Hur ska de rödgröna spara på försvaret?
I dagens Svenska Dagbladet skriver jag och 21 andra ledande moderata kommunföreträdare om försvarspolitiken, och kräver besked av de rödgröna om hur deras besparingar ska göras inom försvarsmakten. Vilka förband är det som ska lägga ned? Vilka verksamheter är det som ska få stryka på foten?

 

Vilka förband ska läggas ner?

Vänsterpartierna går till val på att genomföra miljardbesparingar på försvaret under nästa mandatperiod. Detta har man redovisat i sin vårbudget för 2011. Vad man inte redovisar är en rad fördyrande förslag som skulle kasta Försvarsmaktens ekonomi ner i nya svarat hål med miljardnedskärningar och nya förbandsnedläggningar som följd.

Sedan tidigare är det känt att Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill spara två miljarder på försvaret årligen. Av dessa två miljarder ska 750 miljoner tas direkt från förbandsanslaget och Försvarsmaktens kärnverksamhet. Enbart dessa besparingar skulle leda till kraftiga nedskärningar, men därtill ska även läggas en rad ofinansierade förslag som vänsterpartierna har anfört.

Bland annat vill Socialdemokraterna behålla det gamla personalförsörjningssystemet. Man vill ha ett överintag av värnpliktiga om ungefär 12 000 personer varje år, som Försvarsmakten inte efterfrågar. Vänsterpartierna vill dessutom upprusta Försvarsmaktens gamla helikoptrar men avsätter inga pengar för att betala notan på 1,5 miljarder. Sammanlagt rör de sig om uppemot 5,5 miljarder varje år, eller 22 miljarder på fyra år, som vänsterpartierna vill spara på försvaret eller saknar finansiering för i sin försvarsbudget.

Under sin förra regeringsperiod lade Socialdemokraterna ner ca 60 militära förband och enheter. Alliansregeringen har brutit den socialdemokratiska nedläggningstraditionen. Försvarsbeslutet från 2009 är det första på 15 år som inte syftar till att skära ner på försvaret – utan syftar till att öka försvarsförmågan. Regeringen har tillsammans med Försvarsmakten lyckats vända underskott och tidigare svarta hål i försvarsbudgeten, till överskott.

Sedan den första juli i år försörjs Försvarsmakten med personal som rekryteras på frivillig grund. Redan nästa år kommer Försvarsmakten att nyanställa 4 000 soldater och sjömän, företrädelsevis unga tjejer och killar. De närmaste åren kommer tusentals personer att nyanställas i Försvarsmakten. Därmed bli Försvarsmakten en av landets största ungdomsarbetsgivare.

Kontrakterade och anställda soldater som är rekryterade på frivillig grund ger en ökad professionalism och är en viktig grund för en stärkt försvarsförmåga. Det är en förutsättning för att öka försvarets tillgänglighet och användbarhet. En positiv bieffekt är att det skapar många viktiga arbetstillfällen runt om på flera förbandsorter. Det innebär att en helt ny arbetsmarknad för unga skapas i en tid med hög ungdomsarbetslöshet.

Med fler jobb ökar efterfrågan på bostäder, barnomsorg och annan kommunal och privat service. Under perioder när soldaterna inte genomför insatser eller övergår till kontraktsförband och startar en civil karriär behöver det finnas tillgång till utbildning. Därmed ökar behovet av utbildningsplatser på högskolor. Sammantaget ger detta stora möjligheter för flera förbandsorter men kräver också långsiktighet och planering.   
Men den positiva utvecklingen för försvaret hotas av vänsterpartierna. Minskade anslag och ökade utgifter skulle leda till nya svarta hål i försvarsbudgeten och nya förbandsnedläggningar. Sveriges försvarsförmåga skulle försvagas och tusentals riktiga jobb för unga över hela Sverige skulle hotas.

Miljöpartiets talesperson i försvarsfrågor, Peter Rådberg, har medgett att det visst kan bli tal om nedläggning med vänsterpartiernas försvarsbudget. Så vi undrar helt enkelt vilka förband som vänsterpartierna kommer att lägga ner om de skulle vinna valet den 19 september?

 

Lars Åke Carlsson, kommunalrådskandidat (M) Karlsborg.

Roger Fredriksson, gruppledare (M) Ronneby

Carl Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordf. (M) Halmstad

Tord Gustafsson, kommunstyrelsens ordf. (M) Skövde.

Jan Hallberg, oppositionsråd (M) Göteborg

Gunnar Hedberg, kommunstyrelsens ordf. (M) Uppsala

Mats Helmfrid, kommunstyrelsens ordf. (M) Lund

Inger Högström-Westerling, kommunalråd (M) Örebro

Mattias Karlsson, gruppledare (M) Luleå

Carin Lexmon, oppositionsråd (M) Lidköping

Olle Lindström, kommunstyrelsens ordf. (M) Boden

Paul Lindvall, kommunstyrelsens ordf. (M) Linköping

Sten Nordin, finansborgarråd (M) Stockholm

Göran Persson, kommunalråd (M) Eksjö

K-G Svenson, kommunstyrelsens ordf. (M) Karlskrona

Lars-Erik Salminen, kommunstyrelsens ordf. Solna

Irène Seth, oppositionsråd (M) Upplands-Bro

Ulf Starefeltd, gruppledare (M) Arvidsjaur

Anna Wiklund, kommunstyrelsens ordf. Enköping

Gilbert de Wendel, kommunstyrelsens ordf. (M) Haninge

Anders Ågren, kommunalråd (M) Umeå

Mats Öhgren, gruppledare (M) Arboga
Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.