Ja, Umeå måste växa betydligt mer!

Igår skrev professor Lars Westin från Cerum, Umeå universitet, på VK:s debattsida en mycket bra artikel apropå diskussionen om stad kontra land, inte minst klagandet bland vissa över att Umeå växer. Men Westin konstaterar helt riktigt att Umeå egentligen växer för lite. Och att utvecklingen i norr är beroende av att fler städer växer – det gynnas även omgivande landsbygd av.

Ett utdrag ur debattartikeln: ”Större, fler och växande städer i Norrland skulle kunna ge fler utgångspunkter för boende och inflyttning till landsbygden. (…) En levande landsbygd kräver i dag starka städer i sitt omland. Umeå är fortfarande för litet för att erbjuda en tillräcklig närmarknad åt ambitiösa skidorter som Borgafjäll, Hemavan/Tärnaby och Kittelfjäll samt en jord- och skogsbruksbaserad landsbygd som vill utveckla nya näringar och attraktiva boendemiljöer.”

Läs hela artiklen av Westin här: http://www.vk.se/1065052/vasterbottens-landsbygd-behover-starka-vaxande-stader

Bra att fler tar debatten och vågar visa på behovet av att Umeå, och för all del andra städer i norr, fortsätter att växa. För egen del har jag skrivit mycket om detta ämne, och så sent som den 29 november hade jag nedanstående debattartikel införd i VK.

 

 

Fortsatt fokus på tillväxt är A och O

I en stad där fler människor mår bra, tror på sig själva och vågar gå sin egen väg kommer fler människor också att kunna förverkliga sina drömmar. Moderaterna vill se Umeå utvecklas till ”Storstaden” i norr; en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt i en kreativ och fördomsfri miljö.

Partiernas laguppställningar i Umeå inför valet 2014 har under hösten klarnat. De två största partierna – Moderaterna och Socialdemokraterna – har fastställt sina valsedlar och toppnamn. Inför valrörelsen kommer lokala valmanifest och handlingsprogram att tas fram, men vi behöver inte vänta så länge för att kunna peka ut färdriktningen. För oss moderater är fortsatt ekonomisk och befolkningsmässig tillväxt högprioriterad. Detta kommer också i hög grad att prägla den politik vi går till val på 2014.

Men är det då verkligen nödvändigt för Umeå att fortsätta växa? Moderaternas svar är tydligt: ja! År 2007 föreslog Moderaterna på VK:s debattsida att Umeå borde ha en mer offensiv tillväxtvision. Ett resultat av den debatt som sedan följde, bl.a. i fullmäktige där jag ifrågasatte kommunens dåvarande befolkningsmål för att det var för defensivt (150000 invånare år 2050), så beslutades året därpå att kommunen skulle höja ambitionsnivån. Tillväxt skulle stå i fokus på område efter område. Moderaterna och Socialdemokraterna enades om att sikta högt. Visionen blev att sikta på 200 000 invånare senast år 2050.

Varför ska vi då växa och bli större? Räcker det inte med dagens befolkning? Nej, det gör det inte. Storleken spelar roll. Norrland behöver en stark tillväxtmotor, som också har förmågan att dra till sig nödvändiga infrastruktursatsningar och annat. Umeå kommer då att bli en tyngre spelare på den nationella arenan. Ju fler umebor, desto attraktivare blir det att flytta hit. Människor söker sig till människor. Tillväxt leder till tillväxt och ger ringar på vattnet. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag kommer att etablera sig här, vi kommer få se en kraftig jobbtillväxt och det leder i sin tur till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden.

Men i skuggan av alla byggkranar i centrala Umeå finns det en risk att vissa blundar för bekymrande fakta. Umeå når inte upp till sina mål varken för bostadsbyggandet eller för befolkningsökningen. Detta borde oroa alla som gör anspråk på att vilja styra Umeå efter valet 2014. Efter många goda ekonomiska år har också den styrande S/V-majoriteten problem med ekonomin, och det ser tufft ut även kommande år.

För att Umeå ska fortsätta vara en stad i stark tillväxt, så är en grundförutsättning att det går bra för vårt lokala näringsliv. Umeå behöver såväl ett växande nyföretagande, utveckling av det befintliga näringslivet som etableringar av nya externa företag i kommunen. Här finns det mycket att göra för att åstadkomma ett bättre företagsklimat. Att IKEA nu gett definitivt klartecken för sin etablering är mycket glädjande. Byggstart sommaren 2014. Fler jobb är även fortsättningsvis viktigast av allt.

