Kör du för sakta?

Av , , 4 kommentarer 7

Vi är på tur genom Sverige och firade igår att vi varit förlovade i 30 år. Besökte lusthuset i den park i Gävle där vi växlade ringar och åt nästan samma middag nu som då. Då bodde vi i tält, nu på hotell.
När man kör efter sommartrafikerade vägar ser man många knepiga situationer i trafiken och många kör så man undrar om de har något körkort. När man kör för fort är man en fara för andra och sig själv och riskerar böter. Men de som kör för sakta och även de är en risk i trafiken, de borde väl
Åxå få böter? Eller?

4 kommentarer

Vem ska firas?

Av , , 1 kommentar 10

Idag är det kalas igen. Vi försöker firaallt som bara går och idag är det kalas på riktigt. Gabriella är klar med sin examen efter sex är på högskolan i Örebro så det blir fest hela dag en i Golisen idag.
Imorgon ska vi ge oss iväg på en tur men först sända Sofi med barnen till Göteborg med flyget.

Många pratar om vädret och många undrar hur hjortronsäsongen ska te sig och det är få som pratar politik. Det är lite nyhetstorka men häromdagen var det en skön nyhet. Tomas Öhlund var i Västerbottensnytt och berättade om att Tillväxtverket beviljat medel till att fortsätta jobba med hållbar service. Tomas är en duktig näringslivskille som har gedigen erfarenhet och kommer att göra ett kanonjobb.
Ska bli spännande att följa.

Nu drar vi på fest!

1 kommentar

Tio i Topplistan

Av , , Bli först att kommentera 9

 Vi har i Centerpartiets jobbat hårt den här mandatperioden för att lyfta fram landsbygden och dess möjligheter för landet Sverige. Landsbygdspolitiken handlar om att stärka regioners och därmed personers möjligheter att bo, leva, arbeta och driva företag var man vill i hela landet. En långsiktigt hållbar landsbygdspolitik med fokus på bra villkor för företag leder till nya jobb och skapar möjligheter att ta till vara på landsbygdens unika förutsättningar. Min tio i topp lista på vad som vi ska fortsätta jobba för ser ut såhär:

 
1. Kraftfulla infrastruktursatsningar för ett levande Norrland
Centerpartiet är övertygat om att alla delar av landet kan och ska bidra till en
hållbar utveckling. Det behövs bättre förutsättningar att kunna bo, leva och driva
företag i hela landet. Väl fungerande transporter som gör att människor kan
pendla till arbete, skola och fritidsaktiviteter, arbeta hemifrån och transportera
varor är grundläggande. Centerpartiet vill därför se en mångfald av finansieringslösningar för infrastrukturinvesteringar.

2. Slut kretsloppet genom grön energi då skapas jobb i Norrland

Sverige har ett av världens mest klimatsmarta jordbruk från jord till bord. Menden stora potentialen att sluta kretsloppet genom att återföra rötrester till markenoch producera grön energi nyttjas inte alls till sin fulla potential. Vi måste producera och använda biogas till att värma bostäder, driva bilar och därmed sluta kretsloppet i jordbruket. Centerpartiet föreslår ett långsiktigt metanreduceringsstöd för gödselbaserad biogas. Tanken är att ersätta biogasproducenterna för den dubbla miljönytta de gör genom att metangasen blir till bioenergi, istället för att den avgår från stallgödseln direkt till atmosfären. Vi har enorma tillgångar i Norrland för biogas där hybridbussarna i Umeå är ett första steg i rätt riktning liksom biogasbussarna i Skellefteå

 
 
3. Ett uppdaterat kommunalt skatteutjämningssystem där Norrland inte bir orättvist behandlade som vi är i det system som är idag I dag överkompenseras vissa kommuner medan andra underkompenseras för bland annat barnomsorgskostnader. Regeringen ska återkomma till riksdagen med en proposition under hösten 2012. Detta är ett steg framåt i den segdragna fågan om att rätta till utjämningssystemets fel. Centerpartiets mål är fortsatt att
skatteutjämningsutredningens förslag ska genomföras i sin helhet så att samma
förutsättningar ges för service.
 
