Viktigt komma igång med ringleden

Dagens nyhet på vk.se, att de senaste mätningarna visar på ännu sämre luft i centrala Umeå, är illavarslande. Klart bekymmersamt eftersom den mildare vintern borde pekat på motsatt resultat, rimligen.

Det visar att vi med gemensamma krafter i Umeå- politiska partier, näringsliv och andra – nu måste se till att Umeåprojektet (ringleden kring Umeå) – kommer igång snarast. Att lyfta ut genomfartstrafik och tung trafik från Västra Esplananden är den enskilt viktigaste åtgärden för att förbättra luftsituationen i centrum.

Som VK tidigare skrivit om så är vägpaketet i Umeå ett av fem projekt i Sverige som ligger bäst till att prioriteras av Vägverket och regeringen. Avgörandet kommer förmodligen någon gång innan sommaren eller i samband med höstbudgeten. Men det kommer kräva tillskott och medfinansiering från lokalt och regionalt håll. Vi moderater i Umeå är beredda att göra det som krävs för att Umeåprojektet ska bli ett av de projekt som man går vidare med. Det har högsta prioritet.

Till detta kommer inrättandet av miljözon, utbyggnad av cykelleder (bro mellan Bölesholmarna-Lundåkern), fortsatta satsningar på kollektivtrafik, samdistribution av varor m.m. Det bästa är så klart att människor ändrar beteendemönster och går, cyklar eller åker kollektivt mer – och lämnar bilen hemma. Vi vet att en mycket stor del av bilåkandet är annat än det som kan relateras till arbete och skjytsa barnen till skolan.

Dags för kraftsamling!

En kommentar

  1. Göran Bergqvist

    Skulle det vara en ursäkt att ta bilen, att man är på väg till arbete eller ska skjutsa ungarna till skolan? Resor som man gör varje dag och som är kortare än fem km gör man rimligen med cykel eller till fots. Finns det kollektivtrafik så utnyttjar man den.
    Kommer ett beslut om en ringled dröjer det 6-8 år innan den är klar och får någon verkan. När den väl är klar kommer den att underlätta bilresor vilket kommer innebära att fler reser med bil och att fler bilresor görs. Eventuellt bättre miljö i centrum kommer att kompenseras av sämre miljö för fler i stadens utkanter. Mer vägar ger mer trafik. Var finns Umeås nya moderater?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.