Moderaterna står upp för en kraftigt minskad invandring

Moderaterna står upp för en kraftigt minskad invandring. Sverige har tagit ett mycket stort ansvar och nu måste de som redan kommit bli en del av det svenska samhället. Det behövs under lång tid framöver en mycket restriktiv migrationspolitik.  Moderaterna se en kraftigt minskad invandring. Dagens situation är inte hållbar. Tyvärr har S valt Mp:s linje istället för att lyssna på svenska folket och samarbeta med de partier som vill minska invandringen.

Nu måste regeringen svara på vad som ska hända när den tillfälliga utlänningslagen löper ut nästa sommar. Ska Sverige få tillbaka EU:s mest generösa migrationslagstiftning?

3 kommentarer

 1. Brorson

  Ett återvandringsbidrag på 100.000 kr per person, som har permanent uppehållstillstånd, skulle ge vinst redan efter 6 – 7 månader till alla tre parterna (återvandraren själv, dennes nygamla hemland och Sverige). Uppenbart beträffande personer som aldrig haft ett jobb i Sverige, men även beträffande personer som har jobb. Även om ingen arbetslös kan gå in direkt i det jobbet, skulle någon annan som har jobb kunna göra det, varefter den personen gamla jobb blir ledigt.

  En fjärde grupp, som eventuellt också skulle bli vinnare, är personer som nu vistas i överfulla flyktingläger under fruktansvärd misär, utan en chans att komma därifrån. Jag har i en tidigare debatt liknat Sverige vid ett hotell, där nya gäster hela tiden flyttar in, men ingen flyttar ut. Ett sådant hotell kommer under överskådlig tid inte att kunna ta emot nya gäster. Vem hotar asylrätten på både kort och lång sikt? Ja, inte är det vi som förespråkar ökad återvandring.

  Asyl ska vara ett tillfälligt skydd för förföljda så länge de behöver skydd. Permanent uppehållstillstånd borde därför komma ifråga bara för personer, som har vistas mycket länge i Sverige, och under den tiden inte haft möjlighet att återvända till hemlandet p.g.a. situationen där, och dessutom under tiden har fått en stark anknytning till Sverige.

  Och under den tiden inte har begått brott och har gjort rätt för sig, eller åtminstone har försökt göra rätt för sig.

 2. Brorson

  16 sept aviserade EU-kommissionens ordf Ursula von der Leyen att Dublinförordningen, som säger att flyktingar ska söka asyl i första EU-land de kommer till, ska skrotas. Detta betyder att Ylva Johansson (och indirekt Stefan Löfvén) får som hon vill – att Sveriges förödande flykting-utspridningspolitik – ska bli norm för hela EU. Jodå, alla Sveriges kommuner skulle ju ta ”ansvar” – i stället för att staten ska finansiera flyktingmottagning i de kommuner som har tomma bostäder.

  Vilket givetvis har ökat rekryteringsunderlaget för de kriminella gäng, som främst opererar i redan överfulla storstadsförorter. Som bekant blev det snabbt proppfullt i hela Sverige. Samma sak kommer att hända i EU, om den förra vänsterpartisten (som bytte parti till S i protest mot V:s EU-negativa politik) Ylva Johansson lyckas påtvinga trilskande EU-länder den svenska kaos-skapande invandringspolitiken. Mordbranden i det grekiska Moria-lägret var väldigt väl samordnad med Ylva Johanssons målsättningar. En slump?

  De post-kommunistiska länderna i Östeuropa, särskilt Ungern och Polen, är en nagel i ögat för de svenska post-kommunister, som har ett starkt inflytande över S och regeringen, för att de har valt bort kommunismen. Dessa svenska post-kommunister lyckas inte se längre österut än till de ursprungliga EU-ländernas östgräns. De verkarvara helt ovetande om vad som sker i tidigare sovjetrepubliker som Ukraina och Belarus. Och den breda migrantströmmen därifrån till f.f.a. Polen.