4. Fortsätt regelförenkla
När Socialdemokraterna styrde Sverige hade de en tendens att stapla regler på
regler utan att fundera på hur det drabbade den enskilda företagaren. Det är inte
hållbart. Alliansregeringens löfte vid maktskiftet 2006 var därför att företagens
administrativa kostnader skulle minska med 25 procent till 2010.
Det har skett ett trendbrott där företagens administrativa kostnader minskat och
flera av de regler som företagen har pekat ut som dyra och krångliga har förenklats.
Vi är på god väg att förenkla företagens vardag, men mycket arbete återstår.
Centerpartiet vill därför ta nästa steg fram till 2014 genom att bredda, utveckla och fördjupa arbetet för att förenkla företagens vardag ytterligare.
Ett nytt förenklingsprogram håller därför på att utarbetas i Regeringskansliet. Japp, vi jobbar på.
 
5. Kulturtillgänglighet
För Centerpartiet är det centralt att alla, oavsett bakgrund och livsvillkor, utifrån
våra önskemål och förutsättningar ska kunna ta del av ett starkt kulturutbud. Vi
vill att mer resurser avsätts till det regionala kulturlivet (samverkansmodellen),
att det ska finnas tillgång till kulturskoleverksamhet i alla kommuner och att ett
fortsatt starkt stöd till folkbildningen säkras. Kultur är inte bara Opera is tan utan likväl dans i förskolan och teater i bygdegården. där skiljer vi oss från de andra stora partierna som har mer kulturelitistiska satsningar i sina agendor.
 
6. Inrätta en servicegaranti
Alltför många människor runt om i landet upplever service och grundläggande
samhällsfunktioner som ett alltmer ihåligt lapptäcke. Det är inte långsiktigt
hållbart. Centerpartiet vill inrätta en servicegaranti i hela landet. Tillgången till
samhällsfunktioner och tjänster måste ha en lägsta nivå som vi som medborgare
i Sverige har rätt att kräva. Därför ska varje hushåll i Sverige ha en i lag garanterad
tillgång till bland annat elektricitet, telekommunikationer, bredband,
postdistribution och hälso- och sjukvård. Vi ser bara vad somhnder i vårt län där tryggheten dras in i inalandskommunerna då ambulanser sålts på Blocket och akutplatser läggs ner. Service är även kommersiell där vi msåte stötta lokala företag i samverkan med lokalsamhället att få möjlighet att kunna leverera service i byar och små samhällen. Den digitala agendan kan här betyd mycket liksom samverkan med både kommuenr coh landsting. Slussfors är ett lysande exempel i vårt län liksom Gafsele. Där service utvecklas i samarbete med byarna, företagen, föreningarna, tekniken och kommunen.
 
7. Ta makten över maten i offentlig sektor
Centerpartiet vill att de krav Sveriges kommuner och landsting ställer vid
upphandling av mat ska motsvara kraven för svensk livsmedelsproduktion. När jag var kommunalråd började vi se över upphandlingen och idag fortsätter det jobbet i många inlandskommuner. LOU kan vara en tillväxtfaktor om man nyttjar den på ett klokt sätt. Det handlar om ganska självklara saker: Mjölk ska komma från kor som har fått vara ute och beta på sommaren, kött från grisar som inte har fått svansen avklippt och ägg från hönor som har tillgång till sandbad och sittpinne. Genom att ta makten
över maten går det också att skapa förutsättningar för lokalproducerad mat och
för bättre matkvalitet i skola och omsorg. VIlhelmina har en mängd matproducenter av hög kvalite, det är föregångare till en framtid där vi kan producera så mycket mer bara vi stimulerar och stöttar.
 
8. Gör det billigare att anställa
Centerpartiet driver sänkningar av arbetsgivaravgifterna för att fler personer
ska blir attraktiva på arbetsmarknaden. Det har blivit enklare och billigare att
anställa genom bland annat. sänkta egen- och arbetsavgifter för alla samt halverade
arbetsgivaravgifter för unga. Vi vill fortsätta sänka arbetsgivaravgiften och
behålla nedsättningen på cirka 15 procent av arbetsgivaravgiften för unga. Vi ahr få arbetsplatser som ansätller unga så vi behvöer utveckla fler stimulanser som gör att unga kan stanna kvar i Norrland.
 
