Den som har fått avslag på sin asylansökan måste återvända till sitt hemland

I lokalmedia har vi kunnat läsa om asylsökande - däribland s.k. ensamkommande -  som fått avslag på sin ansökan i Sverige men som istället för att lämna landet väljer att gå under jorden och vistas olagligt här. Detta är ett kraftigt växande problem och det förekommer alltså även i Umeå, vilket inte är konstigt.

Sverige saknar idag kontroll över hur många som vistas illegalt i landet, men uppgifter pekar på att det kan handla om upp till 50 000 personer. Vi har ett växande skuggsamhälle i vårt land. Antalet asylsökande som stannar kvar, trots att de fått avslag, väntas dessutom öka kraftigt de kommande åren. Det rör sig enligt bedömningar om över 40 000 personer på fyra år.

Personer som alltså har fått en individuell och rättssäker prövning, med möjligheten att överklaga beslutet upp till två instanser. Men dessa personer accepterar alltså inte utvisningsbeslutet, utan väljer istället att vistas illegalt i vårt land.

Från Moderaterna har vi uppmärksammat detta, och lagt en rad förslag på hur vi ska kunna förhindra att skuggsamhället fortsätter att växa. Dels måste vi ha en ökad kontroll och verkställighet, samt svagare drivkrafter att stanna och leva illegalt i Sverige.

Vi måste öka antalet utvisningar. Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården ska ges i uppdrag att tydligt öka antalet verkställda beslut om utvisning. Inre utlänningskontroller är ett viktigt verktyg för att hitta de personer som vistas här illegalt. Antalet inre utlänningskontroller måste öka och vi avsätter särskilda resurser för detta. Preskriptionstiden för asylärenden bör förlängas från fyra år till tio, så att man inte kan gå under jorden i några år och sedan söka asyl på nytt.

För att svensk migrationspolitik inte ska haverera, så måste det råda ordning och reda. Besluten om asyl eller ej måste respekteras. Ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Det är också helt avgörande för att återupprätta förtroendet för en rättssäker och hållbar svensk migrationspolitik.

Det är också bl.a. av denna anledning som Umeå kommun har förklarat sig stå redo om staten väljer att etablera ett flyktingförvar i norra Sverige. Detta saknas idag i Norrland, men behövs. Det skulle behövas inte bara ett utan flera förvar. Sverige måste öka antalet s.k. förvarsplatser för personer som ska utvisas. Detta har uppmärksammats även av EU-kommissionen, som menar att Sverige annars riskerar att bryta mot våra åtaganden att verkställa utvisningar. Migrationsverkets nuvarande förvarsanläggningar har varit fullbelagda, och gränspolisen har uppgett att man tvingas släppa frihetsberövade personer pga att det varit fullt på förvaren. Det finns alltså ett uppenbart behov av ett nytt flyktingförvar, för att kunna fullfölja utvisningar även i norr.

Förra året fattade riksdagen dessutom ett mycket ogenomtänkt beslut om möjlighet till uppehållstillstånd för 9000 personer, en övervägande majoritet män, som inte har rätt att stanna i Sverige. Utgifterna kommer att öka med nära tre miljarder kronor under de kommande åren, som följd av förslaget. Uppehållstillstånd för personer som saknar skyddsskäl är ett steg i helt fel riktning.

Sveriges asylsystem måste bygga på en individuell prövning där varje människas behov av skydd avgör möjligheten att stanna i Sverige. Den som har skyddsskäl ska ges möjlighet till uppehållstillstånd.

Men asylsökande som saknar skyddsskäl och fått avslag, måste lämna landet. Ett nej är ett nej.

En kommentar

 1. Brorson

  Tänk dig ett hotell, där nya gäster hela tiden flyttar in och inga flyttar ut. Det börjar med smärre friktioner mellan gästerna och slutar med rejäla slagsmål eller rentav skjutningar. Till slut tvingas hotellägaren säga nej till alla nyanlända, oavsett vilka som behöver tak över huvudet just då: de tidigare anlända eller nykomlingarna.

  Det odlas en myt, inte minst av V. Mp och S men säkerligen också av många på högerkanten, t.o.m vissa moderater, som säger att ”alla har rätt att söka asyl, men alla har inte rätt att få asyl”. När denna fras uttalas t.o.m. av miljöpartister menar de inte fullt ut det de säger. Och om de verkligen menar vad de säger, så menar miljöpartisterna att de, som fått avslag, ska gå under jorden och leva på kriminalitet eller bidrag och få en ny chans efter några år.

  Enligt FN-deklarationen om mänskliga rättigheter tillkommer rätten att söka asyl i något annat land än sin eget, den som är utsatt för förföljelse p.g.a. ras, hudfärg, etnisk tillhörighet, religion eller politisk åskådning. Asylrätten får dock inte åberopas av den, som har gjort sig skyldig till brott av icke-politiskt slag. Så, visst kan man ha rätt att söka asyl om man är kommunist, dock inte för att man hotas av straff för att ha rånat en bank, även om motivet var att finansiera den politiska verksamheten. (Stalin var efterlyst för detta brott före den ryska revolutionen.

  Enligt den svenska utlänningslagen tillkommer asylrätten den som inte kunnat få skydd i sitt eget land, oavsett om statsmakten i detta land inte kunnat ge skydd (staten har inte haft full territoriell kontroll över sitt eget land), inte velat ge skydd eller själv ligger bakom förföljelserna.

  Enligt FN:s flyktingkonvention upphör man att vara flykting, när de omständigheter i hemlandet, som utgjorde grund för att man fick asyl, har upphört. Då har man inte längre rätt till skydd som flykting. Enligt min mening kan man inte heller anses vara flykting från ett land, som man redan har fått asyl i, om man inte utsätts för förföljelse i det landet också. De ”ensamkommande” unga männen, som är afghanska medborgare, men kommer från Iran där deras föräldrar fått asyl som flyktingar från Afghanistan, kan därför inte anses vara flyktingar även i Sverige.

  Snacket om att de ”utvisas till ett land som de aldrig har varit i”, håller inte. Ett avvisningsbeslut innebär ju att man ska lämna Sverige frivilligt och på fri fot, och har då rätt (d.v.s. hindras inte av svenska myndigheter) att åka till vilket land de vill. Och har man uppehållsrätt i Iran, har man naturligtvis rätt att återvända dig. Men så vitt jag kan förstå släpper Iran inte in tvångsavvisade personer, som inte är iranska medborgare. – Vilket tyder på att Iran inte är ett helt ociviliserat land. ´

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>