Mer mark behövs för företagsetableringar i Umeå!

Fick den här insändaren publicerad i VK tidigare i veckan.

 

Mer mark för företagsetableringar i Umeå!

Vi moderater har länge varnat för att många politiska partier i Umeå verkar ta tillväxt och framgång för given. Det är en farlig inställning. Konkurrensen mellan städer pågår dygnet runt, månad efter månad, år efter år. I lokalmedia kan vi läsa om Långtidsutredningen och bilagan ”Demografins regionala utmaningar” som nyligen presenterats. Där framgår bl.a. att Umeå förväntas växa långsammare i framtiden. Ta signalerna på allvar!

Umeå kommuns långsiktiga utveckling är beroende av ett växande näringsliv. Det förutsätter att kommunen har en mark- och planberedskap som är anpassad till näringslivets efterfrågan. Det har under lång tid påpekats att vi i stort sett saknar mark att erbjuda till handelsföretag och andra som vill etablera sig i Umeå – när det gäller de företag som medför ytkrävande verksamheter.

Många företag är intresserade av att etablera sig här, men hittar i dagsläget ingen lämplig mark. Så kan det inte få fortsätta. Umeå kommun måste alltid stå beredd med mark för nya etableringar. Vi moderater har exempelvis länge förordat att kommunen borde öppna upp för mer handelsytor väster och sydväst om Ersboda/Green-zone.

Att människor jobbar och betalar skatt är grunden för allt annat. Varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär ökade skatteintäkter. Det finns ett uppenbart problem om partierna inte ägnar en tanke åt hur jobben ska kunna bli fler, hur fler företag ska kunna startas och hur fler företag ska kunna etablera sig i Umeå.

Moderaterna kämpar för ett fortsatt växande Umeå. I detta är alla jobb värdefulla. Det är dags att gå från ord till handling – möjliggör mer mark för företagsetableringar i Umeå!

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M), Umeå

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.