9. Attraktiva boende och livsmiljöer
På landsbygden finns många vackra omgivningar och strandnära lägen som skulle
kunna erbjuda människor attraktiva boendemiljöer. Den nya strandskyddslagen
som Centerpartiet drivit fram i regeringen skulle bland annat ge möjlighet
till ett strandnära läge och därmed ett attraktivt boende på landsbygden. Viktiga
steg i rätt riktning har alltså tagits. Det finns dock tecken som tyder på att til�-
lämpningen kan skilja sig åt i områden med likartade förutsättningar. Därför
behövs ytterligare steg tas, både i fråga om regelverk och tillämpning, för att öka
möjligheten till att bygga strandnära i landsbygds- och glesbygdsområden. Soma tt kreditgarantier finns som gör att männiksor kan bygga även i landsbygd.
 
10. Skogsriket
Skogen spelar en mycket viktig roll för jobb och tillväxt i alla delar av landet.
Genom visionen Skogsriket, som vill Centerpartiet och regeringen att vi ska bli
ännu bättre på att ta till vara på skogens alla värden. Från friluftsliv och rekreation
till vidareförädling och innovation. Satsningen på Skogsriket är viktig och
bör förstärkas. Här är mycket ogjort!
 
Bli först att kommentera

Bada, grilla och kramas.

Av , , Bli först att kommentera 9

Sommarens semester har börjat väldigt bra med grillning, varma kramar och sköna bad. Vi har semestrat hemma de hör första dagarna av sommarens semester och vi njuter.
Idag ska vi till mormor i Golisen och kanhända springa ett lopp i Nästansjö ikväll.
Jag har sagt det förut och jag säger det igen, semestra i din egen stad kan vara bättre än du trott!
Politiken ligger nere på lågvarv och min blogg likaså! Njuter av livet, det är just nu det är.

Bli först att kommentera

När människor vill, kan och vågar…

Av , , Bli först att kommentera 6

Jag har i mitt jobb som en uppgift att formera politik som ger utveckling och satsar på framtiden på landsbygden och i staden. Ett underbart roligt uppdrag där jag kan se tillbaka på vad vi gjort hitintills som gagnat landsbygden och Norrland. Vi tror ju att människor som vill, kan och vågar ska stöttas, lyftas fram och ges förutsättningar att våga ta nästa kliv framåt….Så här ser den tio i topplistan ut: 

1. Sänkningen av egen- och arbetsgivaravgifterna.

Centerpartiet anser att det bästa sättet att skapa fler jobb och därmed en hållbar utveckling i hela Sverige är att göra det billigare att starta och driva företag. Så enekelt är det, fler företag skapar förutsättningar för mer välfärd.

2. ROT- och RUT-avdraget

 RUT-avdrag för olika typer av hushållstjänster (städning, rengöring etc.) och ROT-avdrag (reparationer, ombyggnader och tillbyggnader) har överträffat i stort sett alla förväntningar sedan de infördes. Under 2011 utförde 66 000 företag ROT-tjänster åt drygt 924 000 personer; och 15 000 företag utfördeRUT tjänster åt nära 416 000 personer
 
3. Matlandet Sverige skapar nya jobb
Visionen om att göra Sverige till ett Matland av världsklass bidrar till att skapa
jobb och tillväxt i hela Sverige.Mat skapar jobb och mervärden, tillväxt och framtidstro på landsbygden. Matlandet Sverige har potential att skapa 20 000 nya jobb, många av dem hos oss på den svenska landsbygden.
 

