Trygghet och grund ideer…

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag vill uppmana er alla att gå in och skriva vad ni tycker är viktigt i det idéprogram som vi håller på att ta fram. Det som händer nu i vårt län i de små kommunerna då det gäller akutvård och ambulanser är ett tecken på en politik som inte fungerar.

 Vilka värdering bör ligga som grund för en politik som ser till att alla har rätt till vård och att det kommer hjälp när du ringer 112?

Gå in på www.centerpartiet.se och logga in dig och skriv ner det som bör ligga som grund för en politik som ser till att samhället fungerar och att människor kan känna trygghet även i små kommuner.

Bli först att kommentera

Ännu en klok Karin.

Av , , Bli först att kommentera 7

Läser om oppositionsrådet i Storuman Karin Malmfjord som berättar och ger sin syn på vad LOV medfört i grannkommunen Storuman. Hon säger att för kommunen innebär LOV en genomlysning av den egna verksamheten som leder till en större medvetenhet och högre kvalitet.

När de följde upp såg de att flera brister tex att personalen städade för mycket och gjorde sådant som de egentligen inte skulle göra, på grund av oklara eller obefintliga rutiner. LOV höjer kvaliteten inom kommunen eftersom man blir mer medveten och ser på sin egen verksamhet med helt andra ögon. För oss har LOV blivit ett sätt att genomlysa den kommunala verksamheten. Säger hon i en intervju du kan läsa här: http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/skelleftea/

När kommunen får en bättre bild av sin verksamhet ger det de anställda en bättre utveckling i jobbet. Kanske borde kommunen fundera på att lägga ut fler uppgifter, som någon annan kan göra bättre. Idag är socialdemokraterna i opposition i Storuman och Karin är noga med att betona att socialdemokraterna är positiva. De är för LOV och valfrihet om individen får välja. en klok kvinna den där Karin!

Bli först att kommentera

Mest pengar men minst samhälls service!

Av , , 2 kommentarer 8

Läste idag en intressant not om att Västerbotten ligger högt i ranking för arbetet att få internationella finaniärer och investerare. Av svenska regioner är det bara Stockholm och Västerbotten som med bland de 25 bästa i den rankning som Financial Times genomför vartannat år i Europa. 

Det är ju kul trots att det även står att Västerbotten och norra Sverige i det närmast är okänt i ett internationellt perspektiv. Men inte då det gäller naturresurser som gruvnäring, energi, skog och turism.

Vi är trots att vi är få människor en mycket stark ekonomi i vår del av Europa. Om vi skulle slå samman BNP för de nordiska länderna så är vi världens tionde största ekonomi och där är de nordligaste regionerna som bär grunden i ekonomin utifrån naturresurserna.

Då borde vi väl även ha råd med samhällsservice som ambulanser och annat!!

Läs mer om det här på Västerbotten Investment agencys hemsida: viavasterbotten.se

2 kommentarer

Ny direktör och annat kul…

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag träffade vi anställda vid Region Västerbotten den tillträdande regiondirektören, Pettsson. Hon var påläst och intresserad, kompetent, engagad och hade koll på vad regionförbundet jobbade med och Vilks utmaningar länets kommuner står inför. Jag känner mig väldigt nöjd över den här rekryteringen, den kan inte gå fel!

Har bara ett par veckor kvar som anställd i länet så jag försöker få allt på plats de få dagarna som är kvar för den ansökan som ska in till Vinnova och Tillväxtverket samt till parterna i länet. Det är många grejer på ett järnspett, som min morfar brukade säga, stämmer väl in i det här läget.

Har blivit väl uppvaktad, gratulerad och utfrågad de senaste dagarna om de uppdrag jag fått. Det är tre uppdrag, ett att jobba med politiken för Centerpartiet på riksnivå, två att ta fram ett nytt ideprogram i en idegrupp, tre att utvärdera medel som näringsdepartementet sätter av till landsbygdsutveckling.

Jag kommer att behålla de politiska uppdrag som vilhelminaborna valt mig till, dvs fullmäktige och de uppdrag som hänger samman med det. Det är ett förtroende från vilhelminaborna som jag vill förvalta väl. Vi kommer att bli ett allt starkare lag i partiet lokalt, fler engagerade, mer öppet och ännu mer vidsynt med än mer input från andra delar av landet.

Bli först att kommentera

Symtom på oklok politik!

Av , , 6 kommentarer 19

Det som vi ser hända i de små kommunerna Malå, Åsele och Dorotea är bara den yttersta spetsen på en symtom där politiken har gått snett. Nedlagda akutplatser och bortprioriterade ambulanser visar på behovet av att ställa om fördelningspolitiken.

Det kommunala utjämningssystemet som det ser ut idag fungerar inte när ett landsting kan besluta om att dra in tryggheten för människor bara för att de är få, inte bor i den täta staden och har långt till sjukhus. Om inte det kommunala utjämningssystemet förändras så kommer det att vara möjligt för Landsting och kommuner att göra den här typen av prioriteringar. Där det täta går före det glesa och symtomen kommer att sprida sig om det inte sker en omvändning i Landstingshuset i Umeå.

