Positivt besked för Umeå och vår region att Bromma flygplats får vara kvar

Med anledning av gårdagens nyhet på det nationella planet, så har jag på förmiddagen skickat ut nedanstående pressmeddelande.

 

Pressmeddelande 2023-02-21

 

Ågren (M): Positivt besked för Umeå att Bromma flygplats får vara kvar!

I måndags meddelade infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) att regeringen inte tänker lägga ned Bromma flygplats i förtid. Beskedet går också i linje med en av punkterna i Tidöavtalet, som slår fast att Bromma flygplats ska bevaras. Den tidigare rödgröna regeringen tillsatte som bekant två utredningar där ambitionen var att avveckla Bromma flygplats betydligt tidigare än 2038. Men den borgerliga regeringen är av annan uppfattning. Moderata kommunalrådet i Umeå, Anders Ågren, välkomnar det tydliga beskedet.

– Detta är en viktig seger för oss som länge kämpat för att bevara Bromma flygplats!  Vi måste värna flygets infrastruktur i vårt land. Umeå är beroende av goda flygförbindelser. Bromma är ett viktigt komplement till Arlanda. Under normala omständigheter – före pandemin – brukade det gå 5-6 avgångar per dag mellan Umeå Airport och Bromma. Således sker en betydande del av flygningarna till och från Umeå just kopplat till Bromma. Kapaciteten på Arlanda måste säkras och byggas ut, innan man överhuvudtaget börjar diskutera framtiden för Bromma säger kommunalrådet Anders Ågren (M) i en kommentar.

– Den nya regeringen inser vikten av goda flygförbindelser för Sverige. Regeringen menar att Bromma kan spela en viktig roll som hub för framtidens gröna flyg. Det är bara att instämma i det. Även i Umeå ser vi positivt på framtiden för elflyg, och jag följer med intresse den satsning på elflyg som regeringen nyligen aviserade. Det är bra att vi nu kan släppa debatten om Brommas vara eller icke vara. Bromma blir kvar, avslutar Ågren.

En kommentar

 1. brorson

  Jag tycker som tidigare att allt reguljärflyg samt taxi- och privatflyg ska koncenreras till Arlanda samt att Bromma kan avvecklas för allt sådant flyg betydligt tidigare ön 2038. Men jag anser också – som tidigare – att detta kräver både rejäla ombyggnader av själva flygplatsen Arlanda (dock ingen fjärde landningsbana) samt betydande förbättringar av marktransporterna till och från Arlanda, särskilt Arlanda Express-tågen, som måste gå oftare, köra fortare och bli betydligt billigare att åka med.

  Jag har dock blivit alltmer tveksam till en total avveckling av Bromma, eftersom den torde behövas även i fortsättningen för ambulansflyget och en del annat VIP-flyg, eftersom Bromma är närmaste flygplats till Karolinska sjukhuset i Solna. Det skulle bli alltför långa ambulanstransporter för svårt sjuka patienter från Arlanda. Ett alternativ till Bromma skulle möjligen vara Tullinge, som mig veterligt inte längre används som flygplats, men finns kvar och ligger nära Karolinska sjukhuset i Huddinge. Dessa båda sjukhus har, såvitt jag vet, den mest högkvalificerade vården i Sverige. Frågan bör utredas snarast och innan nya beslut tas om framtiden för Bromma.

  Elflyg är inte framtiden för flyget. Elflyg är samma slags verklighetsfrämmande fantasier som det fossilfria stålet hybrit. En ny religion för KD-politiker som har tappat tron på Jesus och behöver ett religionssurrogat. Framtiden för flyget kan i stället vara nya motorbränslen, som har framställts av infångade koldioxid. Är hybrit frälsningen från vår tids synd (koldioxiden)? .Det idealiska flygbränslet har ett högt energi-innehåll i förhållande till bränslets vikt. Besynnerligt med denna vurm bland politiker för elflyg och eldrivna landsvägar, när tåg är det mest energisnåla trafikmedlet.

  Lokalpolitiker i Stockholm ska inte trumfa riksintressen. Planerna på bostadsbebyggelse på Bromma-fältet måste stoppas. Av flera orsaker. Förutom att Bromma kan behövas som flygplats även i framtiden. Även efter en total nedläggning som flygplats, måste det finnas möjlighet att återställa flygplatsen, utan rivning av hela bostadskvarter. Man kan i stället anlägga en park eller ett fritidsområde på platsen. Fler sådana områden behövs i centralt läge, men i svenska städer minskar park- och fritidsområden i förhållande till folkmängden.

  Ett huvudargument mot ny bostadsbebyggelse i Stockholm är dock att storstadstillväxten måste stoppas och tillväxten i stället måste ske i de perifera landsdelarna såsom Norrlands inland. Landets bästa åkermark finns i storstadsområdena och decimeras hela tiden p.g.a. den helt vettlösa storstadstillväxten med följd att Sveriges försörjning med livsmedel är allvarligt hotad. Detta samtidigt som det finansiella underlaget för nödvändig offentlig och kommersiell service försämras p.g.a. krympande befolkning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.