 

4. Landsbygdssäkring av beslut
Detta är en höjdare. Vårt avlånga land ser väldigt olika ut och politiska beslut får därför olika konsekvenser för olika delar av Sverige. Att ha landsbygdsperspektivet för ögonen i allt beslutsfattande är viktigt. Regeringen har därför tillsatt en grupp med
representanter från i stort sett alla departement. Syftet med den här gruppen är
att identifiera vilka processer och beslut som påverkar landsbygden. I ett tidigt
skede ska säkerställas att landsbygdens förutsättningar beaktas i dessa beslut, det
vill säga, vi ska landsbygdssäkra besluten.Flataklocksmodellen kallas detta.
 
5. Den digitala agendan – bredband till alla
Den digitala agendan är en sammanhållen strategi som syftar till att statens
befintliga resurser ska utnyttjas bättre. Målet om att 90 procent av alla hushåll och fasta verksamhetsställen bör ha tillgång till 100 Mbit/s senast 2020 är ett konkret exempel.
 
6. Stärkt tillgänglighet till service
Centerpartiet och regeringen har de senaste åren avsatt betydande medel till
särskilda insatser för ökad tillgänglighet till kommunal och kommersiell service
på landsbygdgen. Under åren 2009-2014 kommer 145 miljoner kronor att satsas
på området.  Kommersiell och offentliga servicen skapar attraktivitet, bo och att starta och driva företag. Men många orter på landsbygden har fått se
den lokala bensinmacken flytta, dagligvarubutiken försvinna, akutvården läggas ner och den offentliga servicen urholkas. Det här är en utveckling som Centerpartiet vill råda bot på.
 
7. Hållbar välfärd – Lagen om valfrihetssystem
Genom LOV, lagen om valfrihet, får äldre möjlighet att själva bestämma vilket
hemtjänstföretag som ska komma hem och städa och hjälpa till med maten. Eller
var och hur man vill bo på äldre dagar. LOV skapar också en ny arbetsmarknad
för många kvinnor som tidigare varit hänvisade till en arbetsgivare, Hittills har
140 nya LOV-företag startats, enligt Vårdföretagarna, varav 80% drivs eller ägs
av en kvinna. Det finns redan idag många exempel på hur LOV har används
framgångsrikt i glesbygdskommuner, ibland genom samarbete över kommunoch
länsgränser. LOV öppnar upp för nya företag på landsbygden och valfrihet i
hela landet. Slussfors är ett eemple där systemet nu ska prövas föra tt skapafler jopbb och låta människor själva välja.
 
8. Kraftig utbyggnad av vindkraften
Centerpartiet vill att landsbygden ska leda klimatomställningen. På landsbygdens
vidder kommer en stor del av vindkraftverksutbyggnaden att ske och det är
från dess åkrar och skogar bioenergin finns att hämta. Ska vi lyckas med klimatomställningen krävs det att vi släpper loss landsbygdens klimatentreprenörer
och ger dem långsiktiga spelregler att förhålla sig till genom ansvarstagande över
parti och blockgränser. Heja Joakim i Risträsk och alla andra som satsar på vidkraften.
 
9. Infrastruktursatsningar i bagaget
Totalt har Centerpartiet och regeringen avsatt 417 miljarder kronor till infrastruktursatsningar mellan 2010-2021. Det motsvarar 46 miljarder kronor per år
och är en ökning med 3,85 miljarder kronor per år, jämfört med tidigare period.
Planen är att pengarna ska bidra till att sätta ihop de fyra enskilda trafikslagen
(bil, tåg, flyg och sjöfart) till ett enda transportsystem och därmed ta större
hänsyn till användarens behov. Centerpartiet ställer inte olika trafikslag emot
varandra – alla behövs för olika behov. Inlandsbanan, Norrbotniabanan är prioriterade likväl som tvärsgående stråk för turism och destinationsutveckling.
 
