5 av 10 tjejer i Umeå otrygga när de går hem på kvällarna

Idag har vi kommunfullmäktige i Umeå. För egen del, så har jag lämnat in dels en interpellation gällande otryggheten i det offentliga rummet för kvinnor, dels en fråga gällande när Västra Länken ska öppnas för trafik.

Interpellationen bifogas nedan.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

 

5 av 10 tjejer i Umeå otrygga när de går hem på kvällarna

5 av 10 tjejer i Umeå i åldern 13 – 18 år, känner sig otrygga när de går hem på kvällarna enligt en ny undersökning från Umeå kommun. Vi moderater tar deras oro på allvar.

Den 21 februari presenterades resultaten av Unga 22-enkäten. Undersökningen genomförs vartannat år och riktar sig till ungdomar i åldern 13–18 år. Hela 6 730 ungdomar i Umeå kommun besvarade Unga-enkäten, vilket motsvarar ca åtta av tio personer av samtliga ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern.

En mycket stor andel tjejer i åldern 13 – 18 år uppger i undersökningen att de känner sig otrygga när de går hem ensamma på kvällen. 48 procent uppger att de känner sig otrygga, och det är en tydlig ökning jämfört med undersökningen för två år sedan då resultatet var 41 procent. Och går vi tillbaka till år 2014 var det bara omkring 23 procent av tjejerna som kände sig otrygga. År 2022 är siffran alltså uppe i 48 procent.

En annan undersökning från 2020 – Folkhälsoenkäten ”Jämlika liv”, som skickades ut till invånare i Umeå i åldrarna 16–84 år – visade att ca 40 procent av kvinnorna i Umeå valde att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Även den undersökningen var beställd av Umeå kommun.

 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens Hans Lindberg (S):

  1. Hur ser du på den utbredda otryggheten bland unga tjejer i Umeå?
  2. Anser du att Umeå kommun gör tillräckligt beträffande trygghetsskapande åtgärder?
  3. Finns det något ytterligare Umeå kommun borde göra för att öka tryggheten i det offentliga rummet?

 

Umeå 2023-02-22

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.