Centralisering och centrumtänkandet kommer att ge symtom som neddragningar på fler ställen och i fler verksamheter i inlandet om inget görs. De som demonstrerade idag vid Landstinget i Umeå visar att det msåte ske en förändring, och alla vi som bor på landsbygd msåte visa vad vi tycker. Blir det ingen ändring så står vi alla i tur att bli bortprioriterade!

6 kommentarer

Klart idag vid Kommunfullmäktige.

Av , , 2 kommentarer 11

Idag blev det klart att jag sagt upp mina uppdrag i kommunstyrelsen. Jag blir dock kvar i kommunfullmäktige och Regionfullmäktige. Det beror på att jag kommer att börja ett nytt jobb för Centerpartiet på riksnivå den 1 mars och jobba med politik för Sverige. Politik på en annan nivå där jag ska forma politiken.  Det innebär att jag har svårt att vara med på möten hemmavid.

Så nya tider och nya möjligheter! Det ska bli kul!!

2 kommentarer

En projektnomad, är jag!

Av , , Bli först att kommentera 13

Den grupp som växer mest på arbetsmarknaden i Sverige är småföretagare och människor som går mellan olika projektjobb. Det är en trend i världen och är inte unik för Sverige.

Det ökar alltså att man jobbar med olika uppdrag i olika tidsbegränsade perioder. Det blir fler och fler och få kommer i framtiden att jobba hela livet på en arbetsplats. Det blir färre och färre guldklockor och kristallvaser.

Att starta eget kommer att bli mer vanligt och system för att skapa social trygghet i detta måste tas fram.

Ett annat fenommen som ökar är att arbeta på distans och det möjliggör fler Free agents, projektnomader.  Det här kan du läsa mer om i boken Free agent nation av Daniel h Pink .

Många av mina vänner tillhör den här gruppen nomader…och vi torde bli fler även i Västerbotten.

Bli först att kommentera

Detta kommer att hända!

Av , , Bli först att kommentera 6

Några av de nyheter som släpptes på kommundagarna i Västerås..

2012 ska regeringen…
Bygga ut bredband
Se till att man fått låna för att bygga på landsbygden där marknadsvärdet är lågt. Dvs att man får en bankgaranti för att få låna till ett husbygge.
Man ska se över strandskyddet för att kunna bygga vid vatten.
Destinationsutvecklingen ska stöttas  med fler destinationer och starkare satsningar.
Stärka livsmiljöer som service, attraktiviteten, fritid och tillgänglighet och kultur. 
Man ska underlätta för företagande. 
….och mycket mer. Det här var bara en bråkdel av det näringsdepartementet presenterade vid ett av fem seminarier som hölls av ministrarna i partiet. Så det kommer mera!,

Bli först att kommentera

Civilt försvar!

Av , , 1 kommentar 4

Igårkväll Var jag med på en byaträff i en Västerbottenskommun där vi även inbjudit Civilförsvarsförbundet. De jobbar med frågor som rör människors trygghet och säkerhet. Inte bara i kristider utan de har utbildningar i hjärtlig och lungräddning, Hitta vilse för barn och hjärtstartare bland annat. Det som slog mig, när hon berättade om vikten av att människor på landsbygd kan tekniker för att rädda liv, var att det är viktigare än någonsin.

Att Landstinget drar in på den trygghet Ambulansen och akutplatser utgör är ju ett tecken på de. Det kanske är så att vi som valt att bo på landsbygden måste bli bättre på att hjälpa oss själva och andra. Som vi redan gör men nu inom helt andra områden som det offentliga hanterat tidigare.

Frågan är bara om det inte vore i andra frågor än att rädda liv vi skulle börja med.

Ambulanserna måste finnas. Men vi måste också bli bättre på hjärt och lungräddning när det händer, att någon behöver just min hjälp. Hur kul skulle det vara att stå där och inte veta när en människa segnar ner bredvid dig?

Perspektivet på indragningen av ambulansen och akutplatser blev än mer obegripligt efter igår. .

1 kommentar

Vad är alternativet?

Av , , Bli först att kommentera 8

Jag förundras över de rubriker som bla Aftonbladet och andra socialdemokratiska tidningr haft de senaste dygnet utifrån debatten om höjd pensionsålder. Jag skulle istället vilja se vilket alternativ de presenterar för att mota utmaningen! 

Ylva Johansson har mer vett än sina tidningar, hon ser utmaningen och en höjd pensionsålder som alternativ även hon, men det kommer inte ut. För det är väl så att när man sätter rubriker så faller lätt fakta bort, och man är inte ute efter att föra en seriös debatt. Man är ute efter att elda massorna än om faktan inte kommer fram.

Bli först att kommentera