Umeå behöver ett maktskifte i valet 2022!

I dagens VK skriver jag tillsammans med gruppledarna för Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna om behovet av maktskifte i Umeå i valet 2022.

Våra fyra borgerliga partier kommer att gå till val gemensamt i Umeå, och i god tid innan valet presentera ett gemensamt valmanifest. Dags för en borgerlig offensiv!

Debattartikeln bifogas nedan.

 

Umeå behöver ett maktskifte i valet 2022!

Det är mindre än ett år och tre månader kvar till valdagen. Socialdemokraterna har spelat ut sin roll såväl lokalt, regionalt som nationellt. I Umeå har S styrt i olika konstellationer sedan 1994, och är synbart trötta. Det behövs ett nytt politiskt ledarskap. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kommer att gå fram gemensamt i valet 2022 för att utmana det rödgröna styret i Umeå.

Alliansen i Umeå står fortsatt stadigt. De vindar som blåser på nationell nivå märks inte av här. Inför årets budgetfullmäktige har vi fortsatt valt att lägga fram fyra separata budgetförslag, just i syftet att profilera våra egna partier. Vi är fyra partier, med lite olika tonvikt och hjärtefrågor. Men vi har sedan flera år ett gott samarbete i styrelser och nämnder. I stort som smått. I samband med förra årets budgetfullmäktige presenterade vi 11 gemensamma uppdrag inom olika områden. Inför årets budgetfullmäktige presenterar vi nu 19 gemensamma förslag. Inför valet 2022 kommer vi i god tid att presentera ett gemensamt valmanifest för att visa vägen för det borgerliga alternativet till de styrande inom S/MP. För Umeå behöver mer borgerlig politik.

Ett gott företagsklimat i kommunen ger fler jobb och färre i bidragsberoende. Genom bättre lokala villkor för näringslivet kan kommunen främja ekonomisk tillväxt. År efter år hamnar Umeå kommun alldeles för långt ner i olika undersökningar gällande företagsklimatet. Oavsett om det gäller rankingar från Sveriges Kommuner och Regioner, Svenskt Näringsliv eller Småföretagarnas Riksförbund. Det visar att det finns ett tydligt behov av förändring. Det gångna pandemiåret har också visat att kommunen behöver göra betydligt mer för näringslivet. Vi tror på Umeås företagare, oavsett om det är det är det nystartade företaget som tar sina första steg eller det stora internationella som gör miljardinvesteringar. Våra företag är viktiga nyckelspelare, som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. Detta måste tydligt återspeglas i den lokala kommunpolitiken för ett bättre företagsklimat.

I Umeå råder bostadsbrist sedan många år. En växande kommun kräver fler och bättre bostäder – såväl i staden som på landsbygden. Det behövs fler insatser för att möjliggöra ökad produktion av bostäder.  Den lyckade försäljningen av delar av AB Bostadens bestånd 2017 har möjliggjort för både upprustning och nyproduktion – det innebar även att ytterligare en stor aktör kom in på Umeås hyresbostadsmarknad. Vi tror att Umeå skulle må bra om det skedde fler gånger. Utöver detta måste fler privata aktörer få möjlighet att bygga i en snabbare takt än vad som hittills skett.

Umeå växer och förtätas, vilket vi alla ser väldigt positivt på. Men det betyder också att vi ställs inför utmaningar. Det var länge sedan vi kunde se så många umebor upptäcka sitt närområde som under den här pandemin. Ett växande intresse för att upptäcka kommunen kräver utveckling av befintliga områden för friluftsliv och rekreation.

Vi ser positivt på konkurrens och valfrihet. Det leder till bättre kvalitet och bättre effektivitet.  Kommunal effektivisering handlar om att få ut mer av varje skattekrona – det betyder också att det inte nödvändigtvis måste vara kommunen som utför all verksamhet. Vi har tidigare fått igenom Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten, och där fungerar det utmärkt med andra verksamhetsutövare än enbart kommunen. Det tror vi gäller på fler områden så som badverksamheten och delar av städ- och IT-funktionerna.

