Umeå behöver maktskifte och borgerlig politik!

Umeå behöver maktskifte! Vår kommun behöver mer av liberal och konservativ politik. Det är nu mindre än ett år och åtta månader kvar till valdagen. Socialdemokraterna har spelat ut sin roll såväl lokalt, regionalt som nationellt. I Umeå har S styrt i olika konstellationer sedan 1994, och är synbart trötta. Den energi man lyckas uppbåda går åt till att angripa oss moderater i stort som smått. Vi välkomnar såklart den debatten, även om det någon gång hade varit intressant att höra vad (S) själva har för ambitioner med Umeå.

Moderaterna är samlingspartiet. Vi är Umeås största borgerliga parti och ser behovet av maktskifte. Vi förenar i vår politik både liberalism och konservatism, och har många av de nödvändiga förslagen för att Umeå ska utvecklas positivt i framtiden. Under senare år har vi också kunnat notera ett intresse och en nyfikenhet på Moderaterna som parti. Det har bl.a. tagit sitt uttryck i att många personer med bakgrund i andra partier har valt att ta steget och bli medlemmar i Moderaterna. Vi ser det som ett uttryck för en stark tilltro till M som en stark, stabil och pragmatisk borgerlig kraft i Umeåpolitiken.

Moderaterna står upp för vikten av tillväxt i Umeå, vilken måste komma både stad och landsbygd till del. I oktober presenterade vi Moderaternas budgetförslag för Umeå kommun, där vi pekade ut nödvändiga förslag och prioriteringar. Vårt budgetförslag innehöll tydliga satsningar på äldreomsorg och skola, bättre företagsklimat, värnande av valfrihet, ökad takt i bostadsbyggandet, sänkt kommunalskatt, neddragningar på kulturens område och hårdare kontroller av bl.a. försörjningsstöd. Våra förslag är lika angelägna nu som i höstas, även om vårt budgetalternativ förlorade i voteringen mot budgetförslaget från S/MP.

Med Moderaternas förslag skulle Äldrenämnden ha fått en ramhöjning med 80 miljoner kr, och för- och grundskolenämnden en ramhöjning med 120 miljoner kr. Det var större satsningar på dessa områden än vad de styrande Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade i sitt förslag.

För oss moderater är det viktigt att värna den kommunala kärnverksamheten. Detta är betydande satsningar, som innebär ökad trygghet och bättre omsorg för våra äldre. Samtidigt möjliggör det viktiga satsningar på utbildningsområdet och kunskap i skolan.

I M:s budgetförslag sparade vi samtidigt på kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, individ- och familjenämnden samt kommunstyrelsen jämfört med S/MP-förslaget. Utöver satsningar på kärnverksamheten, så frigör det ett utrymme som skulle möjliggöra en sänkning av kommunalskatten med 15 öre.

Några av de moderata förslagen:

– Mer resurser till äldreomsorgen

– Språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg för att säkerställa nödvändiga kunskaper i det svenska språket

– Kraftiga satsningar på grundskolan

– Betyg från årskurs 4

– Sänkt kommunalskatt

– Besparingar på kulturens område

– Hårdare kontroller av försörjningsstöd

– Fortsatt avyttring av delar av AB Bostadens fastighetsbestånd

– AB Bostaden ska beakta möjligheten till nyproduktion och bygga lägenheter utanför de centrala stadsdelarna. Det kan handla om kommundelscentra, men även i byar med omland som Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö m.fl.

– Bättre företagsklimat, genom bl.a. avveckling av osund konkurrens

– Värnande av valfrihet inom välfärden

– Inför Lagen om valfrihetssystem (LOV) även inom särskilt boende, funktionshinderomsorg och daglig verksamhet.

– Kameraövervakning av särskilt brottsutsatta platser

– Skärp kontrollen av de föreningar och studieförbund som erhåller offentligt stöd

– Krafttag mot narkotikan

– Kommunala ordningsvakter för ökad trygghet

Under hösten 2020 presenterade de fyra borgerliga partierna i Umeå elva gemensamma förslag inför det kommande budgetfullmäktigesammanträdet. Utöver de konkreta budgetsiffrorna från respektive parti och de gemensamma alliansförslagen, så hade vi moderater därutöver presenterat 65 olika uppdrag som behandlade en lång rad områden. Allt detta ger en god grund att fortsätta arbeta utifrån, med sikte på valdagen 2022.

Umeå behöver en politisk högersväng. Välkommen att bli en del av detta arbete!

En kommentar

  1. Brorson

    Skattefinansierade public service (SVT)har undeer dagen 18 / 1 gått ut med grov desinfarmation om Kinas utlvade koldisoxidneutralitet efter 2060. Man påsåt att målet äventyras av att Kina bygger nya kokkraftverk, så att utsläppen ökar. Men med koldioxidneutralitet manas att återumpptaget är lika stort som utslöppen, inte att utsläppen upphör, vilket SVT påsiår. Ren lögn. Det intressanta är att Kina anser sig ha en teknik för återupptag av koldoxid, vilken ska vara fullt utbyggd 2060. Borde inte Sverige ockkså ligga i framkant i den utvecklingen, i stället för att förstöra natur med ineffektiv vindkraft?

    Trädplantering är en effektiv och beprövad metod för återupptag, men jag tvivlar på att det räcker i ett land som bygger nya kolkraftverk. I en kommentar från mig till Ågrens inlägg om energipolitiken skrev jag om just trädplantering, men fick mothugg från en person, som menade at trädplantering leder till fler skogsbränder och ökat koldioxidutsläpp. Vet inte om personen var miljöpartist. men undrar ändå om Mp står bakom moydtåndet till trädplantering.

    Jag råder Moderaterna i Umeå att driva krav på fler björkar och andra träd i Umeå, på varje ledig yta. jämsides med utveckling av kem-tekniska metoder för för reduktion av koldioxidhalten i atmosfären.I andra städer har man organiserat privat finansiering av de nya träden, därigenom att varje träd namges efter givaren. Varför inte Seye-Larsens allé i Umeå? – en hel gata med träd, som har skänkts av kommunens ledande klimatpolitiker?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.