Regeringen prioriterar fel

Regeringen skuldsätter svenska folket och satsar över 100 miljarder kronor – utan att ta tag i Sveriges stora problem med kriminalitet och arbetslöshet.

Budgeten innehåller tillfälliga skattesänkningar på arbete – men permanenta skattesänkningar på bidrag.

Inte en krona satsas på fler poliser och åklagare. Tvärtom drar man ner. Regeringen prioriterar fel!

4 kommentarer

 1. Brorson

  Lennart Holmlund har idag på morgonen skrivit på sin blogg att han är helt säker på att det inte finns någon snabb lösning på gängkriminaliteten. Och som bevis för detta sitt påstående har han lagt ut en lång artikel i Dagens Arena från den förre kriminolog -professorn och vänsterpartisten Henrik Tham, som skriver: ”I väntan på att våldsspiralen vänder nedåt ska inte vårt rättssystem förstöras.”

  Det är hårda ord. inte bara mot Kristersson och Bush, utan även mot ministrarna Morgan Johansson och Mikael Damberg, som redan har gjort alldeles för mycket enligt Tham. På vilket sätt har vårt rättssystem förstörts av det som regeringen har gjort och vill göra för att krossa gängen? Tham vänder sig också mot ministrarnas språkbruk, när de säger att gängen ska ”knäckas” och ”krossas”. Holmlund, som tidigare har försvarat socialdemokratiska ministrar in absurdum, anklagar nu – genom att reservationslös citera Tham – för att vilja avskaffa rättsstaten.

  Är det inte vad de kriminella gängen har gjort – kanske inte i hela Sverige, men i områden där det bor många invandrare? Tham skriver också (håller Holmlund med om det också?) att det finns ingen anledning till oro, så länge inga etniska svenskar har drabbats av gängvåldet. För det första: Är Tham och Holmlund säkra på att inga etniska svenskar har drabbat? För det andra: Stödjer Holmlund Thams uppdelning av brottsoffren i etniska svenskar och invandrare, vars liv tydligen är mindre värda än de etniska svenskarnas?

  Men hjälper verkligen längre strafftider? Tham pratar bara om avskräckning, t.o.m när han vid något tillfälle använder ordet ”inkapacitering”, så handlar det för honom enbart om avskräckning (från att begå nya brott). Han skriver att även de, som suttit inlåsta länge, begår nya brott när de kommer ut. Men han jämför med länder, som redan i utgångsläget hade långa fängelsestraff. I de länderna ger en ytterligare straffskärpning kanske inte så stor effekt på återfallsrisken.

  Det är skrämmande att Tham har varit professor i kriminologi och i den rollen haft möjlighet att påverka nu verksamma domstolsjurister att straff lönar sig inte. I väntan på att våldsspiralen vänder neråt, ska vi alltså göra ingenting annat än att låta gängen skipa rättvisa på sitt sätt – och hoppas att inga etniska svenskar blir skjutna av misstag?

 2. Pingback: Moderaternas lögner om kriminalpolitiken imponerar inte | Hans Lindberg Kommunstyrelsens ordf Umeå (s)

 3. Brorson

  När Lindberg, s. beskyller dig och Moderaterna för att ljuga exempelfierar han med vad regeringen har gjort och ska göra enligt tidigare beslut. Och dessutom skriver han att åklagare och domstolar inte behöver tillföras några pengar alls eftersom deras verksamhet har gått med överskott i år. Om Lidberg tycker att kritiken träffar fel så är det okej att han lägger fram sin syn på saken. Men det är faktiskt han själv som skriker och skränar.
  araarara
  Kvinnorörelsen klagar på att våldtäktsanmälningar och misshandel i hemmen läggs på hög tills bevisningen kallnar och ingen kan åtalas, för att skjutningarna tar alla resurser. Men det är kanske samma gärningsmän, som först begår våldtäkterna och misshandlar, innan de mördar – eller anstiftar morden, som påläggskalvarna i de kriminella gängen får utföra? Borde inte dessa gärningsmän i stället ha suttit inne efter sina tidigare brott? Det är därför en märklig slutsats att åklagarväsendet inte behöver mer resurser.

