Sverige behöver mer kärnkraft – inte mindre!

Rekordhögt elpris och rekordhögt stöd för kärnkraft. Under Socialdemokraternas sju år vid makten har fyra kärnkraftsreaktorer avvecklats. Nu måste vi göra tvärtom.

12 kommentarer

  • Brorson

   I tidigare debatt på den här bloggen har jag jämfört nya kärnkraftverk med nya järnvägar, eftersom båda är långsiktiga investeringar, som har likartade förutsättningar för att löna sig. Att samma politiker, som vill lägga ner kärnkraften vill bygga nya järnvägar bevisar bara att de inte vet ett skvatt om ekonomi.

   Både järnvägar och kärnkraftverk är dyra investeringar, som kräver långa avskrivningstider och en hög nyttjandegrad under avskrivningstiden. Dessbättre är det ingen risk att vi bygger för många kärnkraftverk, åtminstone inte inom den närmaste 30-årsperioden, medan en ny järnväg längs Norrlandskusten kan bli den gökunge i boet, som dränerar de befintliga järnvägarna på pengar till underhåll, med följd att den långväga landsvägstrafiken tar stora marknadsandelar från järnvägen. Att ny kärnkraft gör vindkraften överflödig är däremot inget att gråta över.

   Det skulle krävas en kraftig överutbyggnad av kärnkraften och att kärnkraften ersätter ALL annan energiproduktion för att elpriset skulle bli högre med ny kärnkraft. Och detta under förutsättning att elöverskottet inte kan exporteras .I verkligheten kommer det dock att bli lättare att exportera el från kärnkraftverk än från vindkraftverk- utan att exporten behöver subventioneras av svenska skattebetalare – eftersom kärnkraften levererar när efterfrågan finns, även om det inte blåser då.

   I mitt förslag till befintlig och nu kärnkraft, varav 14 nya ska byggas före 2060, har jag skrivit följande:
   1) Forsmark: 3 reaktorer, varav 0 nya.
   2) Studsvik: 4 reaktorer, varav 4 nya.
   3) Oskarshamn: 3 reaktorer, varav 2 nya.
   4) Ringhals: 4 reaktorer, varav 2 nya eller återstartade.
   5) Ravlunda: 6 reaktorer, varav 6 nya.

   Ravlunda är ett idag överdimensionerat militärt övningsområde vid den skånska ostkusten med samma avstånd till Malmö som från Forsmark till Uppsala samt samma avståndtill Köpenhamn som från Forsmark till Stockholm, Det är knappt 20 mil till den polska Östersjökusten och något mindre än så till den tyska Östersjökusten.

   Behövs ännu fler reaktorer, vore .Bottenhavskusten utanför Söråker norr om Sundsvall en lämplig plats, En svaghet i Moderaternas energipolitik är enligt min mening, att partiet ännu inte har sagt nej till fortsatt vindkraftutbyggnad (räcker inte den förfärliga nsturskövling som redan skett?), samt att man ännu inte har velat peka ut var de nya reaktorerna ska byggas. Det måste ju vara en kompromiss mellan
   a) inte alltför många boende inom de närmaste omgivningarna.
   b) inte alltför långa avstånd till elkunderna

 1. Lars Gidlöf

  Hej

  Ännu en politiker som far med osanning om elbrist, vilket vi aldrig haft i Sverige etc.

  Men du herr Ågren, skaffa dig ett jobb så slipper jag försöka politiker utan kunskap.

  • Brorson

   Såvitt jag vet har Ågren jobb som kommunalråd i opposition. Om du tror att det inte är ett jobb, vet du inte mycket. Huruvida Ågren haft jobb utanför politiken, innan han blev heltidspolitiker, känner jag inte till. Det är generellt ett stort problem, att allt färre politiker, inte mins inom S men förmodligen även inom M, har ingen eller bara kortvarig yrkeserfarenhet utanför politiken, innan de blev politiker.

   Som du själv borde kunna se, har Ågren en gedigen utbildning, som torde ha givit honom tillräckliga kunskaper (om det ö.h.t. är möjligt att få tillräckliga kunskaper för politisk verksamhet) för de frågor han diskuterar. Du borde i stället fråga om Holmlund har tillräckligt med kunskaper, så fel han har i mycket. Ditt eget påstående att vi aldrig har haft elbrist i Sverige tyder inte på någon imponerande kunskapsnivå i ämnet.

   Du kan ju fråga de elbilsförare, som sitter fast i bilköer på E6-an i Skåne och Halland med tomma batterier. Vad tror du hade hänt, om det funnits laddstolpar, där de sitter? Nätet hade sannolikt blivit överbelastat med följd att hela södra Sverige hade blivit nedsläckt, tågen hade stannat. o.s.v. Varför inte ta en kurs i elektricitetslära, så att du vet vad du pratar om? Olof Palme visst vad han pratade om, och han var för kärnkraft och inte ledde det till högre elpriser, utan tvärtom. Sverige har länge haft bland de lägsta elpriserna.

   • Lars Gidlöf

    Hej

    Han har ingen utbildning gällande t ex detta ämne om energiförsörjning , och troligen har du det heller inte.

    Politiker, oavsett färg, uttalar sig om allt möjligt såsom de vore experter, fast de i själva verket inte har någon kunskap alls om det ämne de uttalar sig om. Holmlund uttalade sig för några år sen om den oerhörda ökningen av fraktkostnaderna till sjöss då fartygen inom SECA området var tvungna att gå på lågsvavligt bränsle, inte blev det så. Nu uttalar sig denna Ågren om kärnkraft, elbrist etc, men det stämmer inte.

