Ja du, Lennart Holmlund……..

Ser att kommunstyrelsens tidigare ordförande Lennart Holmlund (S) är i gång på bloggen. Han påstår att jag och moderaterna under 12 år inte kommit med några förslag för att minska sjukfrånvaron. Minnet sviktar tydligen något.

Är det några som har uppmärksammat den höga sjukfrånvaron bland Umeå kommuns anställda så är det ju vi moderater och övriga Allianspartier. Socialdemokraterna har styrt Umeå nu i snart 20 år. Resultatet är att vi har bland landets högsta sjukfrånvaro. Det måste väl om något som ett misslyckande med den hittills förda personalpolitiken i kommunen.

Den här situationen har vi och övriga Allianspartierna uppmärksammat under många år. Ett steg på vägen togs år 2012 när kommunfullmäktige – tack vare förslag från oss i Allianspartierna – satsade sju miljoner kr för att möjliggöra särskilda insatser bl.a. för de yrkesgrupper som uppvisar högst sjukfrånvaro, bl.a. inom äldreomsorgen. Trots motstånd från de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i fullmäktige lyckades vi övriga partier vinna majoritet för det förslaget. Så Lennart Holmlund, Hans Lindberg och övriga sossar har ju själva aktivt röstat emot ökade insatser för rehabilitering och andra åtgärder för minskad sjukfrånvaro.

Faktorer som enligt forskningen påverkar hälsan negativt är små möjligheter att påverka arbetssituationen kombinerat med höga krav och bristande stöd i arbetet. En strävan måste vara att få mer självbestämmande för personalen ute i verksamheten, så att de bättre kan styra över sin arbetssituation. Därför har vi varje år lagt förslag på att åter uppmuntra och stötta bildandet av s.k. intraprenader, då de bevisligen hade lägre sjukfrånvaro och mer nöjd personal. Men detta har (S) röstat ner. Likaså har vi föreslagit att undersöka möjligheten att de kommunanställda ska få möjlighet att träna på arbetstid, då detta är positivt för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Även detta har röstats ned, senast i augusti 2014. För att nämna något.

Så visst har vi moderater kommit med förslag, men de socialdemokarter som styrt har varit märkligt ointresserade av att förbättra arbetsmiljön!

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.