De kriminella gängen måste knäckas!

Skjutningarna och sprängdåden fortsätter i oförminskad styrka i Sverige. Gängvåldet runt om i Sverige kan stoppas – vi moderater har en rad skarpa förslag på hur detta ska ske. Men tyvärr har vi en S/MP-regering som inte prioriterar kampen mot brottsligheten. Många av M-förslagen är klara och kan införas direkt om riksdagen röstar för dem.

Samtliga förslag kan införas inom 6-12 månader!

4 kommentarer

 1. Steppe

  Det är skrämmande hur lättvindigt du föreslår saker som visitationszoner och ökad dataavläsning utan att förstå vad du egentligen säger. Det tar inte många minuters googlande för att få fram åtskilliga exempel på hur lagar som Stop & Frisk i New York konsekvents har missbrukats av poliser och hur de slår hårdast mot samhällets mest utstötta. Det är sorgligt att se våra politiker bete sig så här år 2020.

 2. Brorson

  Kronvittnen och anonyma vittnen är kontroversiella förslag, som inte får blandas ihop, men vi bör ta del av erfarenheterna från andra länder, där detta finns. Det finns en risk att dömda personer kan lista ut vilka som har vittnat, även om vittnena har varit anonyma, och hämnas när de har lämnat fängelset – eller låter någon annan utföra hämnden.

  De, som har dömts med anonyma vittnen, måste hållas i förvar länge och hindras att kommunicera med andra. Dessa vittnen behövs sannolikt inte, om den misstänkte själv hjälper polisen att få fram andra bevis. Enbart eget erkännande räcker inte. Jag vill därför åter aktualisera frågan om återinförande av internering, d.v.s. förvaring utöver strafftiden för brottet enligt dess straffvärde.

  I övrigt ser jag inga problem med M-förslagen. Om de inte genomförs snarast möjligt kommer det att behövas ännu skarpare åtgärder för att få bukt med den skenande brottsligheten. Visst finns det en risk att hederliga människor kan känna sig trakasserade av polisen med visitationszoner. Men de, som bor där (vanligtvis invandrartäta förorter) kan nog väga detta ganska ringa obehag mot risken att bli skjuten av de kriminella. Jag har sett flera intervjuer med invandrare, som bor i sådana områden, och de har alla krävt att få dit fler poliser.

  Det är bedrövligt att höra politiker, som vill öka invandringen, vara så avvisande mot förslag som går ut på att skydda hederliga invandrare mot de kriminella. Asyl ska vara skydd mot förföljelse, men i stället tillåts både terrorister och vanliga kriminella att upprätta rena skräckvälden i de invandrartäta förorterna, där inga vågar vittna och barn tvingas begå brott under hot om att annars bli skjutna. Vi vet fortfarande ingenting om motivet för mordet på den 12-iga flickan i Norsborg. Men det har hittills inte kommit fram några indikationer på att mördaren skjutit fler persone – vilket däremot han hänt i flera andra fall.

  Det är bedrövligt att polisen vet vilka de kriminella gängen är, vilka medlemmarna är, men inget kan göra förrän ett allvarligt brott har begåtts. Och att ingen buras in eller utvisas, om polisen inte kan bevisa vem som har begått brottet. Det kan vara en svensk medborgare, som fått sitt medborgarskap efter alldeles för kort tid i Sverige, eller en tidigare asylsökande som fått avslag men stannat kvar illegalt eller någon som har vistats i Sverige illegalt hela tiden.

  Det måste bli fart på uppspårning och utvisning av utlänningar, som vistas illegalt i Sverige, även om de inte kan överbevisas med att ha begått brott i Sverige. Domstolarna måste i betydligt större utsträckning döma till utvisning efter avtjänat straff i Sverige. Straffet ska inte kortas av, när någon har dömts till utvisning. Utvisningen är i sig inget straff. Utdömda fängelsestraff bör i största möjliga utsträckning avtjänas i brottslingarnas hemländer.

  Även om så sker, behövs minst 3.000 fler fängelseplatser för vuxna i Sverige. Samt nya ungdomsfängelser. Detta måste vi ha en diskussion om. Och även var i landet de nya fängelserna ska byggas. Varför inte i landsdelar med störst behov av nya, varaktiga jobb?

  • Brorson

   Det blev tyvärr ett förargligt skrivfel i ovanstående kommentar:

   ”Men det har hittills inte kommit fram några indikationer på att mördaren skjutit fler personer – vilket däremot han hänt i flera andra fall” ska vara ”Men det har hittills inte kommit fram några indikationer på att mördaren skjutit fel person – vilket däremot har hänt i flera andra fall.”

   Media var väldigt snabba med att påstå att 12-åringen inte var det avsedda mordoffret, och nu vill man inte ha någon diskussion om vad barnet gjorde ute så sent på natten. Tänk om hon hade stämt träff med mördaren, kanske blivit ditlurad eller blivit tvingad under hot att det annars skulle gå illa för henne eller hennes närstående?

   Det är i vart fall inte normalt att barn är ute så sent, allra minst på sådana platser. Att ställa sådana frågor är inte att förringa mordet på ett barn. Det är inte att utpeka henne som en brottsling eller en ”dålig människa”. Men å andra sidan är ett mord inte ett mindre allvarligt brott, för att mordoffret själv är en brottsling. Och när det gäller så unga personer, är även brottslingar på sätt och vis offer. Vilket är särskilt uppenbart om de har begått brott under hot att själva bli misshandlade eller mördade. Eller lurade. Det måste sägas, trots att vi inte vet något om motivet i detta fall.

   Jag har tidigare föreslagit att straffbarhetsåldern bör sänkas till tio år, men vill påminna om att straffet för så unga brottslingar ska vara högst 1 / 4-del av straffet för vuxna och kunna omvandlas till olika former av vård. Jag vill också påminna om att det finns ett brott, som heter olaga tvång, som beskrivs så här: ”Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något döms för olaga tvång…”

   Denna bestämmelse bör skärpas till ordentligt om tvånget har riktats mot barn att begå brott. Om någon har tvingats att begå brott, ska straffet för den personen lindras eller bortfalla helt. I fallet med den mördade tolvåringen vet vi varken motiv eller vem mördaren är. Kanske ett annat barn?

 3. Jonsson

  Vilken straffskala är det på drive-by skjutning?
  Då oskyldiga tragiskt dödas? Villkorlig dom? Eller böter och skadestånd (som betalas av övriga samhället)?
  Vilken vetenskaplig grund stödjer sig svenska regeringar och dess domstolsväsende på när straffen och lagstiftningen uteblir?
  Sverige har i nuläget knappast råd med någon större utbyggnad av fängelser och förvar, polis och försvar. Krasst sett lär Sveriges invånare få vänja sig vid eskalerande våld, i synnerhet om S/ Mp får behålla makten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.