Idag är det 358 dagar kvar till valdagen – välkommen att bli medlem och engagera dig för maktskifte!

Idag är det 358 dagar kvar till valdagen år 2022. Du kan redan idag visa ditt stöd för ett borgerligt parti som förenar liberalism och konservatism. Om du delar moderaternas värderingar och vill engagera dig så är du varmt välkommen till vårt parti som medlem. Som medlem väljer du själv hur mycket du vill engagera dig. Ju fler vi blir, desto starkare kraft blir vi inom politiken.

Välkommen att bli en del i vårt arbete.

Bli medlem i Moderaterna!

Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se och följ anvisningarna.

2 kommentarer

 1. Brorson

  Några goda råd till alla, som vill engagera sig i Moderaterna.

  1. S försöker skrämma väljarna med att SD kommer att få inflytande över en ev. borgerlig regering. Men faktum är att ju fler som röstat borgerligt, desto svagare förhandlingsposition får SD. Och vilka påtryckningsmedel kommer SD att ha? Hota med att stödja S i stället? Ja, hota, men sätta hotet i verket, om det inte får avsedd verkan? Vad kommer SD-väljarna att tycka om det? Det måste SD tänka på, när de kräver förhandlingar.

  2. S försöker påskina att en borgerlig regering måste bestå av fyra partier, och att tre partier (som kan bli två partier om L faller ur riksdagen) aldrig kan uppnå 50 %, och alltså att SD måste ersätta C som fjärde regeringsparti. Men det är skillnad mellan regeringsparti och ett parti, som ingår i regeringsunderlaget. Och faktum är att C utgjorde en lika svår belastning på alliansregering som MP är en belastning på nuvarande regering. Och att C låg bakom de värsta misstagen, som begicks av alliansregeringen, och som S ännu inte har rättat till, när man skyller ifrån sig på alliansregering, som avgick för sju år sedan. Att C inte ingår i det nya borgerliga regeringsalternativet, kan bidra till att fler tidigare S-väljare är beredda att byta block, i synnerhet om L lyckas profilera sig som ”vänsterborgare”, som vill ingå i en ny borgerlig regering, i stället för ”högersocialister”.

  3. Sverige måste producera lika mycket livsmedel, som svenskarna konsumerar, därmed inte sagt att vi själva måste producera allt som vi äter. Men exporten av livsmedel måste vara minst lika stor som importen. Denna höga självförsörjningsgrad kan inte uppnås om allt jordbruk ska vara ekologiskt. Möjligheten att odla ekologiskt beror på många faktorer, inte minst jordbruksmarkens beskaffenhet. Och icke-ekologiskt kan faktiskt vara lika bra som ekologiskt. Umeå-moderaterna har alltså rätt i frågan om kommunala upphandlingar.

  4. Det är en oerhörd styrka, om alla partier som ingår i det borgerliga regeringsalternativet – och regeringsunderlaget är – eniga om:
  a) vi behöver ny kärnkraft
  b) alla former av energislöseri måste bekämpas
  c) vi ska inte ha slutförvar för använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall, där detsamma ska förvaras under all framtid. Sverige gör vara ledande i utvecklingen av nya reaktorer, som återanvänder detta avfall.

  5) Nej till höjd skatt på bensin, diesel, alkohol och tobak, utöver vad som eventuellt behövs med hänsyn till konkurrenssituationen för kollektivtrafiken respektivevad som eventuellt behövs för att främja folkhälsan. Enligt min mening är nuvarande skatter tillräckligt höga för att nå dessa mål.
  ut

  6) Den skenande brottsligheten måste bekämpas effektivt. Inte ens Moderaternas förslag är tillräckligt långtgående i förhållande till de senaste årens brottsutveckling. Vad jag framför allts saknar i den moderata arsenalen är ett återinförande av påföljden internering, som avskaffades i Sverige 1981, men finns kvar i Danmark och Norge, men där kallas förvaring. Denna extra påföljd behövs för att hindra särskilt farliga återfallsförbrytare från att begå nya brott, i de fall straffet för de bevisligen redan begångna brottet inte är tillräckligt långt. och:
  a) brottslingen inte kan utvisas efter avtjänats straff, för att han är svensk medborgare, eller
  b) brottslingen är utländsk medborgare och har utvisats efter avtjänat straff, men olovligen har återvänt till Sverige, vilket i sig är ett brott..

  • Brorson

   Här följer några motiveringar till er.mina förslag i ovanstående kommentar.

   Till punkt 5 ”Nej till höjd skatt på bensin, diesel, alkohol och tobak, utöver vad som eventuellt behövs med hänsyn till konkurrenssituationen för kollektivtrafiken respektivevad som eventuellt behövs för att främja folkhälsan.” Vad jag menar med utöver vad som behövs med hänsyn till konkurrenssituationen för kollektivtrafiken är att det inte ska kosta mindre för en ensamåkande person att åka med sin privata bil än att åka med den regionala kollektivtrafiken. Biljettpriset för en person bör inte vara högre än bränslekostnaden för en personbil samma körsträcka.

   Om biljettpriset är dyrare än så tappar kollektivtrafiken resenärer, med följd att det behövs mer subventioner för att vidmakthålla kollektivtrafiken. Erfarenheten visar att kollektivtrafik med ingen eller låg subventionsgrad håller högre kvalitet, eftersom det finns ekonomiskt utrymme för att anpassa utbudet efter efterfrågan. Det finns en mängd studier om priselasticiteten mellan bensinpriset och den regionala kollektivtrafikens subventionsbehov. Emellertid torde nuvarande bensinpris vara tillräckligt högt för att rädda den regionala kollektivtrafiken från stora intäktstapp.

   Men hur är det med energikostnaden för elbilar? Mp:s vurm för elektrifiering och ekonomiska stimulanser för köp av elbilar står i konflikt med andra av Mp:s prioriteringar? Om Mp har räknat med långa avstånd mellan bostad och tågstation vid Norrbotniabanan, och privatbil däremellan, varför inte fortsätta hela vägen till Umeå med elbilen, om det kostar mindre?

   Till punkt 6 om brottsligheten. Advokat Tomas Bodström, som var justitieminister i den förra S regeringen (som avgick 2006) ljög i en TV-intervju i förra veckan, när ha sa att Europadomstolen genast skulle upphäva en svensk lagstiftning, som ger ökade möjligheter till inlåsning av farliga brottslingar. För att motbevisa Bodströms lögn, citerar jag ur Europakonventionen för mänskliga rättigheter, art. 5:
   ” – – – Ingen får berövas friheten utom i följande fall och i den ordning som lagen föreskriver:

   c) när någon är lagligen arresterad eller på annat sätt
   berövad friheten för att ställas inför behörig rättslig
   myndighet såsom skäligen misstänkt för att ha begått ett
   brott, eller när det skäligen anses nödvändigt att hindra
   honom från att begå ett brott eller att undkomma efter att
   ha gjort detta,

   f) när någon är lagligen arresterad eller på annat sätt
   berövad friheten för att förhindra att han obehörigen
   reser in i landet eller som ett led i ett förfarande som rör
   hans utvisning eller utlämning.”

   Den tidigare justitieminister Tomas Bodström kan tydligen fortfarande inte skilja mellan sina roller som lagstiftare respektive offentlig försvarare för kriminella. Vilket är synnerligen allvarligt, eftersom han torde uppfattas som en sanningssägande juridisk auktoritet av nuvarande justitieminister och hela regeringen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.