Att må psykiskt dåligt

Av , , Bli först att kommentera 2

Den psykiska ohälsan är ett gissel som ökat dramatiskt de senaste årtiondena. Det är många unga kvinnor som drabbas och även många barn och unga har svårt att få vardagen att fungera då man mår så dåligt. Det är så illa att tillsammans med nedstämdhet står stressrelaterade symtom för cirka 90 % av alla sjukskrivningar till följd av psykiatrisk diagnos. Det måste vi göra något åt och hitta lösningar för.

Tillgängligheten till första linjens sjukvård, dvs vården nära(primärvården) är helt otillräcklig, terapi och samtalsstöd kan vara det som krävs för att i ett tidigt stadium förhindra en begynnande psykisk sjukdom. Dessutom är första linjens psykiatrivård långt ifrån jämlik i landstinget, tillgången till psykologer och psykoterapeuter är mycket varierande.

Det beror på vart du bor i länet hur stor chansen är att du får hjälp i rimlig tid.

Nationellt har Centerpartiet lagt förslag om en ny öppnare vårdform och ökade resurser för att korta köer till barn och ungdomspsykiatrin. I nationell jämförelse ligger den psykiatriska vården i Västerbotten vad gäller tillgänglighet på den nedre halvan, även om väntetiderna till Barn och Ungdoms psykiatrin (BUP) förbättrats något så är tillgängligheten fortfarande bland de allra sämsta i riket.

Centerpartiet vill:
• Införa digitala hälsorum i psykiatrin
• Ha en mera utvecklad suicid prevention
• Mera resurser till första linjens psykiatrivård (primärvården)
• Ha en närmare psykiatrivård i inlandet
• Ta bort onödigt remisskrångel mellan primärvården och BUP
• Förbättra och förenkla samarbetet mellan skolhälsovården – primärvården – BUP

Bli först att kommentera

Nära, närmare, närmast..

Av , , Bli först att kommentera 1

Det är viktigt att det du har nära dig fungerar. Du måste kunna känna dig trygg om du väntar barn, om du blir akut sjuk eller om du drabbas av en olycka. Centerpartiet hälso- sjukvårdspolitik menar att en närmare vård är det som ger trygghet och tillit för både patienter och vårdpersonal. Det är på vårdcentraloer och sjukstugor de flesta besöken görs. I primärvården sker mer än 75 % av hälso- sjukvårdens alla patientmöten. Primärvård med tydligt uppdrag och rimliga resurser kommer också att bli en attraktiv arbetsplats.
Idag är kraven för att kunna deriva en vårdcentral jättehöga, så höga att de krav som ställs är svåra att nå också för de som drivs av landstignet själva. Man måste kunna starta en vårdcentral om man är utbildad till sjuksköterska eller läkare kan och vill.

Flexiblare mottagningstider och digitalisering är nödvändigt för att möta både befolkningens behov och en framtid som oundvikligen handlar om effektivisera för att resurserna ska räcka till.

Centerpartiet vill:
• Förenkla och snabba upp all remisshantering
• Införa fasta läkarkontakter
• Förenkla all tidsbokning (digital)
• Närakutplatser i samverkan med kommunerna för äldre/äldre
• Att intyg skrivs vid behandlingstillfället

Vi måste låta lokala lösningar få driva vården för att få den att fungera nära människor.

Bli först att kommentera

Närodlat

Av , , Bli först att kommentera 4

Vad menar vi när vi pratar om närodlat? Basilikan i krukan i fönstret, salladen i landet eller tomaterna i växthuset? Eller potatisen i landet. Ja det är närodlat. Men i mitt parti pratar vi även närodlat om politiken. Vi tycker att besluten ska tas så nära de som berörs som möjligt. Nära alltså. För Centerpartiet i Västerbotten innebär en närodlad politik att människor ges möjlighet att bestämma över sina egna liv och ha ett fungerande vardagsliv. Samt en möjlighet att bygga en framtid och verka på den plats där man trivs och känner sig hemma.

I Centerpartiets Västerbotten finns det plats för unga och gamla, för nysvenskar och för de som har sina rötter i Västerbotten sedan generationer. En nära och tillgänglig hälso- sjukvård är en av samhällets allra viktigaste funktioner. En hälso- sjukvård med hög kvalitet gör Västerbotten till ett län där människor vill bo och verka men också flytta till.

