All-time high: Umeå kommunkoncern går mot ett plusresultat på 748 miljoner kr i år, varav Umeå kommuns resultat bedöms bli plus 484 miljoner kr.

(foto: Folkbladet.nu)

Igår fastställdes en urstark delårsrapport i Umeå kommunfullmäktige. Och helårsprognosen för hela kommunkoncernen är 748 miljoner kr i plusresultat, varav Umeå kommuns resultat bedöms bli 484 miljoner kr.

Om denna prognos skulle stå sig, så är det sannolikt All-time high för Umeå kommun. Aldrig tidigare har Umeå kommun och dess bolag gjort så stort överskott under ett år.

Det finns naturligtvis en rad förklaringar till det starka resultatet: statsbidragen från nationell nivå, ökade skatteintäkter, markförsäljningar, ökade intäkter från vattenkraften (där Umeå kommun är delägare), minskad efterfrågan i verksamheter kopplat till pandemin etc.

Det är bra att vi sedan tidigare har kunnat avsätta pengar i en resultatreserv för sämre tider. I kommande lågkonjunkturer kanske inte staten kan gå in med lika kraftfulla satsningar som under 2020-2021, och då är det positivt att vara förberedd på lokal nivå för det. Efter senaste avsättningen är det totalt 563 miljoner kr.

Samtidigt brukar jag ta detta tillfälle i akt att påtala att Umeå kommun har två kr högre skatt än jämförbara kommuner OCH svenska kommuners medelskattesats.

Två kr högre skatt i Umeå motsvarar omkring 600 miljoner kr mer att nyttja per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta intäkter från vattenkraften som detta år var budgeterat till 120 miljoner kr (men verkar landa på nästan 200 mnkr p.g.a. högre elpriser)

Umeå kommun har alltså ca 720 miljoner kr mer per år att röra sig med än andra kommuner i vårt land.

720 miljoner kr mer varje år.

Det vore ju ett misslyckande av gigantiska proportioner om Umeå kommun skulle hamna på ett minusresultat. Det borde inte vara möjligt om man har 720 miljoner kr mer än alla andra kommuner.

Detta, oavsett om det råkar vara högkonjunktur eller lågkonjunktur.

Umeåborna tvingas alltså – p.g.a. politiska beslut i fullmäktige – betala alldeles för mycket i skatt varje år.

Moderaterna vill sedan tidigare sänka kommunalskatten i Umeå. Jag hoppas att fler partier någon gång lyckas komma till samma slutsats.

Vi moderater sänker skatten för att det är rätt och rättvist.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.