lite från den debatt som var i gårdagens fullmäktige, med anledning av den fråga jag hade ställt till för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S) om arbetskläderna inom förskola, familjedaghem och fritidshem.

Positivt är att de styrande partierna – socialdemokraterna och vänsterpartiet – nu verkar dela moderaternas uppfattning om att nuvarande utomhuskläder inte håller måttet och därmed är tämligen värdelösa. Hårdare krav skall ställas i den kommande upphandlingen. Detta besked välkomnar jag.

Vi moderater vill vi nu gå ett steg längre, så att arbetsgivaren (Umeå kommun) tar en dialog med de fackliga representanterna för att höra deras syn på att arbetsgivaren även köper in arbetskläder för inomhusbruk. Vi har tagit till oss av de synpunkter vi fått från förskolelärare vi talat med – och de har påtalat att behovet av inomhuskläder är lika stort som för utomhusbruk. Kläderna slits lika mycket inomhus, om än av andra orsaker.

Detta är vi moderater beredda att pröva. Vi hoppas att fler ansluter sig till vår linje.

Viktig debatt om äldreomsorgen i Umeås fullmäktige

Av , , 2 kommentarer 3

Lyssna: Äldre dör ensamma på äldreboenden

Vid dagens fullmäktigesammanträde debatterades den interpellation som jag och Elmer Eriksson  (M) lämnade in, efter VK:s avslöjanden om att gamla dör ensamma vid flera äldreboenden i Umeå.

Jag lägger upp en länk till P4, som hade ett nyhetsinslag kring debatten.

Vi kan konstatera att situationen dels är fullständigt ovärdigt, dels att vår personal har en orimlig arbetssituation. Och det är Umeå kommun som är ansvarig arbetsgivare för arbetsmiljön.

Mer om detta senare.

Nu dags för årsmöte med Umeå Centrala M-förening!

Lycka till i Stockholm, Katja!

Av , , Bli först att kommentera 12

Idag har Katja Isacsson (på bilden ovan, från när vi tillsammans var DJ:s på Scharinskas Bakfickan för ca ett år sedan), vice gruppledare för Moderaterna i Umeå och ordförande för Umeå Centrala M-föreningen, meddelat att hon avslutar sina politiska uppdrag i Umeå.

Jag beklagar beskedet, även om jag har full förståelse för hennes beslut. Katja informerade mig innan helgen om hennes avsikter. Som bekant har ju Katja fått ett kanonjobb i Stockholm, där hon jobbar nära Filippa Reinfeldt. Det är svårt att hinna med att jobba på flera fronter samtidigt.

Från Moderaterna i Umeå tackar vi för hennes insatser så här långt, och hälsar henne välkommen tillbaka den dag hon vill. Hon är redan saknad.

Fullmäktige idag: arbetskläder inom förskolan och situationen inom äldreomsorgen

Av , , 3 kommentarer 6

Kl. 09.00 börjar årets första fullmäktigesammanträde.

Det är få beslutsärenden på dagordningen, men för egen del har jag två ärenden som kommer upp. Dels interpellationen om äldreomsorgen där gamla dör i ensamhet (vilket jag bloggade om igår), dels frågan om kvalitén på de arbetskläder som arbetsgivaren tillhandahåller för personalen inom förskola, familjedaghem och fritidshem.

Efter den sista veckans debatt har jag goda förhoppningar om positiva svar beträffande den sistnämnda. Frågan bifogas nedan:

 

Enkel fråga till för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S):

Kvalitén på arbetskläderna för personalen inom förskolan

Arbetskläder, inköpta av arbetsgivaren, har varit en självklarhet för flera mansdominerade yrkesgrupper inom Umeå kommun. Stora yrkesgrupper där kvinnor utgör flertalet har däremot missgynnats. Fullmäktige antog i december 2010 en jämställdhetsplan som bl.a. behandlade frågan om arbetskläder. Beslutet blev att erbjuda personalen inom förskolan lämpliga arbetskläder för utomhusaktiviteter. För och grundskolenämnden beslutade också att detta skulle gälla för personal i familjedaghem och fritidshem.

Det här var ett beslut som var mycket positivt. Nu har vi kunnat läsa insändare från personal som menar att kläderna knappt går att använda. Jag har även talat med ett antal förskolelärare som jobbar inom Umeå kommun, vid olika förskolor, och de delar uppfattningen om den bristande kvalitén. De tvingas använda sina privata kläder då den av kommunen inköpta ”skalklädseln” inte står emot regn och kyla.

Det är ju i så fall ett stort misslyckande, och måste ordnas till. Kläderna måste kunna användas även då det inte är sommar och sol.

Mina frågor till för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S) är därför:

– Hur ser du på den kritik som riktas från förskolepersonal mot kvalitén på de arbetskläder som arbetsgivaren tillhandahåller?
– Är du beredd att ta initiativ till ett ”omtag” för att säkerställa god kvalitet på arbetskläderna inom förskolan, om kritiken är befogad?

 

Umeå 2013-01-18

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
 

Gamla ska inte behöva dö i ensamhet på våra äldreboenden

Av , , 6 kommentarer 7

Imorgon ska min och Elmer Erikssons interpellation om situationen på våra äldreboenden diskuteras. Innan jul framkom det i VK att äldre dör i ensamhet på våra kommunala äldreboenden i Umeå, och personalen tvingas ljuga för de anhöriga om hur det gick till. Detta pga rädla för sina överordnade.

Fullständigt oacceptabelt och ovärdigt. Det här måste vi ta tag i – såväl för de äldres skull, de anhörigas skull som för personalens skull.

Interpellationen bifogas nedan:

 

Interpellation till socialnämndens ordförande Eva Andersson (S):

Oacceptabelt att äldre dör i ensamhet på våra äldreboenden!

I VK (14/12) finns ett skrämmande reportage om hur det fungerar på äldreboenden i Umeå. Nyligen beslutades att Marielunds äldreboende skulle tas tillbaka i egen regi, bl.a. då det framkommit uppgifter om att en boende hade fått dö ensam utan att extra personal kallats in. Men samma sak händer på Umeå kommuns egna äldreboenden. Och det är lika fruktansvärt och oacceptabelt!

Gamla människor dör i ensamhet utan någon vid sin sida. I reportaget, som bygger på intervjuer med undersköterskor vid åtta olika kommunala äldreboenden i Umeå, så vittnar personalen om en orimlig arbetssituation. Äldre dör i ensamhet, tvärtemot vad kommunen lovar i kvalitetsdeklarationerna, och de kommunanställda vågar inte anmäla bristerna p.g.a. rädsla för repressalier från cheferna. De tvingas ljuga för anhöriga och säga att familjemedlemmen dog i sällskap av vårdpersonal, trots att det inte stämmer!

Våra frågor till Eva Andersson (S) blir därför:

1. Hur ser du på uppgifterna att äldre dör ensamma på kommunens äldreboenden?
2. Hur har du tänkt agera för att följa upp dessa uppgifter och förhindra att något liknande inträffar igen?
3. Tycker du att uppföljningen av äldreomsorgens kvalitet fungerar bra, när ingen i den politiska ledningen har nåtts av detta förrän massmedia skriver om det?
4. De anställda vågar inte anmäla bristerna i vården, av rädsla för repressalier från ansvarig chef. Hur ser du på en sådan arbetsmiljö?

Umeå 2012-12-16

Anders Ågren Elmer Eriksson
Kommunalråd (M) Ledamot (M), socialnämnden