Centerpartiets nationella program för en närmare vård i hela landet innehåller tre skarpa förslag
1. En grundlig primärvårdsreform
2. Kortare köer i sjukvården
3. Fler händer i vården – ett nationellt sjuksköterskelyft

Det är samma tre saker som vi prioriterar i länet, den nära vården (primärvården ) ska fungera i hela länet. Köerna måste kortas och fler måste vilja och kunna jobba i vården.

Bli först att kommentera

Ska man få medicinen med sig hem eller inte?

Av , , 3 kommentarer 6

Det är så bra att människor hör av sig om saker som inte fungerar. Så nu när jag bråkat klart om fotvården så fick jag veta om annat som inte fungerar.
Det verkar vara så att om jag är sjuk och ska hem från sjukhuset så skiljer det sig i om jag får med mig medicinen hem eller inte.

Hur kan det gå till undrar man ju då. Jo, om man ska hem från Umeå lasarett så kan man gå in på apoteket och få sin medicin med sig innan man åker hem. Men om man är på Lycksele lasarett och ska få taxi hem så får taxin inte stanna till vid apoteket för att du ska få hämta ut din medicin.

Det här är ju inte likvärdigt eller rättvist. Det ska naturligtvis vara samma oavsett från vilket sjukhus du skrivs ut. Så om det nu inte finns ett apotek på sjukhuset så måste taxin få skjutsa dig förbi ett apotek på hemväg.

Eller vad tycker du?

3 kommentarer

En vill ju klara sig själv!

Av , , Bli först att kommentera 5

I onsdags var det Centerpartiets dag i Almedalen och en mängd olika förslag presenterades. Vi går till val på att reformera arbetsmarknaden. 100 000 utsatta, huvuddelen av dem nyanlända, ska kunna komma in på arbetsmarknaden nästa mandatperiod är tanken med våra förslag.
Du kan gå in och läsa mer på centerpartiet.se.

Det vi säger är att Sverige inte ska fortsätta vara bland de sämsta i klassen på att få nyanlända i arbete. Där har vi misslyckats om vi jämför oss med andra länder som tagit tillvara nyanlända på ett mycket bättre sätt än vad vi har gjort. Vi ska ha höga förväntningar på både de nyanländas ansträngning satt vilja komma in i jobb och vi måste ställa krav även på samhället. De människor som kommer hit måste kunna få komma in i ett jobb. Vi i Centerpartiet ser människors potential och vill att vi ska ha högre ambitioner än vad vi har idag. Så några av de förslag som lagts fram idag handlar om just detta, att få folk i jobb.

Tankar i det vi föreslår är att de som kommer ska gå igenom ett integrationsår som är intensivt. Det krävs minst 50 timmar i veckan. Efter att man gått igenom integrationsåret ska de nyanlända ha grundläggande språkkunskaper, yrkesfärdigheter som funkar i en svensk kontext och förståelse för det svenska samhället, för att kunna ta ett jobb och stå på egna ben.

Centerpartiet vill satsa 2,6 miljarder på det här som vi kallar En svensk nystart. Det ska finansieras genom att de nyanlända själva får låna till sin praktik och sina språkstudier. Det är en viktig signal om att det också kräver egen ansträngning för att kunna etablera sig i Sverige.
Många inlägg i sociala medier handlar om just orättvisa. En orättvisa om att nyanlända får så mycket bättre stöd från samhället än en infödd person. Sällan är det som påstås sant. Så vill du ta in fakta så gå in på migrationsinfo.se där finns de riktiga sifforna.

Det som är sant är att det är oerhört svårt att komma in i ett jobb och tre fjärdedelar av de arbetslösa kommer från ett annat land. Så kan vi inte ha det. Inte när arbetsmarknaden skriker efter folk som kan jobba. Det måste bli ett smidigare system.
Så det behövs ett nytt ledarskap för Sverige!

Bli först att kommentera

30 år sen Wollmar kom på sin idé

Av , , 4 kommentarer 12

#inpipe firar 30 år i Vilhelmina. Niklas Björnvind och andra i personalen berättar, visar och förklarar. Det är mer än 30 år sedan Wollmar kom på idén om att kunna laga rör i marken utan att behöva gräva upp dem. Han var idésprutan, uppfinnaren, innovatören som många då tyckte hade tagit sig vatten över huvudet. Men nu 30 år sedan har hans idé lett till att runt om i världen lagas avloppsrör och vattenledningar med polyesterrör från Vilhelmina. Det är fler än 20 anställda och verksamheten har utvecklats en hel del under de 30 år som gått sedan fabriken stod klar i Vilhelmina.

