Moderaterna är Sveriges gröna höger!

Svensk klimatpolitik behöver en nystart, som bygger på våra stora tillgångar i ren, stabil och konkurrenskraftig elproduktion.

Moderaternas reformagenda för klimatet:

– Öka elproduktion med mer kärnkraft

– Bruka skogen hållbart

– Utvinn mer metaller och mineraler för ny grön teknik

– Bättre miljötillståndsprövningar för näringslivet

– Nya tekniker för industrins omställning och konkurrenskraft

– Global klimatnytta med svensk export

– Hållbara transporter i hela landet

– Mer klimatbistånd

– Globalt pris på koldioxidutsläpp

Sverige har en unik möjlighet att ta ledningen i den globala klimatomställningen. Men det kräver att politiken tar vara på kraften som finns i den tekniska utvecklingen och i det svenska näringslivet.

Moderaterna är beredda att axla rollen som det breda samlingspartiet även i miljöpolitiken.

4 kommentarer

 1. Miso

  utan detaljer som vanligt….Är det nåt av förslagen som kan minska utsläppen i närtid? ”Hållbara transporter i hela landet” – vad betyder det?
  Bättre miljötillståndsprövningar för näringslivet -hur hjälper det klimatet?

  …och du fick inte med din hjärtefråga, att ekonomisk tillväxt på nåt konstigt sätt ska kunna fixa klimatkrisen….

 2. Brorson

  Hälften av det radioaktiva avfall, som är farligt under hundratusentals år, kommer från kärnkraften och kommer att fortsätta öka, om all kärnkraft i världen avvecklas. Därför finns ingen moraliskt försvarbar våg ut ur ”kärnkraftsamhället”. MP och C vill utsätta kommande generationer långt fram i tiden för risker, som de kanske inte ens förstår. Vi kan inte vänta särskilt länge till innan vi börjar bygga reaktorer som återanvänder använt kärnbränsle och ger en slutprodukt som år farligt under högst 300 år. Sverige gör leda forskning och utveckling., om andra länder inte redan gör det.

  Att kärnkraften också är problematisk får inte döljas, men kärnkraften försvarar sin plats i energiförsörjningen om den ersätter ännu mer problematiska energislag och även kylvattnet utnyttjas, exempelvis som fjärrvärme i städer och för tropiskt klimat i växthus hela året. Ett enda tankvagnståg kan transportera 3.000 – 10.000 kbm (ton) varmvatten på det befintliga järnvägsnätet. Den senare siffran kräver dock en del nya järnvägstekniska lösningar.

  Säkerheten är inte det största problemet, men det vore dumt att utmana opinionen genom att bygga nya reaktorer nära stora städer. Vi måste ta folks oro på allvar, även om vi själva anser den obefogad. Det ska vara möjligt att evakuera befolkningen inom minst 3 mils radie inom några timmar. Därför har jag föreslagit att de nya reaktorerna byggs på fem platser, varav två nya, nämligen Forsmark (Uppland), Studsvik (Södermanland), Oskarshamn (Småland), Ringhals (Halland) och Ravlunda (Skåne).

  Jag föreslår att 14 reaktorer reaktorer, med minst samma effekt, som de 6 reaktorer som nu är i drift, byggas på dessa platser före år 2060. Dessa 20 reaktorer kommer tillsammans per år att producera lika mycket el som alla elkraftslag per år idag, vilket kommer att ge en ökning med 50 % jämfört med idag, om all vindkraft avvecklas. Vilket gör ske. Jag utesluter inte att dessa stora reaktoer kan kompletteras med mindre reaktorer med en effekt, som per styck motsvarar minst 1 / 10-del av de stora reaktorernas effekt.

  Platserna där dessa byggs bör vara lika noga utvalda som för de stora reaktorerna, avseende folktäthet mm. Jag föreslår att i första hand bör Smålands inland, Västra Mälardalen södra Norrland undersökas. Varför? Kärnkraftens största nackdel är de långa start- och stopptiderna som är till för att undvika de stora temperaturskillnader i anläggningen som uppstår vid ett snabbstopp. Med de mindre reaktorerna torde start- och stopptider på några timma i stället för två dygnvara möjliga, vilket innebär att de reaktorerna kan stängas av under veckoslut. då efterfrågan är lägre. Detta skulle minska behovet av vattenkraft som reglerkraft för efterfråge-variationer.

  Vem vill då investera i kärnkraft? Om någon av storbankerna startar en ISK-kärnkraftfond, kommer jag att placera minst 1 / 4-del av mitt nuvarande sparkapital i den fonden. För att även locka storkapitalister bör investeringskapitalet återbetalas via elpriserna , under högst 40 år, vartill kräver att tillstånden löper under minst lika lång tid, med ersättning från staten vid eventuella politiska beslut om avveckling.

  Denna ganska måttliga satsning på ny kärnkraft måste kombineras med stopp för slöseri med energi, exempelvis:
  – Nej till elflyg
  – Nej till eldrivna långtradare på landsvägarna
  – Nej till batteribussar i städer med tillräcklig turtäthet för att anläggning av luftledning ska löna sig, exempelvis Umeå.
  – Försäljningsförbud för personbilar, som drivs enbart med batteri.

 3. Brorson

  Läste idag på morgonen 17 sept att USA; Storbritannien och Australien har ingått ett försvarssamarbete, som bl.a går ut på att brittiska atomubåtar för det australiska försvaret ska byggas i Australien. Ryssland har, såvitt jag vet, sålt alla hangarfartyg, som man haft sedan sovjettiden och satsat på atomubåtar i stället. Ryssland har även börjat bygga flytande kärnkraftverk för civilt bruk. Dessa skulle kunna hyras ut till politiskt instabila länder vid kust.

  Något att tänka på i den svenska energidebatten. Samtliga svenska kärnkraftverk i drift ligger ju vid kust. Och det kommer också de nya som jag har föreslagit att gör, om de byggs. De skulle kunna tillfälligt förses med extra effekt vid behov, om ett flytande kärnkraftverk bogseras dit. Vilket vore en bättre lösning än nya kraftledningar på land.

  Det måste nu bli slut på orealistiska fantasier om att Sverige gå före och bli först i värden i alla tänkbara avseenden. Vi borde i stället försöka att inte bli sist, med det som andra länder satsar på och ändå påverkar oss, vare sig vi vill eller inte.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.