Inför språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg i Umeå!

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna föreslog i ett gemensamt uppdrag inför budgetfullmäktige, att kommunen inför språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg för att säkerställa nödvändiga kunskaper i det svenska språket. Tyvärr avslogs förslaget av de rödgröna partierna.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har i flera år varnat om att bristande kunskaper i svenska hos personal inom äldreomsorg är ett problem. I 2019 års Patientsäkerhetsberättelse stod det klart att ”den största utmaningen i verksamheten är bristen på kompetens och erfarenhet av omvårdnadsarbete, språksvårigheter och brister i dokumentation hos omsorgspersonal.”

Detta är allvarligt och ett stort hot mot patientsäkerheten, både vid delegering av medicin och vid dokumentation. Bristande språkkunskaper har också inneburit en påfallande ökad arbetsbörda för de sjuksköterskor som finns i äldreomsorgen. Av denna anledning lyftes språkproblem upp som ett särskilt fokusområde för 2020 med tillägget att: ”för att minska patientsäkerhetsriskerna så vidtas åtgärder för att öka kompetensen hos omsorgspersonal snarast under 2020.”

Det är en absolut självklarhet att arbetsgivaren säkerställer att personalen både förstår och gör sig förstådd hos dem som de är satta att hjälpa. Så är inte fallet idag inom Umeå kommun. Det finns flera exempel från Umeå där bristande kunskaper i svenska hos personalen har inneburit stora bekymmer för såväl boende som anhöriga.

Fler åtgärder måste vidtas för att öka kompetensen hos personalen och där är språket en betydande del. Kommunen har ett ansvar att försäkra sig om att den blivande anställde har nödvändiga språkkunskaper redan vid rekrytering av personal. Rekryteringsbehoven i äldreomsorgen är stora, men att sänka kraven på att kunna det svenska språket är definitivt ingen lösning, då det utgör en viktig del av omvårdnaden och patientsäkerheten.

Kommunen bör därför införa språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg. Det handlar i grunden om respekt för de som behöver hjälp, förutsättningar för en värdig äldreomsorg och det handlar om patientsäkerhet.

S-styrda Botkyrka kommun har exempelvis infört språktester i äldreomsorgen från 1 oktober 2020. Alla som söker tjänster ska genomgå ett test. Dessutom har de infört en utbildning för dem som redan är anställda, men som anses ha otillräckliga kunskaper i svenska språket.

Moderaterna i Umeå lämnade i december 2020 in, via fullmäktigeledamot Igor Jonsson, en motion med förslag att Umeå kommun borde införa språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg, för att säkerställa nödvändiga kunskaper i det svenska språket. Nu är det fyra partier som har enats om att gå fram med ett liknande förslag.

Ett konkret förslag som gör skillnad.

Men det förutsätter uppenbarligen maktskifte i Umeå i valet 2022!

En kommentar

 1. Jan Sjöström

  Hej.

  I de flesta sammanhang ses fördel i att vara kommunicerbar.

  Att sätta ribban i ”tröskelhöjd” rörande det gemensamma
  ordets betydelse, endast för vissa av oss känns som mindre
  motiverbart. Borde inte alla medborgare ges möjlighet till en
  förståbar kommunikation ?

  Givetvis förstår de flesta av oss att i en ”universell” Värld
  ställs andra krav på flerspråkighet. Frågan som uppstår blir
  således var vi sätter krav på vetskap i Svenska språket!

  I min värld gäller det i allra högsta grad i all nödvändig
  kommunikation. Hela huset Sveriges tjänstepersonal skall
  utan undantag vara kapabla att tillse sin funktion m a o.

  Att välja bort vetskap i aktuellt språk är att göra sig mindre
  relevant och således ”borde eller skall” den första och
  sista åtgärden bestå i förmåga till kommunikation med sin
  uppdragsgivare. Förstår inte alla det!

  Med vänlig hälsning / Jan Sjöström

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.