S misstänkliggör och fortsätter försvåra för företagande

I dagens VK skriver jag tillsammans med de övriga gruppledarna från Allianspartierna i Umeå. Vi replikerar på den debattartikel som ledande S-företrädare hade införd den 16/11 kopplat till företag verksamma inom LOV.

Repliken bifogas även nedan.

 

Med rubriken och påståendet Kriminella ska inte kunna sko sig på skattemedel går Socialdemokraterna Hans Lindberg, Janet Ågren och Andreas Lundgren ut i en debattartikel. Rubriken kan tyckas självklar, men när man läser artikeln är det lätt att ifrågasätta vad som är syftet.

Det uppdrag som Socialdemokraterna hänvisar till väckte varken någon större debatt eller kritik under budgetfullmäktige eftersom vi är absolut överens om att skattemedel inte ska försörja kriminalitet. Det verkliga syftet med debattartikeln menar vi är att misstänkliggöra och försvåra företagande inom välfärdssektorn. Detta gör Umeås kommunledning genom att slira på sanningen och efterhandskonstruera argumenten för att avskaffa Lagen om valfrihet (LOV) januari 2019.

Umeå har haft eget val i hemtjänsten sedan 2005 och har betydligt längre erfarenhet av valfrihet jämfört med andra kommuner som införde LOV efter 2010. I Södertälje, som lyfts upp som ett avskräckande exempel, införde LOV inte förrän 2012. Södertälje som länge styrts av Socialdemokraterna var inte rustad för att följa upp de beslut som togs. Ersättningen till företagen betalades för utförd tid och inte som här i Umeå för beviljad tid.

Socialnämnden i Umeå avfärdade redan 2014 Södertäljes erfarenheter för varken 2014 eller fem år senare fanns det några belägg för att avskaffad valfrihet skulle vara det bästa för Umeå. Debatten om att ersätta Lagen om valfrihet med offentlig upphandling handlade inte om att förhindra kriminalitet utan endast om att värna den egna kommunala verksamheten. Det är en sorglig efterhandskonstruktion av Socialdemokraterna som sagt sig vilja respektera kommunfullmäktiges beslut, men som fortsätter att misstänkliggöra och kritisera lokala företag.

Kravet på kontroll av privata utförare har skärpts både nationellt och i kommunen. Sedan drygt ett år tillbaka är det lag på att alla företag som driver hemtjänst ska vara godkända av Inspektionen för vård och omsorg och enligt Kommunallagen ska varje kommunfullmäktige anta ett program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. Lagen började gälla redan 2015, men ännu snart sex år senare finns inget sådant program i Umeå. Det vore på sin plats att Socialdemokraterna följde lagstiftningen istället för att peka på oegentligheter som inte finns.

Uppdraget finns i Socialdemokraternas och Miljöpartiets gemensamma budget, men med tanke på att även Miljöpartiet röstade för att LOV ska vara kvar konstaterar vi att här finns en splittring. Det är tydligt att Socialdemokraterna både har lätt att glömma och svårt att sopa rent framför egen dörr.

 

Anders Ågren, kommunalråd M

Mattias Larsson, gruppledare C

Peder Vesterberg, gruppledare L

Veronica Kerr, gruppledare KD

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.