Sjukfrånvaron ökar

SKL uppmärksammar på riksplanet att sjukfrånvaron ökar bland de kommunanställda för tredje året i rad. Detta är en utveckling som vi sett inom Umeå kommun även tidigare än så. Kvinnor har dessutom fortfarande betydligt högre sjuktal än män och detta måste tas på allvar!

Umeå kommun som arbetsgivare har ett stort ansvar för arbetsmiljön i de kommunala verksamheterna. Här kan vi bli betydligt bättre! Med arbetsmiljöansvar följer en skyldighet att bl.a. vara aktiv och vidta åtgärder för att ta bort eller minska riskerna för ohälsa i det vardagliga arbetet. Faktorer som god arbetsmiljö, ledarskap, en fungerande arbetsorganisation, möjligheter till friskvård, rehabilitering och kompetensutveckling är alla viktiga delar för en god personalpolitik. Umeå kommun borde, som arbetsgivare, öka insatserna för att skapa en bättre arbetsmiljö och därmed få ned sjukskrivningstalen. Av landets 290 kommuner har vi under en rad år hamnat dåligt till när det gäller nivån på sjukfrånvaron. Det måste ses som ett misslyckande med den hittills förda personalpolitiken i kommunen.

Sjukfrånvaro drabbar självfallet den enskilde, och åtgärder måste vidtas för att arbetstagaren snabbt ska kunna komma tillbaka i arbete. Men hög sjukfrånvaro bland personalen innebär också kostnader för kommunen, såväl direkt som indirekt. För Umeå kommun rör det sig om 90 mkr i direkta kostnader, men räknar man in de indirekta kostnaderna kan det hamna runt 200 mkr eller mer. Kostnaden för att ta in vikarier, kostnader för övertid, produktionsstörningar, kvalitetsbortfall, negativ påverkan för våra brukare inom äldreomsorgen och en massa annat.

Därför är det min och moderaternas bestämda uppfattning att större fokus måste ligga på att skapa attraktiva och hälsosamma arbetsplatser! Det är en av våra största utmaningar för de kommande åren, är att möjliggöra en bättre arbetsmiljö och få en organisation som inser hur viktigt detta arbete är! Tänk bara vilka ekonomiska utmaningar vi står inför! Vi har svårt att klara av de kostnaderna för de volymökningar som ständigt kommer inom en rad områden, nämnderna tar beslut om sparbeting på det ena eller det andra området.

Men tänk – tänk om vi lyckades minska sjuktalen genom smarta satsningar på en bättre arbetsmiljö. Att närma oss våra kommuner vi normalt brukar jämföra oss med, som har lägre sjukskrivningstal. Uppmuntra intraprenader, låt personalen träna på arbetstid m.m. Kan vi minska sjukskrivningarna, kan vi betydligt enklare klara av kommande ekonomiska utmaningar för Umeå kommun. Och det möjliggör faktiskt satsningar som är av vikt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.