  Men regeringen har valt att slösa ort pengar på solceller och laddstolpar samt enorma subventioner till nybilsköpare (70.000 kr per bil) för att fler elbilar ska komma ut på begatnatmarknaden, enligt Elin Söderberg, mp. Det moraliska förfallet inom mp saknar botten, när man subventionerar bilindustrin. Och borde inte energileverantörerna själva betala sina egna distributionskostnader (laddstolparna)?

  Detta är inte ens någon bra energipolitik, när allt vattnet håller på att tappas ur Sveriges fjärde största sjötte, Hjälmaren, för att avhjälpa elbristen i södra Sverige. Vattenkraftverken i de syd- och mellansvenska åarna går för fullt, när det inte blåser. Nu sinar brunnarna runt Hjälmaren p.g.a. sjunkande grundvatten. Så nog stämmer det att regeringen satsar fel. Natur och miljö offras hänsynslöst och kriminaliteten, både våldtäkterna och morden, tillåts breda ut sig ännu mer – för klimatets skull.

 4. Brorson

  Det är häpnadsväckande att regeringen och samarbetspartierna inte tillför extra pengar till domstolarna, utan hänvisar till att årets överskott ska användas nästa år. Men består då inte årets överskott på inställda rättegångar i år p.g.a. koronan – rättegångar som måste senast nästa år? Och tillkommer inga nya mål? Jo. det tillkommer många nya mål både i brottmålsdomstolarna och förvaltningsdomstolarna – som kommer att få mycket att göra med alla nya stöd och bidrag p.g.a. koronan.

  Domstolschefen i förvaltningsrätten, där jag var nämndeman, varnar nu offentligt för långa väntetider och sämre kvalitet på domsluten. Det gäller både arbetslösa, som inte får utlovad ersättning under flera månader och företagare som inte inom rimlig tid för veta hur mycket skatt de ska betala. Det är förvånande att regeringen och samarbetspartierna inte inrättar nya tjänster, där nya tjänster behovs. I stället sparar man på de verksamheterna för att betala ut ”bidrag” till alltfler arbetslösa.

  Kristersson har fått mycket, men oseriös kritik för sitt förslag att utlänningar, som söker kontakt med kriminella gäng, ska kunna utvisas, även om de inte har dömts för något brott. Morgan Johansson tog till brösttonerna och sa att det kommer han inte att gå med på så länge han är justitieminister – och hänvisade till rättssäkerheten Själv ville han en gång i tiden införa ett provisoriskt medborgarskap för att kunna utvisa personer, som fått svenskt medborgarskap.

  I den debatten påpekade jag att det permanenta uppehållstillståndet i praktiken är ett provisoriskt medborgarskap, och därför bör behållas som en extra tröskel innan någon kan bli svensk medborgare.. Kristersson sa något mycket väsentligt i den nu aktuella frågan om utvisning av utlänningar, som inte är dömda för något brott: Att inte är en mänsklig rättighet att vistas i Sverige, om man inte är svensk medborgare – och att detta kommer att avgöras av domstol. Alltså en ny uppgift för förvaltningsdomstolarna.

  Ställ detta mot varandra: Johansson ville utvisa svenska medborgare. Kristersson vill utvisa utländska medborgare, som med stor sannolikhet kommer att begå brott i Sverige.

  Och vilka är de partier, som äventyrar rättssäkerheten i Sverige? Jo, de partier som inte vill ge domstolarna de resurser dessa behöver för att avkunna domar med hög kvalitet inom skälig tid. Det har blivit nästan en självklarhet att utlänningar, som egentligen inte har någon rätt att vistas i Sverige, ska ha fler förmåner och bättre rättssäkerhet än svenska medborgare.

  Utvisning är inget straff. En utvisad person har full rörelsefrihet utanför Sverige – om deras rörelsefrihet inte begränsas av någon annan stats myndigheter. Jag har kontrollerat Kristerssons uttalande med Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Som inte alls lägger hinder i vägen för genomförande av förslaget.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.