Viktigt med hög kvalitet och värdigt bemötande inom äldreomsorgen

Idag har vi månadens sammanträde med kommunfullmäktige i Umeå. Under förmiddagen fick vi en genomgång av kommunkoncernen och de kommunala bolagens utveckling under 2017. Nu fortsätter det främst med debatt kring interpellationer och frågor från ledamöterna.

Moderaterna har idag en interpellation, ställd av Igor Jonsson kring HVB-hemmen och den oroväckande tillgången till droger på HVB-hem, som gör att många ungdomar far illa. Lennart Johansson har ställt en fråga angående kommunens agerande gentemot Brännbollsyran och polisanmälan av försäljningen av alkoglass. Tina Myhrberg har en fråga angående tillgänglighetsanpassningar av kommunens lekplatser, så att även barn med funktionsnedsättning kan leka där.

Avslutningsvis en fråga från min sida, mot bakgrund av den vanvård som avslöjats vid ett kommunalt vård- och omsorgsboende. Bifogas nedan i dess helhet.

Fråga till äldrenämndens ordförande Janet Ågren (S):

Rutiner och uppföljningen av dessa inom äldreomsorgen

VK har i några uppmärksammade artiklar rapporterat om ett fall med misstänkt vanvård vid ett vård- och omsorgsboende i Umeå kommun. När en man kom in för undersökning vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) upptäckte personalen där att personen uppenbarligen inte hade duschat på flera månader.

Vi ska ha en hög kvalitet på äldreomsorgen – inget annat kan accepteras. Det ska ju finnas tydliga rutiner och enhetliga kvalitetskrav, oavsett det gäller kommunala vård- och omsorgsboenden eller privata. I just detta fall var det ett kommunalt boende. Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska präglas av hög kvalitet och ett värdigt bemötande. Viktigt att det nu kommer fram vad som brustit och hur det ens är möjligt. Det här är både allvarligt och upprörande.

Men händelsen väcker frågor av mer generell karaktär kopplat till vilka kvalitetskrav kommunen ställer, vilka rutiner som finns och hur dessa efterlevs.

Med anledning av detta har jag följande frågor till äldrenämndens ordförande Janet Ågren (S):

  • Anser du att Umeå kommun har tillräckligt goda rutiner för verksamheten inom vård- och omsorgsboenden?
  • Anser du att efterlevnaden och uppföljningen av dessa rutiner fungerar?

Umeå 2018-02-21

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.