Det är kul att så många Vilhelminabor kommer när de bjuder in, det var också kul att se näringskontoret från kommunen vara på plats. De fick höra att Inpipe har mest jobb i städer och att det ligger enbart provrör i Vilhelminas VA nät. Ingen installation har gjorts för att laga ledningar här hemma i den kommun där de verkar. I vår egen kommun gräver vi upp ledningar istället när vi borde kunnat lägga in rör från Inpipe i ledningarna. Det måste vi ändra på även om det är svårt att bli profet i sin hemstad.

Jag frågade hur den nya kilometerskatten som regeringen infört, påverkar dem. De har räknat att det kommer att kosta dem mellan 350 000 kr och 400 000 kr. Pengar som de skulle ha kunnat använda till annat kan jag tycka, anställa en person till tex.

Tack hela personalen för ett bra arrangemang.Så kul att få se och höra om hur företaget byggdes upp och hur sen utvecklingen har tagit det vidare till där de är idag. Så bra jobbat av alla inblandade.

PS! Mest kul var det att se min systers Karins jobb, hon som vågade pröva ett nytt yrke efter många åsvsom kommunanställd. Hon är fantastisk min syster, kan allt!

4 kommentarer

Nu har jag äntligen fått svar på hur det blir med fotvården i inlandet.

Av , , Bli först att kommentera 7

Nu har jag äntligen fått svar på hur det blir med fotvården i inlandet. Det ska nu inte vara något problem att få den tillgodosedd på orten, enligt verksamhetschefen i Lycksele.

Han skriver-” Principiellt har vi tidigare och kommer även i fortsättningen remittera för fotsjukvård även till privata vårdgivare, som tex Lollos fotvård, Vilhelmina. Kostnaden ska då faktureras vår klinik. Detta gäller dock inte egenvård. Vi har inte haft nåt särskilt avtal. Har inte lyckats få reda på hur det egentligen gått till för den patient som varit aktuell i pressen. Vår diabetesenhet har remitterat honom till Lollos enligt ovan i början på året. Vi fann dock ingen faktura och enligt uppgift hade hon inte fått nån remiss, så ny remiss är skickad. Sammanfattningsvis så kommer vi även fortsättningsvis att remittera för fotsjukvård till lokala aktörer som kan tillhandahålla det enligt annat mail. I samband med besök på vår mottagning samordnar vi det med besök hos vår egen fotvårdare.
Med vänlig hälsning, Peter Thorén V. Chef, Medicin o rehabkliniken, Lycksele”

Så det låter ju bra. Det här hjälpt till att vi tillsammans har agerat, frågat och ifrågasatt det här. Jag har ringt runt till olika personer som berörts i frågan och ställde en interpellation i landstingsfullmäktige häromsistens i detta tex. Att de som drabbats har hört av sig har varit till stor hjälp för att driva frågan, så tack!

Nu kämpar vi vidare för inlandet framåt!

Bli först att kommentera

Min mamma är en av många kvinnor med låg pension

Av , , 2 kommentarer 3

När man blir gammal ska man inte behöva oroa sig för att få ekonomin att gå ihop. Man ska inte behöva känna sig otrygg eller orolig för att samhället inte fungerar.

I dagarna så presenterade Centerpartiet sin seniorpolitik. Dagens seniorer är mer sällan fysiskt utslitna, de känner sig friskare och är mer aktiva än förr. Seniorers livserfarenhet och kompetens är en stor tillgång för samhället. Centerpartiet ser de stora positiva och kreativa möjligheterna med att vara senior. Jag ser bara min mamma som är ute och slår med lien och rensar runt huset och inte missar sig varken en hockeymatch eller en politisk debatt. Smart starkt och klok där hon tillför oss i familjen så mycket. Hon är min stora förebild, positiv och ambitiös med ett stort varmt hjärta.

Samtidigt ser vi att det är väldigt olika hur man får ihop ekonomin när man blir äldre. Vi syskon, har ett mammakonto där vi barn sätter i pengar för att ha när det behövs som till nya glasögon, en ny spis eller en resa. Min mamma har jobbat som egen företagare med sitt jordbruk och inom ett ´kvinnodominerat låglöneyrke, hemtjänst, så pensionen är inte så stor. Så för att det ska bli lättare och mindre oro så vill vi se till att alla seniorer får mer pengar i plånboken. Det behövs verkligen. Min mamma är inte ensam, många äldre, inte minst kvinnor, har det svårt ekonomiskt till följd av låga pensioner. Centerpartiet tycker att de som tjänar minst ska få behålla mest. Det gäller både för de som jobbar och de som har jobbat.