I senaste valet gick M till val på att program som bl.a. förespråkade att vi ska ”bygga stad” i Umeå. Vi ville bygga högre och bygga tätare. Med de nya översiktsplaner som antogs av fullmäktige under 2011 har grunden lagts för en förtätning av staden, utan att för den skulle hindra byggandet i kommundelarna.

Samtidigt hämmas Umeås utveckling av bostadsbrist. Om vi kan få en bättre tillgång på bostäder, så kan vi också få en ökad befolkningstillväxt. Vi ska skapa så goda förutsättningar som möjligt för privata aktörer att komma igång med nya projekt. Från Allianspartierna har vi även föreslagit att AB Bostaden ska ta ett större ansvar och öka nyproduktionen.

Det handlar emellertid inte bara om arbetstillfällen och lägenheter för att bygga framtidens Umeå. Det handlar också i högsta grad om vilket ”klimat” vi kan erbjuda. Ett öppen och fördomsfri miljö, där vi välkomnar och uppmuntrar kreativitet och olika kulturella uttryck. Vår stad måste erbjuda en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt. En stad i norr med det bästa utbudet av utbildning, kultur, nöjen, handel, uteliv, möjligheter till shopping etc.

Det är dags för förnyelse i Umeå och hög tid att ersätta den styrande vänsterkoalitionen med Alliansen. Vi moderater kommer samtidigt att eftersträva en pragmatisk politik, som hedrar den gamla Umeandan, genom att söka breda lösningar över blockgränserna. Jag har kommit bra överens med Lennart Holmlund (S) under alla år, och förhoppningsvis ska även kommande S-ledare se positivt på uppgörelser över blockgränsen. Nya Moderaterna förenar Umeanda, arbetslinje och tillväxt – varmt välkommen till oss inför valet 2014!

Anders Ågren, Kommunalråd (M), Umeå

3 kommentarer

 1. Gandalfdenvite

  Jag röstade på Alliansen de 2 senaste valen, men bekantas arbetslöshet har sett hur Alliansen förstört det svenska välfärdssamhället! Varför ska de arbetslösa äldre än 30 som lever på försörjningsstöd tvingas vara arbetslösa i hela 14 månader innan de tillåts ingå i jobb o utvecklingsgarantin och alltså först efter 14 månader får möjlighet att gå en arbetsmarknadsutbildning för att ha en chans att få ett jobb? Varför bestraffa studieflit med en gigantisk låneskuld? Varför ska studenter vara den enda gruppen som inte tillåts vara en del av ”välfärdssamhället” och inte ens ges en överlevnadsbar ersättning under 12 terminer med krav på 75% av poängen varje termin? Varför förnedrande FAS3 på försörjningsstöd istället för ”Plusjobb” med avtalsenlig lön?
  Skattesubventionerat ”miljonprogram” är väl inget alternativ för Alliansen? Men pengar till restaurangbranschen är ok! Byggkostnaderna är för höga, och sämre bostäder, mer buller…, är bara marginell liten lösning som inte sänker kostnaderna tillräckligt! För att allmännyttan, Bostaden, ens ska ha existensberättigande så måste de bygga skattesubventionerade billiga bostäder!
  Alliansen har tyvärr misslyckats totalt inom alla områden, så trots att Fp-ideologi är rätt så är Alliansens praktiska politik totalfel! Jobbskatteavdrag driver upp bostadspriserna och räntan, samtidigt som försvaret och skolan och sjukvården och infrastrukturen och… förfaller, och C blockerar miljövänlig Gen4 kärnkraft!

 2. Gandalfdenvite

  Umeå har ingen stor arbetsmarknad inom pendlingsavstånd, såsom Uppsala och Linköping som både ligger drygt en timmas tågresa från Stockholmsregionen, och ännu kortare tid med flyg från Linköping medan Uppsala ligger nära Arlanda och därmed nära hela världen!
  Botniabanan är enkelspårig och en tur o returresa mellan exempelvis Umeå-Linköping kostar absurdt dyra 2000 kronor! Företag som Volvo och AstraZeneca lämnar sakta Umeå på grund av avstånden! Universitetet har alldeles för liten teknisk högskola och teknisk forskning för att ha en chans att kunna skapa tillräckligt många nya företag/arbetstillfällen! Att tvinga Bostadens hyresgäster köpa sin bostad eller bli hyresgäst hos sina grannar, för att förse Bostaden med pengar till nybyggen, är totalt oacceptabelt! Fokusera på att locka internationella storföretag att lägga högavlönad forskning o utveckling i Umeå intill universitetsområdet istället för att enbart lyckas locka hit låglönejobb som IKEA! Umeå kan ta emot 50 000… Syrier redan nästa år ifall enbart befolkningstillväxt är lösningen på alla problem!