  Säga vad man vill om Putin, men han har hittills aldrig tvekat att göra det, han minst av allt velat göra, om han inte ser några andra möjligheter. Varför skulle inte det också komma att upprepas i Belarus? Av allt att döma försöker Putin vänta ut demonstranterna i hopp om att de ska tröttna och ge upp. Men även det kan komma att utlösa en flyktingvåg av sällan skådad omfattning till f.f.a. Polen – ett land som Ylva J vill straffa för att det försöker se till sitt eget hus i första hand.

  Så vad bör göras med flyktingarna / migranterna, som sitter fast i Grekland och övriga Sydeuropa? Ska de flyttas närmare sina mål i Nordeuropa, inkl. Sverige? Nej.vi måste bestämt motsätta oss att Dublinförordningen skrotas. Den måste i stället göras tydligare, så att alla förstår vad den egentligen säger. Men den måste kompletteras med 1. att den, som redan fått asyl i ett land utanför EU inte ska söka asyl en gång till, i EU och 2. att man ska söka asyl i första land man kommer till utanför sitt hemland.

 3. Brorson

  Ylva J har uppfattats som mycket kompetent av ledande socialdemokrater eftersom hon bröt mot partilinjen i det parti som hon tidigare tillhörde vid ett för S mycketönskvärt tillfälle, när man hade problem med EU -motståndet inom det egna partiet, S. Men har hon egentligen uträttat något på sina ,olika ministerposter inom S, senast som arbetsmarknadsminister med särskilt ansvar för integrationen?

  Expert på arbetsmarknadsfrågor har hon ju blivit genom att ha jobb utanför politiken under ett enda år .Det var viss ti samband med att hon inte fick förnyat förtroende i sitt gamla parti, V. som inte trodde på hennes vision att EU skulle bli en ny kommunistisk stormakt.

  Socialdemokratiska partiledare har haft en för landet skadlig tendens att omge sig med ja-sägare. Ett annat exempel är Anders Tegnell, som lär ha varit en flitig gäst i regeringskansliet. Nu är han i full färd med att bortförklara de låga dödstalen i Norge, sedan den norska smittskyddsdirektören förklarat de norska dödstalen med att Norge (underförstått: till skillnad mot Sverige( har gjort rätt.

  EU-parlamentarikern Sara Skyttedal, Kd, sa häromdagen att 70 % av infånarna i Moria-lägret är ensamkommande unga män, som saknar asylskäl. Igår sa Ylva J att lägret har haft 25.000 invånare, men att ”vi” (Grekland eller EU centralt) har lyckats skicka hem hälften. En av de unga männen f rån lägret uttryckte mycket välformulerati svensk TV sin besvikelse över att grekerna nu bygger ett nytt läger på samma ö. Han hade hoppats komma till det grekiska fastlandet. Varifrån han kunnat komma vidare till Nordeuropa via den för tillfället stängda västra balkanrutten (gen Serbien).

  Reportern sa också att det finns drivor av obehandlade asylansökningar hos det grekiska migrationsverket, som uppenbarligen inte hunnit med. Lösningen är inte, som Ylva J (på order av Stefan Löfvén?) har lurat i Ursula von der Leyen, att de asylsökande skickas norrut inom EU, för att där lämna in sina asylansökningar, varifrån alla som får avslag ska skickas hem. En perfekt lösning, för dem som tänkt gå under jorden och stanna illegalt.

  En bättre lösning enligt mig vore en gemensam asyl-lagstiftning inom hela EU, så att asylhandläggare inom vilket EU-land som helst kan behandla alla asylansökningar inom unionen oavsett var i unionen den aktuella flyktingen befinner sig. Dessa asylhanhandläggare skulle i så fall kunna åka till Grekland och ta sina beslut på ort och ställe. Men då kan inte Sverige ha en egen asyllagstiftning som avviker från EU:s gemensamma.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.