Bättre luftkvalitet i Umeå år efter år. För första gången på 20 år klarade vi under 2023 miljökvalitetsnormen för såväl koldioxid som partiklar.

Vi hade ju kommunfullmäktige i måndags. I förordet till Umeå kommuns Årsredovisning 2023 nämndes en rad positiva saker som inträffade i Umeå under 2023. Jag kan bara instämma i dessa delar. Rally VM, SM-veckan, Årets Superkommun. Finska regeringen har beslutat att utreda en fast förbindelse över Kvarken, mellan Umeå och Vasa. O.s.v. Det finns många ljusglimtar.

Men en sak som inte var känd, vid framskrivningen av Årsredovisningen – det är nyheten om bättre luftkvalitet i Umeå!

För första gången på 20 år klarade vi under 2023 miljökvalitetsnormen för såväl koldioxid som partiklar. Och det här är ju mycket goda nyheter. En god luftmiljö är viktig för våra invånare.

Luften kommer dessutom förbättras rejält, då Västra länken – förhoppningsvis – öppnas i höst och ringleden därmed fullbordas. Den del av trafiken som är genomfartstrafik kan då ledas runt stadens centrum istället för att den går rakt igenom. Bedömningen är att trafiken på Västra Esplanaden/Tegsbron – utan andra åtgärder – kommer att minska med upp till 25 procent. Då möjligheten ges att åka via Västra länken och en komplett ringled.

Mycket bra. Det borde också innebära att man inte behöver ta till lika drakoniska åtgärder för att försämra tillgängligheten till centrum för de som faktiskt är beroende av bilen för att få sin vardag att gå ihop. Och icke att förglömma – Umeå är ett regionalt centrum som måste vara tillgängligt för den som kommer resande med bil utifrån.

År 2023 var det alltså rekordlåga nivåer av kväveoxid i luften. Umeå kommuns åtgärdsprogram har gett resultat. Vi ser årliga förbättringar – och med färdigställandet av ringleden hösten 2024 så kommer luftkvaliteten dessutom att förbättras påtagligt. Man kan gott vänta med ytterligare åtgärder exempelvis på Västra Esplanaden tills man efter något år hunnit utvärdera de faktiska konsekvenserna av Västra Länken.

Hur som helst är detta riktigt goda nyheter. Vi har ju jobbat med ett åtgärdsprogram för renare luft sedan år 2007, som bevisligen gett resultat. Vi har nu de bästa resultaten för luften på 20 år!

Och den viktigaste åtgärden för renare luft i centrum är fullbordandet av ringleden – och om jag kommer ihåg rätt så röstade både Vänsterpartiet och Miljöpartiet nej till medfinansieringen av ringleden när ärendet var uppe i KF. Så hade dessa partier fått som de ville, så hade det inte blivit någon ringled runt Umeå överhuvudtaget.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.