Sverige behöver mer kärnkraft!

Av , , 1 kommentar 9

Kärnkraften är klimatsmart, fossilfri och ger massor av el dygnet runt – även när det är vindstilla och solen inte skiner.

Sverige behöver mer kärnkraft. För detta krävs en ny regering i höstens val.

Receptet för klimatsmart, stabil och plånboksvänlig kärnkraft:

✅ Statligt investeringsstöd i form av gröna kreditgarantier om 400 miljarder kronor, som möjliggör tio nya reaktorer.

✅ Inför en lex MP – om staten stänger ned kärnkraften ska staten betala för det.

✅ Ändra det energipolitiska målet så att kärnkraften är en självklar del av elmixen långt efter 2040.

✅ Ge kärnkraften betalt för de helt nödvändiga stödtjänsterna som behövs för att elsystemet ska fungera.

✅ Staten ska upphandla kärnkraft och annan planerbar elproduktion i framförallt södra Sverige.

✅ Vattenfall ska omedelbart påbörja planeringen av ny kärnkraft vid Ringhals.

✅ Alla relevanta myndigheter ska planera för att kärnkraften är och förblir en del av energisystemet.

✅ Energiforskningen ska få klimatfokus – då ska kärnkraftsforskning ha en central roll.

En röst för en ny regering är en röst för ny kärnkraft. Rösta på Moderaterna!

1 kommentar

Det är hög tid att kommunalskatten sänks i Umeå!

Av , , 1 kommentar 3

Skatten i Umeå är omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj där två vuxna arbetar betalar ca 12 650 kr mer per år i skatt än dem som bor i jämförbara kommuner. Umeåborna borde kunna kräva betydligt mer av service och välfärd med tanke på hur mycket mer pengar de betalar in jämfört med människor som bor i andra kommuner runt om i landet.

Av landets 20 största kommuner har Umeå kommun högst kommunalskatt. Av dessa 20 kommuner är 12 socialdemokratiskt styrda. Men alla kommuner klarar av att ha betydligt lägre skattenivå.

Det är inte rimligt att just umeåborna ska betala så mycket mer i skatt, än invånarna i landets övriga kommuner. Det är hög tid att skatten sänks också i Umeå. För alla umeåbor. Umeås pensionärer, Umeås låginkomsttagare, Umeås medelinkomsttagare – de förtjänar också sänkta skatter. Låg skatt är en viktig frihetsfråga.

1 kommentar

En tydlig röst för att stoppa återinförande av fastighetsskatten

Av , , 1 kommentar 9

I lördagens Folkbladet och VK fick jag nedanstående insändare publicerad. Läggs som vanlig upp på bloggen.

 

Nej till återinförd fastighetsskatt!

En majoritet av S-politikerna ute i landets kommuner vill återinföra fastighetsskatten. Lägg till att MP och V vill detsamma. Men en majoritet av svenskarna säger nej. Inte konstigt.

Det är inga småsummor vi talar om. Det finns nio olika förslag från utredningar och politiska partier på ett återinförande. Dessutom föreslås att bostadsrätter ska inkluderas.

Det är i praktiken en rejäl käftsmäll för omkring 6 av 10 hushåll i Umeå. 64 procent av Umeås befolkning bor i antingen bostadsrätt eller småhus och skulle därmed påverkas ekonomiskt mycket negativt av detta.

En återinförd fastighetsskatt kommer att leda till att människor som saknar tillräckliga inkomster för att betala skatten kommer att tvingas flytta ifrån sina hem. Ett hem som man dessutom redan har betalat för med hårt beskattade pengar. Många umeåbor skulle drabbas hårt av detta.

Beskedet från Moderaterna är glasklart: vi kommer vara en tydlig politisk kraft för att stoppa en skatt på boende, som försvårar för människor att äga sin egen bostad. Fastighetsskatten är bara ytterligare ett förslag i raden av åtgärder för att beskära människors frihet och självbestämmande. Med en borgerlig regering blir det ingen fastighetsskatt.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

1 kommentar

Novus: Unga väljare röstar höger

Av , , Bli först att kommentera 12

För några år sedan var det mer eller mindre varje dag vi möttes av budskapet – i tidningar, på tv och radio – att makthavarna måste lyssna på de unga. På framtiden.

Låter rimligt.

De unga vill ju se mer kärnkraft (inget konstigt – vill man rädda klimatet så gäller det att radikalt öka kärnkraften) och de avser att i större utsträckning rösta på partierna till höger i svensk politik. Enligt en statsvetare som citeras i SVT går det bland de unga i Sverige ”en konservativ våg”.

Det är mindre än två månader kvar till valet. Vi behöver maktskifte lokalt, regionalt och nationellt!

Bli först att kommentera

Mångåriga insatser för Umeå

Av , , Bli först att kommentera 3

Vi har nåtts av beskedet att den tidigare moderatpolitikern i Umeå, länsrådet Ingemar Dalgård, har avlidit i en ålder av 90 år.

Ingemar Dalgårds mångåriga insatser för både Umeå och vårt parti är betydande. Ingemar hade från 1974 fram till 2006 tunga uppdrag på olika nivåer inom kommunpolitiken i Umeå.

Ett axplock. Ordförande i Tekniska nämnden. Ordförande i Valnämnden. Ordförande i Kommunrevisionen. Kommunfullmäktigeledamot. Ledamot kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och budgetberedning.

Listan på politiska uppdrag är lång. Första gången han kom in i Umeå kommunfullmäktige som ordinarie ledamot var år 1978.