 3. Carl-Axel Otterhall

  Hej Anders. Men hur går det här ihop? Finns det statistik på hur många inlandsbor (Västerbottens län) som flyttar till Umeå och den ”omgivande landsbygden”. Jag kan tänka mig att det är ganska många och till viss del din målgrupp för att få Umeå att växa.

  Han skriver faktiskt att ”utvecklingen i norr är beroende av att fler städer växer – det gynnas även omgivande landsbygd av”. Lycksele ligger väl närmare fjällvärlden än Umeå!? ”Lappstockholm” du vet:) På vilket sätt ett växande Umeå skulle kunna påverka besöksantalet i fjällvärlden har jag svårt att förstå! Ett växande Umeå är säkert positivt för den lokala regionen.

  Lennart Holmlund har ju uttryckt sig väldigt tydligt vad han anser om oss inlandsbor som verkligen kämpar för att bo kvar så länge som möjligt! Det är bara trams det du skriver om vikten av att Umeå måste växa för inlandets och fjällens bästa:)

  Alliansen (läs M) gör ju allt för att radera ut glesbygden. Till förmån för centralisering! OCH PRIVATISERING!!! Den där debattartikeln där ni moderater menar att ni ökat bidragen till vård, omsorg och skola känns väldigt främmande för de som jobbar på golvet. Där ”nere” handlar det bara om effektiviseringar och nedskärningar!!! Absolut inte att det kommer mer pengar till verksamheterna! Inte i de kommunala i alla fall. Ja om man inte finns i Stockholmsområdet och tillhör till exempel Danderyd eller några andra överklasskommuner förstås, vilket vissa andra partier vill påstå att så är fallet. Vad är sanning här? Hur anser du att den där extramiljarden fördelades?

  Ni politiker i Umeå sitter tysta och fina och ser hur Landstinget (S+Mp) gör allt för att överföra mer och mer sjukvårdsansvar på småkommunerna som redan går på knä ifall att de vill ha någon.

  Ni politiker i Umeå sitter tysta och fina och tittar på när svenska och utländska företag (ert eget Vattenfall t.ex.) vill exploatera vår natur med vindsnurrsparker vilket förstör vår turistnäring!

  Ni politiker i Umeå sitter tysta och fina i Umeå när ni fått eran Botniabana med icke fungerande tåg som vi alla får bidra till!!! Utifrån detta fiasko har ni mage att ropa efter en Norrbotniabana också! Ännu mera pengar till er region vilket undanhåller pengar från inlandsregionen. Det finns redan en inlandsbana som borde rustas upp!!! I alla fall göras körduglig när de ska ta över era havererade transporter!

  Ni politiker i Umeå sitter tysta och fina när ni fått era ringleder med mera! På bekostnad av att inlandsvägarna där skog och malm ska transporteras, för att utgöra bidrag till er, är i ett fruktansvärt dåligt skick! Vilket drabbar oss alla andra också som ska till och från arbetet. Eller måste köra några mil för att handla, hämta paket, ta ut pengar och så vidare. Och även de stackars turister som för första och sista gången kryper fram med sin husvagn till exempel.

  Ni politiker i Umeå sitter tysta och fina när era tjänstemän lyckats få samerna att ställa upp för er så att ni skulle ha möjlighet att bli kulturhuvudstadsår 2014. Vad får de tillbaka?

  Ni politiker i Umeå har erat Region Västerbotten! Vad har vi som bor i Lappland? Jo vi har råvaror och Lycksele, Arvidsjaur, Gällivare/Malmberget och Kiruna! Det har börjat höjas röster för att Lappland ska bli ett eget län. Jag är baske mig också inne på det. Umeå har vi som bor i Lappland absolut ingen större glädje av!

  Jag önskar dig lycka till i valrörelsen. Många av umeborna är inflyttade inlands/fjällbor. Jag tvivlar på att du får deras röster utifrån din syn på vad ett växande Umeå skulle kunna tillföra ”ytterområdena” i länet!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.