Moderaterna står upp för umeåbornas rätt till valfrihet!

Igår var det en välbesökt debatt på Rex mellan oss gruppledare för de tio olika politiska partierna i Umeå kommunfullmäktige. En av frågorna som diskuterades var möjligheten till valfrihet inom omsorgen.

Valfrihetsfrågorna har kommit alltför mycket i skymundan i valrörelsen, så jag tycker det är mycket bra att frågan kom upp till debatt!

En röst på Moderaterna den 9 september är en röst för ett bevarande av valfriheten i vår gemensamma välfärd! Vi står upp för umeåbornas rätt att välja! Rätt att välja förskola, skola, hemtjänst, särskilt boende.

Fokus borde vara på att ställa höga kvalitetskrav oavsett kommunala eller privata utförare – inte att stänga ner framgångsrika och välfungerande verksamheter inom skola och omsorg!

Umeå kommun var tidigt ute med att erbjuda eget val inom hemtjänst och sedan 2010 har vi lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Att fokusera på kvalitet är en självklarhet och vi vet med säkerhet att brukarnas behov tillgodoses bättre samtidigt som nöjdheten har ökat. Det är därför hög tid att införa LOV inom fler verksamheter som inom vård och omsorgsboende och inom funktionshinderomsorgen.

Valfriheten är en central del av svensk välfärd. Valfriheten är också uppskattad av svenska folket. Sex av tio tycker att det är viktigare att kunna välja mellan privata och offentliga alternativ i välfärden, än att förbjuda vinstutdelning. 3 av 4 föräldrar och elever anser det vara positivt att kunna välja skola.

86 procent anser att valfrihet inom äldreboende är viktigt. 80 procent anser att valfrihet inom sjukvård är viktigt. 77 procent anser att valfrihet inom personlig assistans är viktig. 76 procent anser att valfrihet inom hemtjänst är viktigt. 79 procent anser att man ska kunna välja bort en vårdgivare man inte är nöjd med.

LOV ger medborgarna möjlighet att välja mellan olika utförare av tjänster inom vård och omsorg. Detta kallas för etableringsfrihet. Det stimulerar utförarna att måna om sina patienter och brukare. De konkurrerar med kvalitet, och inte med pris, eftersom ersättningsnivån är bestämd på förhand.

Förbjuda vinster i välfärden? 8 av tio företag som är verksamma inom välfärdssektorn bedöms inte kunna klara kraven från de rödgröna.

Det blir ett förödande slag mot elevers och omsorgstagares valfrihet! Och kraven från de rödgröna har inget med kvalitet att göra. Socialstyrelsens granskning av äldreboenden visar t.ex. att privata aktörer får bättre resultat än kommunala på 18 av 27 punkter. Elever i friskolor ger bättre betyg än elever i kommunala grundskolor på samtliga mjuka kvalitetsfaktorer (exempelvis arbete mot kränkningar, studiero och trivsel,) i elevenkäten från Skolinspektionen.

I Umeå är 17 procent av alla platser i förskolan, 15 procent inom grundskolan och 24 procent inom gymnasiet drivna av privata aktörer. Inom hemtjänsten (äldre 65+) utförs 45 procent av privata utförare. 12 procent av LSS/SFB-insatserna utförs av privata företag. De som valt dessa alternativ är nöjda för att de får kvalitet, inte för att det skulle vara tal om några övervinster i välfärden.

Ca 4 000 elever (förskola, grundskola och gymnasiet) i Umeå riskerar alltså att få se sina skolor slå igen, om S, MP och V får sin vilja igenom. Umeåbornas valfrihet är hotad, ung som gammal.

Tänk på det när du lägger din röst den 9 september!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.