Bra! Umeå kommun ställer sig inte bakom snabbavvecklingen av Bromma flygplats

I april meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) att regeringen planerade att snabbavveckla Bromma flygplats. Regeringen tillsatte en utredning som sedan presenterat sitt resultat. Utredaren menade att Bromma flygplats kan avvecklas redan år 2025.

Jag har hela tiden varit starkt kritisk mot förslaget, då Bromma är av nationell betydelse och viktig för inrikesflygets funktion. Därmed också viktig för Umeås flygförbindelser.

Igår hade vi uppe ärendet, med remissen om Brommas avveckling, på kommunstyrelsens planeringsutskott.

Umeå kommun ställer sig inte bakom den snabba avvecklingen av Bromma flygplats som utredningen föreslår. Jag är mycket nöjd att vi hittade bred enighet, över ett tillägg i yttrandet där vi tydliggjorde detta. Jag lade fram yrkandet och fick stöd av S, C och L. Endast V i utskottet röstade nej till tillägget.

Jag har skrivit det tidigare och jag skriver igen. Regeringen äventyrar återstarten av inrikesflyget i sin iver att lägga ned Bromma flygplats. Regeringen går dessutom emot en majoritet i riksdagen, som vid två tillfällen markerat mot dessa planer. Senast i maj så meddelade en majoritet i riksdagens Trafikutskott att ett beslut om framtiden för Bromma flygplats kan tas tidigast när flygbranschen återhämtat sig efter pandemin.

6 kommentarer

 1. Miso

  Högerns Miljöparti slår till igen….

  Hur hjälper det här till att stämma i bäcken mot klimatförändringarna?
  Det vi lärt oss av pandemin är väl att det funkar bra med möten på distans….

  • Numer Pensionär

   Då kan vi ju hålla julafton, nyårsafton, påsk, fredagsbön, midsommarafton, ramadan, kyrkobesök , barnkalas , m.m på distans i framtiden. Hur många yrken tror du Miso kan utföras på distans. Alla jobbar yrken kan icke utföras på distana. Alla jobbar inte på en kontorsstol. Ska städerskan städa pådistans.

 2. Miso

  …ni är ju för marknadsmässighet….hur många flygbolag klarar sig om de ska betala koldioxidskatt som alla andra, och inte andra sätt att hålla dem under armarna?

  • Brorson

   Koldioxidneutralt flygbränsle, som framställs ur koldioxid som har infångats ur atmosfären, kostar sex gånger så mycket som vanligt flygbränsle, räknat på tidigare oljepriser.

   1. Sex gånger dyrare flygbränslen betyder inte sex gånger dyrare flygresor, eftersom inverkan på biljettpriset ska räknas på bränslets andel av totalkostnaden, som jag gissar är hälften. Sex gånger dyrare flygbränsle skulle – om jag har gissat rätt – ge tre gånger högre biljettpris.

   2. Utvecklingen av metoder för omvandling av koldioxid till nya bränslen, som kan ersätta fossila bränslen samt nya råvaror som kan ersätta plasten är ännu i sin linda, varför kraftiga prissänkningar på koldioxidneutrala bränslen för bil och flyg är att vänta, samtidigt som oljepriserna stiger.

   3. Med en koncentration av allt reguljärflyg till Arlanda. vilket måste ske åtminstone på sikt, kan större flygplanstyper användas, vilket ger både färre flyg i luften – och på marken – och minskade totalkostnader per passagerare.

   4. Om den två mil långa järnvägen under flygplatsen (från Norra stambanan söder om flygplatsen till Norra stambanan norr om flygplatsen) förstatligas och monopolet på Arlanda Express tågtrafiken för bolaget som äger nämnda järnväg avskaffas, och nämnda tågtrafik tilldelas det tågbolag, som erbjuder flest avgångar och lägsta biljettpris, kan biljettpriset för anslutningsresorna med nämnda tåg sänkas med drygt 200 kr, som kan användas till höjning av priset för flygresorna. Se mina kommentarer under din.

   5. Dessutom måste investeringar i järnvägsnätet avseende fjärrtåg syfta till att öka tågets konkurrenskraft och marknadsandelar gentemot flyget (typ Sundsvall – Stockholm och inte regionförstoring (typ Norrköping – Jönköping och Umeå – Skellefteå, där ändå ingen flygkonkurrens gentemot marktransportmedlen förekommer).

   Regeringens förslag till nya ”höghastighetsjärnvägar” bygger på djup okunnighet om vilken linjeföring sådana järnvägar kräver och kommer att vara bortkastade pengar, då endast marginell ny trafik skulle tillföras järnvägen från flyget jämfört med möjliga förbättringar av nuvarande stambanor i södra Sverige. Gör om – gör rätt!