Vi håller frihet för enskilda individer högt, även inom välfärden. Äldreomsorgen ska kännetecknas av delaktighet, valfrihet och självbestämmande. Idag brottas äldreomsorgen med problemet att personal har bristande kunskaper i svenska vilket riskerar patientsäkerheten. Det ska vara en absolut självklarhet att en arbetsgivare säkerställer att personalen både förstår och gör sig förstådd hos de som de är satta att hjälpa. Därför vill vi att kommunen inför språktester i svenska vid anställning i äldreomsorgen. Det handlar i grunden om respekt för de som behöver hjälp, att ges förutsättningar för en värdig äldreomsorg.

Våra fyra partier förenas också i det kontinuerliga arbetet med att värna den gemensamma välfärden, oavsett om det gäller förskola, skola eller äldre- och funktionshinderomsorg. Det är omfattande och viktiga verksamheter, som ska präglas av hög kvalitet och valfrihet för den enskilde.

Umeå behöver ett maktskifte. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna samlar sig nu inför det avgörande som kommer att ske i september 2022. Det är hög tid för en borgerlig offensiv i Umeå!

 

Anders Ågren, kommunalråd (M)

Mattias Larsson, gruppledare (C)

Björn Kjellsson, gruppledare (L)

Veronica Kerr, gruppledare (KD)

2 kommentarer

 1. Brorson

  Statsvetaren Olof Petersson föreslår idag på DN-debatt en begränsning av oppositionens rätt att begära misstroendeförklaring för statsministern. Han kräver att de eller det parti(er), som begär för en misstroendeförklaring, samtidigt ska presentera en gemensam statsministerkandidat, som kan tolereras av riksdagen. Ska man hålla en provomröstning, om denne före omröstningen om misstroende för den sittande statsministern? Vilket innebärarr ex-vis Vänsterpartiet måste acceptera Kristersson som ny statsminister innan riksdagen ö.h.t. kan avsätta Löfvén.

  Jag har ett bättre förslag: att de ledamöter som har röstat bort sittande statsminister, måste enas om en ny statsministerkandidat inom 24 timmar efter nämnda omröstning. Annars utlyses nyval, som ska hållas inom tre veckor. Därefter ska en ny statsminister utses på vanligt sätt, som efter ett ordinarie val. Samma sak sker om en ny statsministerkandidat utses inom 24 timmar, men inte får riksdagens förtroende vid en omröstning som ska hållas inom fyra dagar därefter. I så fall utlyses också nyval.

  Om mitt förslag hade varit grundlag idag, hade V, M, KD och SD kunnat rösta bort Löfvén utan att alla fyra partierna hade bundit sig för en gemensam efterträdare. Vilket de i.o.f.s. kan redan idag, men den fortsatta proceduren hade varit mycket enklare och snabbare.

 2. Ulf Parde

  Nedanst. har jag bestämt för mig, att jag lagt in tidigare. Men av någon anledning synes det då inte ha kommit in;
  En på det stora hela genomtänkt och bra artikel av dessa fyra Borgerliga partiföreträdare. Inte minst det där om att införa språktester i svenska vid anställning i äldreomsorgen. Men jag sätter frågetecken för några saker; ”Umeå växer och förtätas, vilket vi alla ser väldigt positivt på.” Jaså, gör vi det?
  De säger vidare, att de vill ha andra verksamhetsutövare än enbart kommunen för bl. a. badverksamheten. Jodå, men det väsentliga är att man på Navet och Umeå lagun (inklusive kiosken) – oavsett om det är kommunen eller någon annan som är verksamhetsutövare – ska kunna betala med KONTANTER. Om man kommer ensam till Umeå lagun vill man inte lämna kort eller mobiltelefon (som dessutom syns dåligt i solen) obevakade när man badar. Att ha några tjugor i en portmonnä känns som en begränsad risk man kan ta. Kan de Borgerliga lova att kräva detta? Jag vet att kommunalrådet Hans Lindberg ( S) är helt ointresserad av detta (för att det är ”dyrt”). En oacceptabel diskriminering är vad det är

Lämna ett svar till Brorson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.