Etikett: OECD

Till Stockholm och SKL

Av , , 5 kommentarer 8

Klev upp lite tidigare än vanligt idag för att åka ut till flygplatsen, eftersom det är dags för månadens sammanträden med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i Stockholm. Nu är jag på plats. Skönt med så bra flygförbindelser mellan Umeå och huvudstaden.

Tänkte i alla fall kort kommentera den OECD:s rapport om inkomstfördelning, som presenterades igår och som debatterades livligt inte minst på sociala medier. Följande är fakta. Inkomstskillnaderna har ökat gradvis sedan början av 1990-talet. Det ser vi även internationellt. För svensk del förklaras detta av att de som tjänar allra mest har dragit ifrån, men också att utanförskapet växte och befästes.

Självklart har nu frågan om ökande inkomstskillnader använts av vänsterdebattörer för att använda som slagträ gentemot Alliansregeringen. MEN. Den stora ökningen av inkomstskillnaderna skedde under socialdemokratiska regeringar fram till 2006. 86% av de ökade inkomstskillnaderna 1995–2010 uppstod under socialdemokratiska regeringar, dvs. fram till 2006. Jämfört med de flesta andra länder har Sverige en mycket jämn inkomstfördelning. Alliansregeringens främsta mål har från dag varit att få fler i arbete. Detta måste även fortsättningsvis vara huvudfokus: att minska utanförskapet och få människor i arbete.

5 kommentarer
Etiketter: ,