Återupprätta lag och ordning i Sverige

Skriver i dagens Norran om vikten av att bekämpa gängbrottsligheten. Läggs även upp här på bloggen.

 

Det behövs hårdare tag mot gängkriminaliteten!

Antalet skottlossningar fortsätter öka i Sverige. Från årsskiftet till och med augusti i år har det inträffat 228 skjutningar i Sverige. Under samma period föregående år inträffade 214 skjutningar, och 190 stycken år 2018. Likaså fortsätter antalet sprängdåd att öka. Det visar statistik från polisen. Arbetet mot grov brottslighet och de kriminella gängen måste trappas upp.

I en uppmärksammad Eko-intervju talade biträdande rikspolischef Mats Löfving om de utmaningar som Sverige står inför. Löfving konstaterade att det finns minst 40 släktbaserade kriminella nätverk, så kallade klaner, i Sverige. Enligt Löfving har dessa kommit till Sverige enbart för att organisera och systematisera kriminalitet.

Helt uppenbart krävs det kraftfulla politiska förslag för att bekämpa den grova kriminaliteten. Moderaterna har gång på gång framfört sådana förslag, men S/MP-regeringen saknar både viljan och förmågan att leverera resultat.

Medianåldern är 23 år för misstänkta gärningsmän för dödligt våld inom kriminella miljöer. Detta enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet. Rapporten visar även att nästan alla gärningspersoner eller misstänkta i dessa ärenden har varit misstänkta för brott tidigare.

Vi vill ta bort ungdomsrabatten för personer över 18 år. Vuxna brottslingar ska dömas som vuxna. Den som begår flera brott ska inte heller få någon rabatt på straffet. Moderaterna anser att det så kallade mängdrabatten, som gör att personer som döms för flera olika brott vid samma rättegång får ett lägre sammanlagt straff, ska tas bort.

Det är idag okänt hur stort antal människor som befinner sig i Sverige utan tillåtelse. Vi behöver veta vilka som vistas i landet. Moderaterna vill därför att en ny folkräkning ska genomföras. För att komma tillrätta med bidragsbrott, utanförskap och grov brottslighet, är det är största vikt att staten kan fastställa vilka som bor i Sverige. Kriminella kan idag ange falska folkbokföringsuppgifter för att dölja sin identitet, vilket gör att det är enklare för brottslingar att gömma sig undan rättvisan. Idag använder kriminella personer falska adresser för att tillskansa sig bidrag och andra välfärdsförmåner som de inte har rätt till.

Utöver ovanstående detta föreslår Moderaterna även följande åtgärder:

-Dubblera straffen för gängkriminella.

– Kriminalisera deltagande i kriminella gäng.

– Inför anonyma vittnen, så att fler vågar träda fram och vittna mot gängen.

– Inför visitationszoner, där polisen kan söka  efter vapen och sprängmedel.

– Utvisa fler utländska medborgare som begår brott i Sverige.

Vi måste återupprätta lag och ordning i Sverige. Det räcker nu.

 

Anders Ågren, förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.