Starkt stöd bland allmänheten för kameraövervakning!

Vid måndagens fullmäktige debatterades min interpellation om Umeå kommuns årliga kostnader för skadegörelse, synen på kameraövervakning m.m. De direkta kostnaderna för klottersanering, glaskross och annan vandalism uppgavs vara omkring 3 miljoner kr per år.

Men debatten vidgades snabbt till att omfatta en bredare kriminalpolitisk debatt gällande otrygghet, antalet poliser, förebyggande arbete och just frågan om kameraövervakning.

Den debatten tar vi gärna från moderat sida.

I Umeå har vi moderater länge drivit frågan om ökad kameraövervakning även på särskilt brottsutsatta platser. Kameraövervakning är motiverad utifrån både en trygghetsaspekt och en möjlighet att motverka brottslighet.

Såväl Umeå, som resten av Sverige, kommer att behöva ökad kamerabevakning. Både vid kommunala fastigheter som skolor och järnvägsstationer, och generellt på offentliga platser.

Det finns ett starkt och växande stöd bland allmänheten för ökad kameraövervakning. Nio av tio är positiva till övervakningskameror på allmän plats, visar en undersökning från 2018. Inte nog med att allmänheten är fortsatt starkt positiv till kameraövervakning. De uttrycker även en tydlig önskan om fler kameror. Tre fjärdedelar av de tillfrågade tyckte inte att kameraövervakning på gator och torg inkräktar på deras personliga integritet, och två tredjedelar ansåg inte att säkerhetskameror i deras bostadsområde skulle utgöra ett hot mot integriteten.

På riksplanet har frågan om kameraövervakning stegvis blivit mindre kontroversiell. Även ledande socialdemokrater på nationell nivå lyfter fram behovet av det, i takt med en oroväckande ökning av brottsligheten.

Polisen nationellt efterlyser exempelvis tio gånger fler övervakningskameror än vad som finns idag.

Detta behövs även i Umeå!

5 kommentarer

 1. Patrik Hockum

  Hej Anders!

  Du hänvisar till en undersökning från 2018 som säger att nio av tio är positivt inställda till övervakningskameror på allmän plats. Har du någon länk eller något namn på den undersökningen så att jag kan läsa den?

  Vidare, hur ställer du dig till att sätta upp övervakningskameror i bussfiler och på NUS? Detta för att få fast de bilister och andra fordonsförare som återkommande bryter mot lagen genom att köra där och som på NUS, ständigt bryter mot stoppförbudet när de stannar för att ta upp och släppa av passagerare på busshållplatserna och därmed sinkar busstrafiken och utsätter och orsakar trafikfaror och olyckor? Detta är återfallsförbrytare som inte respekterar trafikregler som är satta för att göra trafiken trygg för oss alla.

  Med vänliga hälsningar, Patrik Hockum

 2. thedoctor

  Hej igen Anders!

  Tack för länken. Ska kolla den.

  Men du svarade inte på min andra fråga om hur du ställer dig till kameraövervakning för att förhindra och beivra trafikbrott i bussfiler och på NUS. Det skulle vara trevligt att få veta din inställning till det.

  Med vänliga hälsningar, Patrik Hockum

  • Anders Ågren (inläggsförfattare)

   Hej! Som du vet är vi generellt positiva till kameraövervakning.

   Vi moderater har lagt förslag på att kameraövervaka de mest brottsutsatta platserna i Umeå. Bland dessa finns Rådhustorget, Vasaplan och Renmarkstorget. Om bussfilerna vid NUS är bland de mest brottsutsatta platserna i Umeå kan jag inte uttala mig om, men det kanske finns statistik som visar att så är fallet.

 3. thedoctor

  Hej igen Anders!

  Om du vill ha statistik över trafiköverträdelser så kan du alltid prova att höra av dig till Transdev i Umeå och fråga om du kan få ta del av de 106 händelserapporter som jag som bussförare personligen lämnat in och som täcker en period på ca två månader. Då registrerade jag alla händelser jag kunde se där fordon körde i bussfil eller som bröt mot stoppförbudet på NUS genom att släppa av och plocka upp passagerare vid busshållplatslägena. Det blev som sagt totalt 106 stycken. Bara för mig. Då kan du ju tänka dig hur många det är totalt. Jag skulle vilja påstå att det är en ganska hög brottsfrekvens och som dessutom utsätter många människor för fara.

  Med vänliga hälsningar, Patrik Hockum

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.