Besöksnäringen i Umeå

I dagens Folkbladet skriver jag om besöksnäringen, och dess potential i Umeå. Bifogas nedan.

 

Besöksnäringen i Umeå är en framtidsbransch!

Besöksnäringen ökar kontinuerligt i Sverige och antalet jobb blir fler i denna framtidsbransch. På många håll jobbas det målmedvetet, samordnat och strategiskt för att näringen skall stärkas. I november 2011 tog fullmäktige i Umeå ett viktigt beslut, nämligen att tillsammans med det privata näringslivet bilda ett destinationsbolag: Visit Umeå AB.

Bolaget ska utveckla och stärka Umeå/Umeåregionen som en attraktiv besöks-, mötes- och evenemangsregion för såväl privat- som affärsturism. För oss moderater, som gick till val 2010 på att skapa ett delägt destinationsbolag med privata intressenter, var det beslutet mycket glädjande.

Nu har kommunen tagit ytterligare ett viktigt beslut för att stärka besöksnäringen i Umeå, nämligen genom att avsätta pengar till en särskild evenemangsbudget för kommande år. Förhoppningen är att de privata aktörerna ska bidra med lika mycket pengar. Tillsammans blir vi starka.

Turismen och handeln är områden där många unga får sitt första jobb, något som är viktigt för möjligheten att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Det är också en bransch där många väljer att starta företag. Trots den expansion som turismen har visat de senaste åren är näringen fortfarande i sin linda och har stor utvecklingspotential.

Som Norrlands största stad och tillväxtmotor har Umeå stor potential beträffande besöksnäringen. Här går vi en spännande framtid till mötes med exempelvis såväl nya gallerian Utopia i centrum som den kommande Ikeaetableringen. Shoppingturism är en sorts turism som ökar i takt med att handel och turism samarbetar allt mer. Av detaljhandelns försäljning består hela tio procent av de pengar som turister spenderar. Det finns alla förutsättningar för att den siffran kan öka än mer, men då krävs det att alla aktörer – såväl inom det privata som offentliga – blir bättre på att samordna och jobba mot samma mål.

För de regioner som vill växa och har höga tillväxtmål är turismen en bransch som inte får nonchaleras. Det finns många goda exempel i när och fjärran på hur man skapar förutsättningar för en attraktiv besöksnäring. Umeå är en fantastisk stad – nu måste vi se till att ännu fler får uppleva det!

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Umeå

2 kommentarer

 1. Staffan Forssberg

  Den heliga besöksnäringen har varit en framtidsbransch i 40 år, det borde väl märkas?
  Ja, det märks här och där, då och då (jfr Hultsfred) men det blir inget varaktigt!
  Jämför med Bilbao, typ = spektakulär byggnad med substantiellt innehåll.
  En komplicerad fråga som kräver många diskussioner – men att bara envist upprepa mantrat; ”Besöksnäringen är en framtidsbransch!” är alltför enkelt och ihåligt!

 2. Urban Bengtson

  Det är upplevelseturism som är framtiden, inte shoppingturism som inte har samma potential helt enkelt pga ökande näthandel. Därefter kommer hälsoturism, dvs folk bryr sig allt mer om sin och sin nära omgivnings hälsa.

  Sådan upplevelseturism kombinerat med hälsoaktiviteter gör att det inte är citylägen som blir bäst. Dvs den hälsoanläggning för upplevelser som ett Nannabad kan vara, ligger då så fel det kan bli. T ex hur kommer husvagnsbesökande dit och var finns utemiljön med frisk luft?

  I förhållande till shopping- (badande/simmande ger sig inte ut och handlar före/efter besök), upplevelse- och hälsoturism, riskerar ett Nannabad bli en bakåtsträvande och än dyrare satsning, även för Umeå som kreativ och visionär stad.

  Nydala och Campus är framtidsområdena härmed, och med en spårtaxi-bana därifrån via NUS och Östra station via järnvägen till Centralstationen och Järnvägstorget kopplar Umeå ihop dessa upplevelse/hälso-områdena med en shoppingturism i centrum, där spårbanan blir en kombination här och unik i Sverige.

  Ta därför chansen och avför snarast Nannabadygget innan denna gökunge i ekonomiboet i Umeå tagit för sig så mycket att Umeås utveckling viker. Du tog ett bra initiativ 2004 med motion om ny simhall. Gör det igen med motion om nytt igen och i hälsoutvecklande läge, inte miljöfarligt som nu!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.