Sverige är på rätt väg!

Socialdemokraterna påstår ofta att fattigdomen har ökat under Alliansens tid. Men hur ser det ut i verkligheten? Enligt uppgifter från SCB är andelen i Sverige som lever med låg materiell standard lägst i hela EU. Andelen har minskat betydligt sedan 2006. Andelen barn som lever med låg ekonomisk standard har mer än halverats sedan 2007.

Sverige har bland den jämnaste inkomstfördelningen i OECD. Finanspolitiska rådet har konstaterat att inkomstskillnaderna, mätt med det standardmått som brukar användas, varit i stort sett oförändrade sedan 2006. Den ökning av inkomstskillnaderna som har skett sedan 1995 kom huvudsakligen till innan 2006.

Vidare brukar (S) påstå att jobbskatteavdragen inte har haft någon effekt för jobben och att sänkta skatter inte leder till fler i arbete.

Men det är samma sak här. Oberoende bedömare pekar på att jobbskatteavdraget beräknats leda till i storleksordning över 100 000 nya jobb. Omfattande internationell forskning visar att jobbskatteavdrag är ett kraftfullt sätt att skapa jobb och få in fler på arbetsmarknaden. Även andra länder har infört skattelättnader för dem som jobbar. Enligt OECD finns någon form av permanent skattelättnad vid arbete i 16 länder, däribland Danmark, Finland, Luxemburg, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Kanada, USA, Frankrike och Irland.

Det finns många myter som sprids om Alliansens politik. Men Sverige är ett av de länder som klarat sig allra bäst genom finanskrisen! Där jobben har blivit fler. Där vi aldrig satsat så mycket pengar på välfärden som idag.

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.