10. Satsningar på regionala högskolor
Utbyggnaden av den högre utbildningen i hela landet, som Centerpartiet aktivt
medverkat till, är en viktig motor i regionernas utveckling. Det är nu viktigt att
ytterligare förbättra kvaliteten och ge högskolorna och universiteten möjlighet
att satsa mer på forskning. Samverkan mellan lärosätet och det lokala näringslivet
är en viktig beståndsdel där Umeå och Skellefteå är goda förebilder. Decentralisering av högre utbildning inom Akademi norr är även det en framgångssaga som vi ska jobba vidare med.
Bli först att kommentera

Betyg på partiledarnas tal i veckan

Av , , Bli först att kommentera 6

Vi som är ledamöter i ideprogramsgruppen har under Almedalsveckan gett partiledartalen omdömen ur ett idépolitiskt perspektiv. Just nu slipar vi på recensionen av Socialdemokraternas partiledares tal igår.Du kan läsa alla recensioner på www.centerpartiet.se

Här nedan kommer den recension vi gjorde av Annies tal.

Centerpartiet tog initiativ till skapandet av Alliansen. Igår, under sitt första tal i Almedalen, försökte Annie Lööf återta initiativet inom samma allians. Datanördarna i publiken frågar sig kanske varför hon talade om Alliansen två komma noll och inte två punkt noll, som det ju heter när programvaran förnyas. Förhoppningsvis insåg desto fler att det faktiskt finns anledning att inom Alliansen göra som moderate partisekreteraren Kent Persson brukar säga: öka takten.

Annie Lööf ägnade mycket av sin talartid åt att beskriva inom vilka områden ytterligare reformer behövs. Hon vill minska arbetslösheten, stärka Sveriges konkurrenskraft, minska skattetrycket, öka valfriheten inom välfärden och stärka livskraften på landsbygden. På flera av dessa områden kan det bli en utmaning att få med de övriga regeringspartierna på tåget. Att återta initiativet i allianssamarbetet är därför en nödvändighet för Centerpartiet.

Precis som övriga talare under årets almedalsvecka ägnade sig Annie Lööf mer åt sakpolitik och konkreta förslag än idéerna och värderingarna bakom politiken. Samtidigt var hon stringent. Hon undvek dikeskörningar à la Jonas Sjöstedt, som lånade nyliberala argument för att hantera eurokrisen. Lööf höll sig till sin egen partilinje.

Tydligast framkom Annie Lööfs värderingar när hon inledningsvis gjorde en internationell utblick och tog avstånd från våldet i Syrien. Hon var passionerad i sitt försvar av mänskliga fri- och rättigheter. Men hon var också tydlig när hon ställde Stefan Löfven och Socialdemokraterna mot väggen. De valfrihetsreformer som socialdemokrater i andra länder gjort vill inte svenska sossar göra. Varför, undrade Lööf?

Om viljan att reformera arbetsmarknaden vore en tävling skulle man kunna säga att Folkpartiet numera flåsar Centerpartiet i nacken. Än så länge repeterar dock folkpartisterna sådant som Centerpartiet sa för flera år sedan. Att Centerpartiet och Folkpartiet är inblandade i spurtstriden är dock ett mindre problem än att Moderaterna och Socialdemokraterna står kvar i startblocken. Oavsett var i startfältet man ligger är dock loppet ideologiskt laddat. Genom att kämpa på i täten visade Annie Lööf med all önskvärd tydlighet att hon vill stå överst på prispallen.

Centerledaren är som de flesta smålänningar stolt över att vara det. Bland annat bjöd hon in Allianskollegorna till sin hemby utanför Värnamo. Och så citerade hon Ikea-grundaren Ingvar Kamprads devis: ”det finns så mycket ogjort här i världen”. Det gör det verkligen. Men det finns mycket osagt också. Bland annat väntar vi fortfarande på en ideologisk fempoängare från talarstolen på Almedalsscenen. Annie Lööf får en ny chans att ge oss det redan om ett år.

Betyg: 3 av 5 möjliga

Bli först att kommentera

Första men inte sista..

Av , , Bli först att kommentera 8

Nu sitter jag i trädgården vid det hus jag bott i en vecka i Visby och summerar mina intryck av veckan och förbereder mig på att börja semestra imorgon.

Jag är positivt överaskad av Almedalsveckan, jag trodde inte att det skulle ge så  mycket som det verkligen gett. Om jag hade ett företag som ville lyfta min personal så skulle jag skicka dem hit, om jag var skolledare skulle jag sända mina lärare hit, om jag var kommunalråd skulle jag be mina ledamöter i styrelser och nämnder åka.

