Inför kameraövervakning av särskilt våldsutsatta platser i centrala Umeå!

Pressmeddelande 2016-03-16

 

M: inför kameraövervakning av våldsutsatta platser i centrala Umeå

 

Vid ett besök av Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé i Umeå passade även kommunalrådet Anders Ågren på att presentera en lokal nyhet. Moderaterna i Umeå föreslår i en motion till fullmäktige att Umeå kommun ska införa kameraövervakning av särskilt våldsutsatta platser i centrala Umeå. Som exempel nämns Rådhustorget och Vasaplan.

Enligt moderaterna ska kameraövervakning ses som ett komplement till fler patrullerande poliser på gator och torg, vilket också är viktigt.

Kameraövervakning är motiverad utifrån både en trygghetsapsekt för umeåborna och en möjlighet att motverka brottslighet. Det är en viktig pusselbit i att göra Umeå mer tryggt, säger Anders Ågren i en kommentar.

– Sedan tidigare har vi kameraövervakning i alla våra bussar i kollektivtrafiken. Vi har kameraövervakning av kommunala fastigheter för att motverka vandalisering. Självklart ska vi också ha kameraövervakning på de platser där risken är som störst att bli misshandlad i offentlig miljö, avslutar Ågren.

 

 

 

Motionen i dess helhet bifogas nedan:

 •  

  Kameraövervakning i det offentliga rummet för att öka tryggheten

   

  I Umeå har vi från Moderaterna drivit frågan om ökad kameraövervakning på särskilt brottsutsatta platser. Våldsbrott måste bekämpas med skärpa. Kameraövervakning är ju motiverad utifrån både en trygghetsapsekt och en möjlighet att motverka brottslighet.

   

  I Umeå har vi goda exempel på hur brott kan förhindras med hjälp av övervakningskameror – på de skolor där man numera har kameraövervakning av fasaderna så har skadegörelse i form av fönsterkross och klotter upphört, vilket inneburit mindre kostnader för kommunen då vi slipper ödsla pengar på att reparera sådant som blivit förstört. Även om det är en initialkostnad för att sätta upp kameror och underhålla dem, så blir det ändå billigare i längden.

   

  Umeå kommun är nu på väg att anta ett delprogram för kameraövervakning av fastigheter och lokaler som förhyrs av kommunen. Bra i sak, men inte tillräckligt. Även kameraövervakning i det offentliga rummet, på gator och torg, borde införas på särskilda platser där risken att utsättas för våldsbrott är som störst.

   

  Det finns många sätt att göra otrygga platser tryggare – och här kan ett helt batteri av åtgärder från de sociala till dem som rör den fysiska miljön komma ifråga – men ibland kan uppsättandet av en övervakningskamera vara nödvändigt för att höja säkerheten. Vetskapen om att man riskerar att fastna på bild har en avskräckande effekt och kan därför förhindra allt från skadegörelse till grova våldsbrott. Införandet av kameraövervakning minskade bl.a. brottsligheten med cirka 25 procent på tunnelbanestationerna i Stockholms innerstad. Det visar forskning från Stockholms universitet.

   

  Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) kan kameraövervakning vara en effektiv metod att:

   

 • Avskräcka brott – eftersom att risken att åka fast upplevs som större.
 • Öka sannorlikheten för upptäckt – när inspelningen används vid brottsutredningar.
 • Avbryta pågående brott – när kamerorna är direkt kopplade till polisen.
 • Öka tryggheten – kameror signalerar att platsen är väl omhändertagen.

 

Att sätta upp en övervakningskamera på en offentlig plats är med rätta ett kontroversiellt initiativ och den personliga integriteten måste alltid respekteras så långt det är möjligt. Därför är avvägningen mellan olika intressen viktig och lika så tydliga regler kring exempelvis vem som får se materialet och hur länge det får sparas.

 

Kameraövervakning bör inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men kan vara ett värdefullt komplement. Umeå ska vara en trygg stad att vistas i – även på kvällar och nätter.

 

 

Med anledning av detta yrkar undertecknad att kommunfullmäktige beslutar:

 

Att    Umeå kommun ställer sig positiv till kameraövervakning av de platser i det offentliga rummet, där risken att utsättas för våld är som störst.

 

Att Umeå kommun ser över möjligheterna att sätta upp övervakningskameror på dessa platser, exempelvis Rådhustorget och Vasaplan. Även andra platser kan komma i fråga.

 

 

2016-03-16

 

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

En kommentar

 1. thedoctor

  Några av de mest frekventa brotten i Umeå är trafikbrott begångna av bilister. De kör i bussfiler, parkerar på trottoarer (så att barnvagnar, rullstolar, rullatorer och permobiler tvingas ut i gatan), stannar och släpper av och hämtar upp folk vid stoppförbud (t.ex. på NUS). Vad säger du om att koncentrera kamerövervakningen till att försöka få fast dessa återfallsförbrytare så skulle trafiken bli en mycket tryggare plats?

  Det har ju visat sig att trafikrelaterade brott är i princip de enda där kameraövervakning faktiskt har en verklig preventiv effekt.

Lämna ett svar till thedoctor Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.