Ett annat orosmoln är att måsta vänta för att få vård. Så vi vill också korta vårdköerna med en tillgänglighetsmiljard och se till att man ska kunna få välja mer själv av vad man behöver för hjälp och vem som ger en den hjälp man behöver. Vi vill se mer valfrihet för äldre.

Här ser ni några av de punkter som vårt seniorprogram innehåller.
• Genomföra en primärvårdsreform med målet att fler ska få en fast läkarkontakt
• Göra det enklare för läkare att driva små mottagningar med ett begränsat åtagande
• Korta vårdköerna genom att satsa på en Tillgänglighetsmiljard
• Genomföra ett nationellt sjuksköterskelyft
• Säkerställa äldres valfrihet i hela landet
• Utreda ett särskilt äldrehälsovårdsprogram för att äldre ska få bättre stöd att förebygga ohälsa
• Ingå en nationell överenskommelse kring e-hälsa för att skapa en tryggare, mer tillgänglig och säker vård och omsorg
• Motverka åldersdiskriminering på arbetsmarknaden
• Ge fler äldre möjlighet till ett längre arbetsliv genom bland annat höjd pensionsålder, höjd LAS-ålder och sänkta arbetsgivaravgifter för äldre
• Höja garantipensionen så att de pensionärer som idag har små marginaler ska få det bättre ekonomiskt
• Uppnå mer jämställda pensioner genom att bland annat göra det möjligt att dela pensionsrätterna rakt av mellan föräldrar
• Sänka skatten för äldre
• Att det ska vara lika beskattning av inkomst av pension och inkomst av förvärvsarbete
• Se över möjligheten att utvidga RUT-avdraget för äldre
• Skapa mer jämlika villkor för äldre i hela landet genom att genomföra en översyn av de utgifter och ekonomiska stöd som äldre har idag
• Se förbättringar av reglerna kring generationsskiften i fåmansföretag
• Ge Polismyndigheten i uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa att brott mot äldre förebyggs och utreds effektivt i hela landet
• Göra det enklare för äldre att flytta till en mindre och mer tillgänglig bostad
• Öka byggandet i hela landet genom bland annat mer byggbar mark samt en översyn av regler och skatter som bromsar byggandet och rörligheten på bostadsmarknaden
• Att fler seniorer har förtroendeuppdrag för Centerpartiet
• Säkerställa att det finns lokaler för mötesplatser i hela landet, för att inte minst äldre ska få fler möjligheter att delta i sociala aktiviteter

Hör av er om ni undrar över något.

2 kommentarer

Demokrati är att väljarna bestämmer

Av , , Bli först att kommentera 2

I torsdagskväll drog en debatt igång i sociala medier omkring hur posterna i riksdagens ska fördelas som talmansposter. Jag undrar varför det blev så hett? Är det inte så det fungerar i en demokrati, att väljarna väljer de som de vill ska styra? Idag fördelas posterna till ordförande och vice ordförande i utskotten mellan de två blocken, om det blir ett förändrat system så skulle det betyda att posterna fördelas utifrån valresultatet. Där det kan bli fler block än två.

Det är på samma sätt som vi gör i Vilhelmina efter ett val, vi fördelar poster utifrån vad väljarna röstat. Skulle SD bli största parti så skulle de ju ha ordförandeposten även här. De har fyra personer på sin lista så skulle de få mer än 4 mandat så skulle de stolarna stå tomma. Du kan själv gå in och kolla på www.val.se vilka personer som vill få förtroende att styra kommunen efter valet i höst.

Det är ju väljarna som bestämmer och inte partier. Sen kan man samarbeta tillsammans med andra partier för att få fler poster i styrelser och nämnder. I riksdagen så kan man även där samarbeta som Alliansens fyra partier säger att man ska göra.

Efter att man fått valresultatet så fördels antal platser i utskott i riksdagen och i nämnder kommuner och landsting. Sen väljer man ordförandeposterna som talmän i riksdagen efter hur partierna samarbetar och kommit överens. Det är demokrati och det är alla partier i riksdagen överens om även S. Det är rimligt och demokratiskt att valresultatet styr antal platser och vilka som fått flest personröster bör vara de som väljs in.
Centerpartiet kommer inte att samarbeta med SD. Centerpartiet kommer inte att samarbeta med SD. Centerpartiet kommer inte att samarbeta med SD. Centerpartiet kommer inte att förhandla med SD eller regera med aktivt stöd av SD. Känns som än hur många gånger jag förklarar så kommer påståendet tillbaka. Nej! Centerpartiet kommer inte att samarbeta med SD.

Bli först att kommentera