Ja, jag veta att det skulle kosta och jag vet att det är svårt att prioritera. Men om man lade alla kompetenspengar i en påse och sen försökte samordna, resa och bo billigt så borde det gå. Det finns seminarier inom verkligen allt! För alla inriktningar och alla områden och det är spets och kvalite på det allra mesta. En vecka här borde egentligen ge universitetspoäng, eller kompetenspoäng för den som själv är aktiv och nyttjar alla de möjligheter som finns. .

Det finns ju även de som är här som semester, gillar folkvimlet och som vill synas och parta loss på kvällarna. Men det är väl OK så länge de betalar själva.

Vi som jobbar i Centerpartiets riksorganisation har varit aktivaoch mött människor , diskuterat och fått inspel till vårt nya idéprogram vid en mötesplats där vi hade våra ministrar och riksdagsledamöter. Vi har haft flera seminarier och alla har varit tvungna att vara med påminst  två seminarier per dag som vi rapporterar in till alla de andra som inte var där. Vi försöker på så sätt hissa kompetensen inom flera områden och ge input till den politik vi formerar.

Jag har även haft några träffar med människor som kan mycket om något som vi vill få ta del av som forskare och organisationsledare.

Mina tips till den som ska hit nästa år är att ta med joggingdojorna, de behövs. Klackiskorna jag hade med mig är oanvända! Dricka mycket vatten, ha med mellanmål  väskan och planera in seminarierna i förväg innan du åker hit. Det finns bra appar för det och Dagens samhälle brukar ge ut en extra tidning med alla seminarier så man kan planera. Det kommer till aktiviteter under veckan när du är här och då är det bra om du har en kalender redan. Ta även med visitkort och information du vill sprida.

Nu ska jag resa hem till familjen och ha semester och det ska bli skönt. Så mitt aktiva bloggande i veckan kommer att bli ett mindre aktivt bloggande de kommande veckorna.

 

 

Bli först att kommentera

Takt och ton i debatten

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår talade Annie sitt jungfrutal i Almedalen och många hade synpunkter på henne, både vad hon sa, hur hon agerade och hur hon såg ut. Det mest trista var att ena v de Socialdemokrater jag haft största respekt för gav sig på henne utifrån hur hon ser ut. Det vare kvällens lågvatten märke från en person som utger sig för att vara både demokrat och feminist. Nu på morgonen har jag lyssnat till Löfven som där tog tydligt avstånd från Ulvskog och sa att det var ”respektlöst” av henne och hörde inte hemma i politiken. I politiken ska man agera utifrån sakfrågor och vara respektfull. Bra! Tänk om alla sossar hade samma takt och ton.

I dagens Aftonbladet läser jag även där en sosse som har takt och ton, Lena Melin. Hon skriver: "Men Annie Lööf överraskade, för att ­uttrycka sig försiktigt. Efter talet talade hon om att ”ta lead” (ta ledningen) och det är en adekvat beskrivning av vad hon gjorde i sitt jungfrutal i Visby.

Hela våren har politiska förståsigpåare hävdat att alliansen gått in i väggen. Den har förvaltat den ekonomiska krisen men i övrigt förhållit sig märkvärdigt passiv. Regeringen har med emfas tillbakavisat kritiken. Men i går gav Lööf, ledamot av regeringens innersta kabinett, belackarna rätt. Lööfs bild av samarbetet i dag är inte vacker. Kritiken var skoningslös. – Det gemensamma projektet har ­tappat fart. Projektets glöd har falnat. Det är dags för alliansen 2.0. Enligt Lööf måste alliansen hitta tillbaka till den pionjärandan som rådde då alliansen bildades och koncentrera sig på fem områden.

1. Utanförskapet. 2. Konkurrenskraften. 3. Välfärden. 4. Klimatet. 5. Landsbygden
.– Vi ska trycka på den stora knappen ”refresh” (pigga upp), sa Lööf och efterlyste en ”ny alliansgeneration som ger ny energi till samarbetet”. Vilka ska maka på sig? Reinfeldt, Björklund, Hägglund eller flera?"