 3. Brorson

  Talar Ågren för Moderaterna eller för kommunen som helhet, med sitt nej till ”snabbavveckling” av Bromma? Vad händer på längre sikt? Kan M acceptera en nedläggning av Bromma på längre sikt? Jag har hela tiden varit kritisk mot påståendena om ”kapacitetsbrister” på Arlanda.

  Det är ju samma argument som MP använder för driva igenom beslut om nya ”stambanor” – utan tillräckliga tekniska utredningar, marknadsanalyser och lönsamhetskalkyler. Inte ens miljökonsekvensanalyser. Om miljön ska räddas genom minskat flygresande och ökade marknadsandelar för järnvägen, måste järnvägarnas konkurrenskraft öka mycket mer än vad som kommer att bli fallet. med liggande förslag till nya ”stambanor”. Att det befintliga järnvägssystemet inte skulle ha kapacitet nog är en ren lögn, om man även väger in den utvecklingspotential som finns i form ökade tågvikter och nya signalsystem, m.m.

  Och som jämförelse: större flygplanstyper och nya flygledningssystem. Vad som möjligen skulle kunna hämma ökade volymer på Arlanda är terminalerna, marktransporterna till och från flygplatsen och miljöprövningarna, där en kommun (Upplands Väsby) genom sina expansionsplaner tillåts sätta käppar i hjulen för utnyttjandet av en flygplats av nationell betydelse. Och nu är det återigen en kommuns, Stockholms, särintressen, som tillåtits bestämma den nationella flygplatspolitiken. Jag stödjer verkligen inte förslaget att bygga bostäder, en helt ny stadsdel, på Bromma-fältet.

  1. Den accelerande folkminskningen av glesbygderna, särskilt Norrlands inland, men även Bergslagen och västra Svealand samt delar av Småland kräver en stopp för storstadsregionernas expansion.

  2. Man kan inte bara öka folkmängden och folktätheten i Stockholm och kranskommuner, utan att tillgodose det ökade behovet av parker och rekreationsområden. Därför bör inga bostäder byggas på Bromma-fältet.

  3. Även om allt reguljärflyg och det privata småflyget koncentreras till Arlanda, vilket jag tycker är det enda rätt, åtminstone på sikt, kvarstår behovet av en mer centralt belägen alternativ flygplats för det samhällskritiska flyget (ambulans, polis, räddningstjänst, mm). Samma partier, som har ivrat för en nedläggning av Bromma har mig veterligt inte lyft ett finger för att stoppa ny bebyggelse på eller i omedelbar närhet av alternativa flygplatser, som kunnat ersätta Bromma för dessa syften.

 4. Brorson

  Samtidigt som regeringen har försökt driva igenom en nedläggning av Bromma, har regeringen förlängt avtalet under ytterligare 25 år med bolaget som äger järnvägen under Arlanda och har monopol på tågtrafiken mellan Arlanda och Stockholm C. Detta bolag har under hela sin existens tillämpat en monopolistisk utbuds- och prispolitik. Vinstmaximering genom underdimensionerat utbud och skyhöga priser.

  Vänsterpartiet är enda parti, som har krävt att denna järnväg ska förstatligas, vilket jag tycker att alla partier borde stödja, eftersom denna järnväg är en del av den nationella infrastrukturen. Trafikeringsrätten borde upplåtas i konkurrens mellan olika tågbolag, där det bolag som erbjuder flest avgångar och lägsta biljettpriserna vinner. Det behövs dessutom förbättringar av järnvägsinfrastrukturen.

  1) Hastigheten för Arlanda Expresstågen bör höjas från 200 till 280 – 300 km/h.

  2) Det är helt horribelt att utfartstågvägen för Arlanda Expresstågen korsar infartstågvägarna för andra tåg i samma plan, vilket ger tidsförluster på flera minuter för Arlanda Expresstågen.

  3) De båda stationerna Arlanda södra och Arlanda norra bör ersättas av en enda station, vilket inte skulle ge längre passertider mellan tåg och flyg med en mer rationell utformning av terminalsystemet på Arlanda.

  Med dessa åtgärder kan körtiden enligt tidtabellen (med en marginal på ett par minuter) sänkas från 20 till 12 minuter med en tågavgång varje 7,5 minut i högtrafik. Jämförelser med tåganslutningar till storflygplatser i andra länder, visar att det är möjligt att öka tågets andel av anslutningsresorna mellan flygplatsen och city mer än dubbelt så mycket (2,5 x ) Stockholm C – Arlanda idag. För att få lönsamhet på denna tågtrafik krävs ett biljettpris på högst 75 kr för fullbetalande vuxen – utan några subventioner från skattebetalarna.

  MP pratar så mycket om tåg, men saknar ju helt kunskaper om var sig teknik eller ekonomi.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.