Till försvar för Umeås bilister – bilen kommer att behövas även i framtiden!

Den här insändaren har jag fått publicerad i både VK och Folkbladet denna vecka. Läggs även upp här på bloggen.

 

Till försvar för Umeås bilister – bilen kommer att behövas även i framtiden!

Planeringen av framtidens hållbara Umeå måste innefatta även biltrafik. För att vardagen ska fungera måste det vara lätt och enkelt att resa både i Umeå och till och från Umeå. Alla trafikslag, även bil, måste ha god framkomlighet i vår kommun.

I vår del av landet, så är många beroende av bil för att få vardagen att gå ihop. Man kan behöva bilen till och från jobbet, och för sådant som att skjutsa barnen till och från fritidsaktiviteter.

56 procent av Umeås hushåll har bil. 12,9 procent av alla hushåll har två bilar eller fler. Att på område efter område då medvetet göra det svårare för bilister, är inte en genomtänkt politik. Bilen kommer att behövas även i framtiden.

Umeå kommuns åtgärdsprogram för renare luft ger successivt bättre och bättre resultat – vi ska fortsätta arbetet med detta. Kollektivtrafiken ska fortsätta att bygga ut, i hela kommunen. Gång- och cykelvägar ska byggas ut.  Men det innebär inte att kommunen aktivt ska motarbeta bilisterna! Vi ser idag en tydlig utveckling där fler och fler dessutom går över till elbilar eller hybridbilar, helt i linje med budskapen från nationellt och lokalt håll.

Det finns ju partier som vill förbjuda eller kraftigt begränsa biltrafiken i Umeås centrala delar. Moderaterna säger tydligt nej till sådana åtgärder. Det är utsläppen som ska motverkas – inte bilarna.

Moderaterna är även negativt inställda till att gå från dagens parkeringsnorm till en s.k. mobilitetsnorm vid planeringen av nya bostadsområden. Det är viktigt med goda parkeringsmöjligheter i Umeå, såväl för besökare som för boende. Parkeringsplatserna måste finnas nära bostäder, så att nya bostadsområden byggs för alla.

Det är självfallet bra om fler kan cykla, gå eller åka kollektivt, men många människor är beroende av bilen. Redan idag är det köer på många vägar i Umeå. Försämrar vi för biltrafiken ytterligare så kommer det att medföra fler köer och längre transporttider.

Det är nödvändigt att ställa om transporterna så att fordon drivs på ren el och hållbara biobränslen. Där kan Umeå kommun stimulera omställningen genom att exempelvis bygga ut laddinfrastrukturen för elfordon.

Men sluta att bekämpa Umeås bilister – utan bilen stannar Umeå!

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

 

5 kommentarer

 1. brorson

  Villy Hansen, som i flera inlägg på sin blogg, har tagit avstånd från den parlamentariska demokratin – som visat sig vara den enda demokrati-modell, som visat sig fungera i praktiken, kräver nu att Kristersson och Busch ska be väljarna om ursäkt för dåligt politiskt hantverk alternativ medvetet bedrägeri. Med ”exempellösa” följder. Vad vill han ha i stället – socialistiskt enpartistyre i minortet?Han har tidfigare gått till vildsint angrepp mot Ågren och Riedl (båda M) och kräver att vi som röstade på ”högerblocket” ska förklara oss.

  Jag förklarar gärna varför jag röstade på M i riksdagsvalet, trots oenighet med M i Nato-frågan. För att försvara demokratin mot sådana som Hansen och för att jag anser att Sverige – oavsett Nato eller ej – tillhör ”väst” och inte någon öststatsdiktatur. Den som bör be svenska folket om ursäkt är Hansen själv – för sina försök att rasera den svenska demokratin genom ren desinformation. I Sverige har vi rätt att diskutera, kritisera och t.o.m förespråka ändringar av det vinnande partiets eller blockets politik även efter val. Jag tycker att Kristersson inte borde krypa för Erdogan utan i stället söka utökat samarbete med våra grannländer, som är med i Nato. Samt rusta upp det svenska försvaret.

  Men det var inte Kristersson, som började krypa för Erdogan, utan det var den förra regeringen, som skrev avtal med Erdogan att lämna ut politiska flyktingar efter turkisk begäran. Och skyller på att detta strider mot svensk lag – som om svensk lag skulle gälla i Turkiet. Det är vettlöst att skriva avtal, som man inte avser hålla, med främmande makt. Ansvaret för att så har skett faller tungt på Magdalena Andersson och i synnerhet på dåvarande utrikesministern Ann Linde, som till råga på detta tillåtet att de utländska delegaterna har förnedrats med ”könsneutrala” toaletter under OSSE-mötet i Sverige för ett år sedan.

  Men detta är så typiskt för Sveriges tro att kunna vara något slags föregångsland, som världens alla andra länder ska rätta sig efter. Lika vettlöst som Umeås tro att kunna fungera som en förebild i ”klimatomställningen”, som Sveriges andra kommuner ska rätta sig efter, med exempelvis batteribussar, som fungerar illa under norrländska vintrar. Och med omvandlingsförlusterna under laddning och urladdning av batterierna kräver mycket mer ström än fordon, som strömförsörjs från kontakledning. Med den turtäthet som råder i städer av Umeås storlek, skulle anläggningskostnaden för kontaktledningar snabbt tjänas in genom minskad strömförbrukning. Och bussarna skulle vara varma och goa att åka med även under de kallaste vinterdagarna.

  Den förra regeringen förtjänar med rätta kritik för att ha förstört väldens bästa elsystem och för alla ekonomiskt ogenomförbara påhitt för att lösa problemen, såsom ökning av effektbehovet när problemet är effektbrist – samt för vad som förefaller vara avsiktligt sabotage mot de stängda reaktorerna i Ringhals för att de inte snabbt skulle kunna tas i bruk efter ett regeringsskifte. Allt för att behaga MP. Men däremot inte för att strax före valet ha tillsatt en utredning om ett nytt utbetalningssystem, sedan det visat sig att drabbade elkunder fortfarande inte fått de ersättningar, som de var utlovade att få i april. Det var rätt gjort, vilket Ebba Busch har erkänt, men likväl beskylls hon för den fördröjning, som blivit följden.

  Hansen ljuger också att den nuvarande regeringens väljartapp efter valet är ”esempellöst”. . Det stämmer inte alls. Alliansregeringen tappade ännu mer efter segervalet 2006, med följd att S ensamma hade ett väljarstöd på över 43 % i september 2008. Alliansregeringen verkade helt uträknad inför det kommande valet två år senare. Men när S-ledaren Mona Sahlin i början av oktober 2008 lovade ministerposter till MP – men inte till V -rasade väljarstödet för S med sex procentenheter under en enda månad och med ytterligare sju procentenheter under m

 2. Åsiktsmaskinen

  Ja då återstår bara att ni levererar på vallöftet att bränslepriset ska under 17kr/liter.

  När kommer detta ske?

 3. Kenth

  OPEC kommer vid en minskad efterfrågan på råolja dra med sig hela
  världsekonomin då den är styrd i största delen av oljan.
  Har ens någon politiker tänkt den tanken ?
  Tänk efter..Gör rätt!

 4. Lars Gidlof

  Tro inte på politiker, se nu vad de lovat och vad de uppfyllt?

  Sen en annan sak, hur kan politiker veta sååå mkt om såååå mkt utan att ens ha utbildning inom alla de områden de uttalar sig om??

  Detta gäller ALLA politiker

  Sen se bara de M styrda kommunerna som direkt höjde kommunalrådslönerna, v vilken anledning?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.