Ska bli spännande att höra Löfvens tal ikväll, komme  tonen och takten att hålla i sig?

Bli först att kommentera

Blixt och dunder

Av , , Bli först att kommentera 7

Igår var det en toppen dag på många sätt, den började mes trålande som när jag och några kollegor besökte Djupviks hotell och njöt av underbar havsutsikt och fin frukost och slutade med buller och med bång.

Jag var nyfiken på vilka rubriker som morgon nyheterna skulle leverare då jag såg TV 4  nyheterna på morgonen där Annie intervjuades. Det bukar ju vara katastrofer, elände och skandaler som målas upp för det parti som har sin dag här i ALmedalen i dessa morgon nyheter. Men jag blev bara glad trots låga opinions siffror då hon säger att de treprioriterade områdena för partiet är hållbarhet, företagande och landsbygd.
Äntligen! Känner jag att det blev tydligt. Vi har allt för länge pratat om andra saker före landsbygd men nu lyfts det så tydligt fram och det värmer i hjärtat och jag känner att mitt och andras slit för att påverka politiken nu ger resultat. Det blir bara bättre under dagen då vi har en massa ministrar i vår mötesplats och intresset är stort från människor som vill prata, tycka tänka till och vara med och påverka idéprogrammet som vi har på nätet öppet för alla att lägga sig i. Alla som jag möter är gediget intresserade på riktigt.
Det var en hektisk dag och hade jag haft en stegräknare så hade den nog brunnit och skurit ihop vid tretiden.
Kvällens tal där Annie gjorde debut på Almedalen var även det en härlig upplevelse då hon lade vikt på viktiga frågor, samarbete, hållbarhet och landsbygd även där.
När vi sent omsider gav oss av hemåt så brakade ett åskväder ut som jag aldrig varit med om dess like. Hela himlen blixtrade och det blev en magisk avslutning av en härlig dag.
Bli först att kommentera

#Framtidskommissionen

Av , , Bli först att kommentera 11

Här kommer en lång men viktig blogg om landsbygd vs storstad…så läs!

Deltar i ett seminarium där min vän Britta Flinkfelt- Jansson som är kommunalråd i Arjeplog och min kollega i Ideprogramgruppen i C Per Ankersjö berättar om den verklighet de möter. Sverige är ett av de länder som urbaniseras snabbast av alla i internationella jämförelser men alla kan inte bo i stan. Vad är det som gör att folk flttar till stan och vad är det som gör att folk väljer att bo på landsbygd?

Britta berättar om sin kommun Arjeplog som är lika stor som Skåne, halva Halland och Blekinge tillsammans och om Stockholm skulle ha samma täthet skulle det bo 68 personer och tvärtom så skulle Arjeplog ha 58 miljoner om det skulle vara samma folktäthet som i Stockholm.
Det är svårt att prata om utarmningen då Arjeplog har så stora resurser. Det är många känslor i detta där vi har två vägar att gå, antingen ska alla människor bo i Stockholm alla ryms ju i Stockholm eller så inser vi att Sverige består av ett antal små orter där folk har valt att leva. Ska vi dra en gräns över hur små kommuner vi kan ha? Ska vi tvångsförlytta människor? Om en myndighet inrättar en arbetsplats i stan är det inte regionalpolitik, när man bygger vägar runt stan så är det inte regionalpolitik men det är det om samma sak händer på landsbygden.
Slå ihop kommunerna är ett alternativ men det skulle göra att kommunerna skulle bli så enormt stora geografiska men befolkningstätheten skulle ända vara för liten. Välfärden måste ju levereras där människor bor.
Vi kan inte förändra om vi inte erkänner problemet. Folk bor ju i hela landet så vi måste få lösningar för att få välfärden att fungera. Att inte använda offentliga jobb som ett verktyg för landsbygden är oförsvarligt. Det är ett ansvar som det offentliga Sverige.
Per berättar om sin verklighet och sin bild av framtiden. Hållbarhet är hans ledstjärna där städerna har mycket att hantera för att klara av en hållbar framtid. Städerna har en förmåga att lösa framtidens problem men det finns ett samband mellan städer och landsbygd. Det finns samband mellan stad och land som växer som den medvetenhet vart maten man äter kommer ifrån. Maten odlas på landsbygden och biodrivmedel framställs på landsbygden. Regioner växer i Europa och där måste Storstaden stärka sina positioner internationellt.
Konklusionen av detta är att staden och landet hänger samman och det finns ingen konflikt. Vi behöver bara se verkligheten som den är och anpassa politiken utifrån det och nyttja de verktyg som det offentliga har i sin verktygslåda.
 
