Vänsterpartiets inflytande negativt för Umeå

I gårdagens VK besvarade jag på debattsidan en fråga från en företrädare för Vänsterpartiet i Umeå. Repliken bifogas nedan.

 

Vänsterpartiets inflytande negativt för Umeå

Vänsterpartiet har tyvärr fått starkt genomslag i Umeå den senaste mandatperioden. Parallellt med detta ser vi hur tillväxten har mattats under senare år. Sämre befolkningsökning och sämre takt på bostadsbyggandet i vår kommun. Den kommunala ekonomin står inför betydande besparingar, trots tidigare års rekordöverskott. Med tanke på att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet styr tillsammans är det förvisso inte förvånande.

Det är en mycket beklaglig utveckling, bl.a. gällande synen på betydelsen av privat företagsamhet och attityden till företagande i vår kommun. I VK (26/8) skriver vänsterpartisten Daniel Nyström och undrar vad exakt det är i Vänsterpartiets politik som jag är emot.

Vissa satsningar i Umeå har det varit konsensus kring. När det gäller satsningarna på äldreomsorgen och kollektivtrafiken är det ju frågor som Moderaterna och övriga Allianspartier drivit hårt, så jag förstår inte hur V kan göra anspråk på att det skulle vara deras förtjänst. För så är det inte. Idén om särskilda ungdomsjobb kom dessutom ursprungligen från oss i Alliansen, efter det att de s.k. Balticjobben visade sig framgångsrika.

Men vad är det då som är ett problem med Vänsterpartiets inflytande i Umeå denna mandatperiod? Tja, listan kan göras lång. Föraktet för företagande slår igenom med vänstern vid rodret, och vi såg vad som hände vid antagandet av budget 2012 för Umeå kommun. Då lyckades de i ett slag radera ut alla skrivningar om konkurrensutsättning. Vi har sett hur den styrande majoriteten systematiskt i budgetdokumenten har rensat ut alla skrivningar till styrelser och nämnder beträffande direktiven med alternativa driftsformer, entreprenader och konkurrensutsättning. Vi kan även se hur intraprenader – det som vi alla var överens om en gång i tiden – inte längre är välkomna i Umeå kommuns verksamheter. Även detta har strukits när (S) och (V) styr tillsammans.

Intraprenader, vars grundtanke var att ge kommunens personal i olika verksamheter större frihet, större självbestämmande, större inflytande över sin arbetssituation. De som startades inte minst inom skolans område blev framgångsrika – lägre sjukfrånvaro, bättre resultat i Medarbetarenkäten, större upplevelse av inflytande och nöjdhet, bättre resultat.

Men detta är inte längre önskvärt inom Umeå kommun. När det gäller att öka personalens frihet och möjlighet att påverka sin arbetssituation är det stopp. Men hela den här inställningen genomsyrar personalpolitiken i Umeå kommun. Därför inte så konstigt att vår personal är bland de mest sjukskrivna i hela landet. Trots att vi satsar mer pengar år efter år, har högre skatt än nästan alla andra kommuner, så är resultatet sjukare personal. Och sedan V kom in i maktens boning så har sjukfrånvaron bland vår personal börjat öka. Den positiva trenden bröts när V klev in på scenen. När ideologi och nitiskt kontrollbehov får gå före sunt förnuft och en human personalpolitik. Då går det fel. Vi har också sett hur V gör allt för att motarbeta valfriheten inom hemtjänst och äldreomsorg. Vi fick också ett oroande besked vid senaste fullmäktigedebatten om att AB Bostaden inte längre ska få följa sina ägardirektiv. Vänsterpartiet kommer inte att tillåta viss försäljning av fastighetsbeståndet för att möjliggöra nyproduktion av hyresrätter eller för den delen underhållsåtgärder. Det beskedet kom oväntat, men visar bara att vänstervridningen fortsätter. Och detta när bostadsbristen i Umeå är akut.

Tyvärr är allt detta ett konkret resultat av att Vänsterpartiet sitter vid makten i Umeå. Vänsterpartiets ideologi får genomslag sedan valet 2010, och socialdemokraterna har följt med av bara farten. Det är inte på något sätt gynnsamt för företagsklimatet och tillväxten i Umeå.

Anders Ågren, Kommunalråd (M), Umeå

En kommentar

 1. Lasse

  Du räds (V) endast för att dom för motsatt poliytik. En politik som är mera rättvis och ser människan och ekonomin tillsammans. Du med ditt parti ser ekonomin och vissa människor enkelt sagt.
  Rött hjärta = Ett liv bra för alla
  Blått hjärta = Ett bra liv för vissa utvalda
  Folket har börjat inse det varför du gör ditt yttersta med att smutskasta vad andra tycker.
  Du och andra borgare verkar vara riktigt onda gnällspikar. Väx upp!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.