Han var en hedersman. En politiker av den gamla skolan. En korrekt och analytisk politiker. Han höjde sällan rösten, men argumenterade med ett stort tålamod och litade till fakta och statistik för att vinna debatterna. Hans sätt att arbeta gav också respekt över partigränserna. När det stormade – även internt i partiet som det ibland kan göra i den politiska världen – så var han en lugnande och stabiliserande kraft. En förnuftets röst.

Efter valet 2006 avslutade han efter eget önskemål sina politiska uppdrag i Umeå, och flyttade sedermera söderut. Han fortsatte emellertid att på distans följa Umeåpolitiken och kunde då och då ringa med synpunkter och goda råd.

Ingemar Dalgård var en hedersman och hans minne lever ljust kvar.

Bli först att kommentera

Sverige – sämst tillväxt i hela EU!

Av , , 3 kommentarer 16

Sveriges tillväxt väntas bli lägst i EU både i år och nästa år. Det framgår av EU-kommissionens sommarprognos på torsdagen. Sverige behöver en ny regering. Snarast.

3 kommentarer

100 procent ekologiskt blev 100 procent katastrof

Av , , Bli först att kommentera 11

Expressens ledarsida uppmärksammar idag den katastrofala fokuseringen på ekologiska livsmedel. Mycket bra!

”100 procent ekologiskt blev 100 procent katastrof på Sri Lanka. Svenska politiker borde ta lärdom.”

Det är välkommet klarspråk.

Ekologiskt leder till att mindre livsmedel produceras på samma areal, och är inte bättre för klimatet än konventionellt lantbruk. Ändå envisas vissa partier och politiker med att försöka styra över produktionen till ekologiska livsmedel. Även i Sverige.

Ett rent vansinne.

Detta har vi moderater uppmärksammat även lokalt och regionalt här i Västerbotten.

Moderaterna i Umeå driver frågan om att öka andelen lokalproducerat i Umeå kommuns upphandlingar. Att köpa mer närproducerade livsmedel stärker det lokala näringslivet och bidrar till att hålla landsbygden levande.

När fullmäktige för två år sedan beslutade om nya miljömål för Umeå kommun, så röstade Moderaterna nej till målsättningen att kommunen år 2025 ska erbjuda minst 50 procent ekologiska livsmedel i Umeå kommuns verksamheter. Vi moderater lade även förslag om att kravet på ekologiska livsmedel skulle utgå, vid den senaste livsmedelsupphandlingen för Umeå kommun hösten 2019. Tyvärr ville en majoritet annorlunda i båda fallen.

Umeå kommun borde fokusera på att öka inköpen av lokalproducerade livsmedel. Och stryka målsättningen om ekologiska livsmedel.

Vi måste öka självförsörjningsgraden och öka livsmedelsproduktionen i Sverige. Ekologiska livsmedel motverkar denna ambition.

Bli först att kommentera

Nej till återinförd fastighetsskatt!

Av , , 1 kommentar 7

En majoritet av S-politikerna ute i landets kommuner vill återinföra fastighetsskatten. Lägg till att MP och V vill detsamma. Men en majoritet av svenskarna säger nej. Inte konstigt.

Det är inga småsummor vi talar om. Det finns nio olika förslag från utredningar och politiska partier på ett återinförande. Dessutom föreslås att bostadsrätter ska inkluderas.

En återinförd fastighetsskatt kommer att leda till att människor som saknar tillräckliga inkomster för att betala skatten kommer att tvingas flytta ifrån sina hem. Ett hem som man dessutom redan har betalat för med hårt beskattade pengar.

Många umeåbor skulle drabbas hårt av detta.

Med en borgerlig regering blir det ingen fastighetsskatt. Det är ett löfte.

1 kommentar

Återupprätta tryggheten

Av , , Bli först att kommentera 10

Moderaterna är partiet för lag och ordning. Vi har förslagen för att få ordning på Sverige – för att återupprätta tryggheten och bekämpa brottsligheten.

 • Bland våra förslag, såväl nationella som lokala:
 • Stärk rättsväsendet med pengar och fler verktyg
 • Se till att det finns fler poliser på gator och torg
 • Utvisa utländska brottslingar
 • Hårdare straff: dubbla straff för gängkriminella, slopad mängdrabatt och slopad ungdomsrabatt
 • Satsa mer på skolan, så att eleverna ges möjlighet att klara kunskapskraven och får en bra start i livet
 • Säkerställa att skolan är en trygg och drogfri miljö, exempelvis med slumpvisa drogtester och vid behov rondering med narkotikahundar
 • Alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen måste polisanmälas, vilket tyvärr inte sker idag.
 • Sätta upp bevakningskameror på brottsutsatta platser
 • Anlita ordningsvakter som ska arbeta trygghetsskapande runt om i kommunen.
 • Fortsatta satsningar på ett brett förebyggande arbete i kommunen
 • Säkerställa en god belysning utmed gång- och cykelvägar samt i kommunens parker
Bli först att kommentera

Återinför tjänstemannaansvaret!

Av , , 1 kommentar 18

Efter valet kommer vi moderater återinföra tjänstemannaansvaret som Socialdemokraterna avskaffade på 70-talet. Medborgarna måste kunna lita på att beslutsfattare ställs till svars, att myndigheterna sköter sina uppgifter, och att man får valuta för skattepengarna. Det borde vara en självklar princip.

1 kommentar