    Men du kan ju svara mig, var finns denna elbrist? Har vi varit tvungna att stänga ner någonting pga denna elbrist?

    Och en annan sak som du kan svara på, om man producerar mer än man förbrukar, har man brist då??

    Och en tredje sak, varför skriker de inte i Danmark om elbrist då de konstant importerar el???

    • Brorson

     Svaret på din fråga ligger i din egen formulering av frågan: Om man producerar mer än man förbrukar, har man brist DÅ? Jag har inte påstått att man har brist just DÅ. Har Ågren påstått det? Och: Nej, jag är inte kärnkraftverkskonstruktör. Men måste man vara det för att känna till basfakta om vår elförsörjning? Men din kunskap i ämnet när uppenbarligen inte ens upp till den nivån. Och jag vet mer än de flesta om elektrisk järnvägsdrift och varför tågen stannar, när det som enligt dig aldrig händer, ändå händer.

   • Lars Gidlöf

    En sak till, det visar sig bara vara en , alltså EN elbil som blev bärgad pga tomt batteri. Och det är väl inte elnätets fel att någon inte laddat sitt elbilsbatteri, för i så fall är det ju oljebolagens fel att jag kör tom tank

  • Brorson

   Sveriges framgångar som industrination beror till stor del på att både de svenska regeringarna och ledande kapitalister, speciellt Wallenberg-sfären, har haft ett långsiktigt i stället för kortsiktigt lönsamhetstänkande. Det är därför förfärligt hur denna framgångssaga har ersatts av ett extremt kortsiktigt lönsamhetstänkande, där utländska kapitalister tillåts skövla svensk natur, utan långsiktiga vinster. Sverige har blivit ett slags koloni. Och det parti som i särskilt hög grad har drivit fram denna för miljö och natur förödande utveckling är Miljöpartiet, som numera är allt annat än vad partiet heter.

   Det enda som finns kvar av partiets grundsatser är kärnkraftmotståndet och antisemitismen. Det enda som var riktigt dåligt när partiet bildades. Det fanns alltså mycket bra i partiets bagage, när partiet var nybildat, men allting det har man gjort sig av med, exempelvis sparsamheten med energi och ändliga naturresurser..

 2. Brorson

  1) ”Moderaterna stoppar ny el – skyller ’elbristen’ på Miljöpartiet”, skriver MP-Larsen på sin VK-blogg. Om detta vore sant, vore det ett gigantiskt misslyckande av MP, som i så fall inte har uppfyllt sitt enda löfte. som har hängt med sedan partiet bildades, att avveckla kärnkraften. I stället har vi ”marknadskrafterna”- enligt MP – genomfört en kaosartad stängning av flera reaktorer, medan MP suttit i regeringen. Och gjort – vaddå?

  2) Om det finns anledning till kritik mot Moderaterna, att M agerar motsägelsefullt, så är det att M inte tagit beslut att stoppa ALL fortsatt utbyggnad av vindkraften. (Ett parti som kallar sig ”Miljöpartiet”, och vill göra skäl för partinamnet borde dessutom kräva en avvecklingsplan för merparten av befintlig vindkraft.)

  3) I mitt förslag till 20 reaktorer i drift senast 2060, kommer Forsmark att förbli vårt nordligaste kärnkraftverk. Men i varje fall om det inte räcker med 20 reaktorer, bör tillkommande 1 – 2 reaktorer byggas i Norrland, inte minst med hänsyn till att vattenkraften kan anses överutbyggd, fiskens vandringsvägar bör förbättras och de ur natursynpunt mest värdefulla älvsträckorna bör återställas.

  4) Jag har tidigare föreslagit att de båda befintliga vattenkraftverken i Voxnan i södra Hälsingland rivs, samt att en utredning tillstätts angående de ekonomiska konsekvenserna av en återställning av Stora Sjöfallet. Ett ev. norrländskt kärnkraftverk bör byggas unefär halvvägs mellan Forsmark och Skellefteå, mitt emot det kärnkraftverk som byggs i finska Österbotten och kan förse övre Norrland med el.

  5 ) Det är ett märkligt förbiseende i debatten att samtliga svenska kärnkraftverk ligger vid kusterna, varför de landbaserade reaktorerna där kan kompletteras med havsbaserade mobila reaktorer. Sådana byggs i bl.a. Ryssland, och kan eventuellt vara ett sätt att snabbt avhjälpa effektbristen i Sverige, i väntan på att de nya landbaserade reaktorerna blir färdiga.

  6) Ett annat förbisett faktum (delvis som en följd av MILJOPARTIETS negativa kampanjer mot järnvägen som ett undermåligt och kapacitetssvagt transportmedel – i tron att pengar till nya höghastighetsbanor för persontrafik därigenom ska regna ner från himlen) att våra befintliga järnvägar tvärtom lämpar sig utmärkt för mobila reaktorer på räls. Inte minst därför att el-infrastrukturen – för elförsörjningen TILL järnvägarna redan finns. Inklusive BERGRUM som skydd mot sabotage — för de mobila omformatstationerna för omvandlingen av elen från stamnätet till den frekvens som används för tågdriften.

  7) I regeringsställning har MP – tillsammans med S -dfrivit på för en avveckling av godstrafik på järnväg och elektrifiering av lastbilstrafiken, i vetskap om att godstrafik på landsväg kräver minst dubbelt så mycket energi som på järnväg – och i det syftet vill bygga ut vindkraften. Bakom MP:s järnvägsvänliga retorik döljer sig en extremt järnvägsfientlig praktik – vilken naturligtvis inte botas med flygskam..

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.