Skattesystemet där folk jobbar eller där värden produceras?
Kristina Mattson som skrivitboken Landet bortom storstaden berättar om det hon sett när hon skrev boken.(Vill du låna bokn så hör av dig, den står i min hylla hemma.) 
 Metronormalitet, staden är vår norm, det coola, det viktiga och det som är hett. Hur påverkar detta fokus vår politik? Ett hundbett på Östermalm blir en viktig nyhet medan gruvöppning i Pajala blir en sidan av rubrik. Vilka effekter får det?
Skattesystemet är märkligt, det bygger på att varje kommun tar in sin skatt och fördelar den. Där man bor bestämmer skatten och rika kommuner ahr många rika och fattiga kommuner har många fattiga. Det finns ingen skatt utifrån hur produktiva kommunen är. Ragunda tex är en sån kommun som producerar otroligt mycket men de är sveriges fattigaste kommun och får be om bidrag fån det interkommunala utjämningssystemet. De rika kommunerna är villaförorter där de som bor pendlar till högbetalda jobb i grannstaden. De får ut mest av skattesystemet. Men systemet blir så märkligt då det ger såna orättvisor.
Rebellkungen som leder upproret
Gunnar Bendelin Gotlandsupproret berättar om hur de jobbar för att hindra utarmningen av landsbygden. ( En god kamrat i arbetet för service på landsbygd där vi samarbetat kring innovativa lösningar) Rebellkungen visar sin ilska och den kraft som finns i motkraftrörelsen. 10 landsbygdsskolor skulle läggas ner på Gotland och det blev ett stort dråpslag där Gotlänningen reagerade och protesterade. Vårt län måste utvecklas så att välfärden blir kvar för att folk ska kunna leva. Det behövs fler rebellkungar för att få folk att förstå i regeringskorridorerna!
Länsstyrelserna har 90 % av sina tjänster som hanterarnaturvård men 1% som jobbar emed utveckling och tillväxt. Hur ska vi då kunna växa när fokus ligger på att bevara till varje pris? Möjlighetsprövning borde vara fokus för offentliga instanser.
Diskussionen av detta seminarium går ut på att landsbygden får klara sig själva utifrån de resurser som faktiskt finns. Fördelningen av resurserna måste hanteras bättre av det offentliga samhället. Varför ska så många jobb finnas i storstäderna enbart?
Företagen ska skapa jobben men det offentliga måste vare en medspelare och inte en motspelare. Det händer mycket då det gäller förståelsen för landsbygdens problem och ser sambanden mellan stad och land. Skatteutjämningen måste hanteras bättre.
När vi är för få så tröttnar även vi som är starka. Vår kommun går på fälgen och vi har en supertanker att vända eller en regatta som drar åt olika håll.”
Anders Knape berättar om Framtiden Sverigeprojektet som SKL driver handlar om att hantera de olika förutsättningar som kommuner står inför.
Hur kommer det at vara i vår kommun 2025? Hur ser företagandet ut? Hur ser välfärden ut och hur möter vi de behov som våra medborgare har? Vi ska försöka lyfta blicken för att verkligen se en konkret bild av framtiden där vi hoppas att alla kommuner är med och tar utmaningen och är med i detta projekt. Om vi får en bra bild av framtidens Sverige så har vi lättare att möta utmaningarna. Så kommuner i Västerbotten- GÅ MED!! www.framtidskommissionen.se

En lång blogg om ett av Almedalens viktigast seminarier…

Bli först att kommentera