Ekonomiskt oansvarigt med 6-timmarsarbetsdag!

Läser ett pressmeddelande från Umeå kommun där det framgår att kommunen nu tydligen ska göra ett försök med sextimmars arbetsdag på en arbetsplats inom äldreomsorgen.

Det framgår inte av pressmeddelandet vad det hela kommer att kosta. Jag förstår om de inte vill skylta med detta. För minskad arbetstid med bibehållen lön är extremt kostsamt.

Men Hans Lindberg (S) verkar uppenbarligen vara inne på att driva denna vänsterpolitik. Det är högst oansvarigt. För att klara av att finansiera den svenska välfärden på nuvarande nivåer behövs ökade skatteintäkter. Fler jobb, ökad produktivitet och fler arbetade timmar. Att istället dela på befintliga jobb är ekonomiskt oansvarigt.

Konjunkturinstitutet har analyserat konsekvenserna av arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Det skulle enligt uppgift leda till sådant som ”lägre löner, försämrade trygghetssystem och lägre offentlig konsumtion. Servicenivån i skola, vård och omsorg och pensionerna skulle försämras och en stor del av den potentiella tillväxten skulle gå till att betala ökad ledighet i stället för till exempel ökade resurser till välfärden.”

Det här experimentet vill alltså S i Umeå genomföra på försök i den kommunala verksamheten. Men detta är väl generellt vad som väntar med socialdemokraterna i Umeå, efter det interna ledarbytet. En vänstersväng, där man inte längre ser poängen av en arbetslinje, utan istället vill dela på befintliga jobb.

 

TCO har skrivit så här förnuftigt apropå förkortad arbetstid med bibehållen lön:

De utvärderingar som gjorts av olika försök med arbetstidsförkortningar visar förvisso att de som får kortare arbetstid upplever ett ökat välmående. Studierna ger dock inte belägg för att hälsa eller sjukfrånvaro påverkas positivt i någon mätbar grad. Forskningen i allmänhet ger heller inga belägg för att kortare arbetstid ger några långsiktiga positiva effekter på verksamhetens produktivitet. Det är alltså svårt att se att förkortningar av arbetstiden generellt sett ger så positiva effekter att de betalar för kalaset. En allt för stor förkortning av arbetstiden kan tvärtom leda till att arbetstempot drivs upp och att kraven på obekväma och varierade arbetstider ökar ännu mer.

 

Moderaterna ställer inte upp på denna ekonomiskt oansvariga politik! Varken i Umeå, eller i riket som helhet.

6 kommentarer

 1. mikael normark

  Herr Ågren kanske skulle prova att jobba inom vården så får han se hur stackarna sliter.tidigare försök med 6 timmars arbetsdag har ökat produktivitet samt minskat sjukfrånvaro kan det bli bättre.

 2. soffliggare

  tror dom flesta arbetslösa skulle vara jätteglada av 6 timmars arbetsdag istället för att ligga i soffan i 8 timmar

 3. Malin

  Herr Ågren har uppenbarligen ingen insikt i vad vårdarbete innebär. Inte heller en tanke på den kvalitetshöjning en mer utvilad arbetskraft kan bidra med. För det syns ju inte på kontot. Ridå!

 4. Lars Gidlöf

  Hej

  Av historia lär man sig mycket och hur var det nu med historia.

  Vad sa borgarna när förslagen kom om 2,3,4 och 5 veckors semester? Vad sa borgarna om ATP?

  Hur kan Toyota, i Sverige , få bättre ekonomi, med 6 timmars arbetsdag och fler anställda?

 5. JB

  Inse att det är inte 1970 längre. Folk stämplar inte klockan exakt vid skiftet. Ökad produktivitet? Pratar du om ett företag nu eller offentlig vård? Inse att hur patienter och personal mår kan inte mätas så enkelt i siffror, även om ekonomer/högern hävdar det. Och inse att det är människor vi pratar om, inte slavar som du aldrig behöver se eller sätta dig in i deras livssituation. Har du ingen erfarenhet av detta så ska du inte bestämma över det.

 6. Stefan

  Tungt i vården ok men testa jobba i byggsvängen. Sex timmars arbetsdag är det inte bättre gå ner i tid så fler får jobb i så fall.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.