Vi måste bygga mer bostäder i Umeå!

Full fart. Här kommer anförande nummer 2. Det talade ordet gäller.

 

Ordförande, ledamöter, åhörare!

 

I Umeå råder bostadsbrist. En av många anledningar till det har varit ett förbluffande ointresse från de styrande Socialdemokraterna under förra mandatperioden. Tillsammans med Vänsterpartiet gick ni emot en rad förslag, både lokalt och på nationell nivå för att få fart på bostadsbyggandet.  Under förra mandatperioden såg vi också en lägre befolkningstillväxt i Umeå, ett lägre bostadsbyggande etc.

 

Tyvärr verkar Socialdemokraterna under Hans Lindbergs ledning så här långt fortsätta på den inslagna vänsterlinjen, trots att ni inte längre är beroende av Vänsterpartiet för att styra. Ni förhindrar ökad nyproduktion av bostäder i en stad med akut bostadsbrist, ni vill också minska arbetstiden för kommunanställda men med bibehållen lön! Istället för fler jobb, så vill ni dela på befintliga jobb.

 

I Västerbottensnytt kunde vi i förra veckan se nyhetsinslag på hur S-styrda Skellefteå har gjort exakt det vi från Alliansen har föreslagit: för att kunna finansiera ökad nyproduktion av hyresrätter, så avyttrar man delar av det kommunala hyresbeståndet! Likaså är det nu på gång i S-styrda Luleå. Man ska sälja delar av beståndet för att kunna få fart på byggandet av nya hyresbostäder. Tänk att detta är inget problem i  dessa S-kommuner. För de har fattat att man faktiskt kan öka takten på att bygga hyresrätter via de kommunala bostadsbolagen. Men i Umeå sitter Hans Lindberg och hans kamrater med armarna i kors. Det är oansvarigt.

 

Det finns olika uttryck för bostadsbristen i Umeå. Människor som vill arbeta i Umeå hittar inte bostad när de ska flytta hit. För studenter som kommit in vid universitetet är det tufft att lyckas få tag på en bostad. Förra hösten var det omkring 1000 studenter som hade anmält sig till akutrumsförmedlingen. Det var värsta året någonsin. Lär ju bli ännu värre i höst. Kvinnor i behov av skydd, kan inte erbjudas boende. Även socialtjänsten har svårt att få tag på lägenheter. Det skulle behövas 80-100 nya lägenheter per år enbart för att täcka behovet inom vård och omsorg. Och den tillgång på bostäder som socialtjänsten har idag är betydligt lägre. Länsstyrelsen kommer med propåer om att vi ska öka mottagandet av människor på flykt – men vi har hittills inte klarat det pga att det saknas bostäder.

 

Målet med bostadsbyggandet är i dagsläget 600-800 lgh/år utifrån Bostadsstrategin. Men detta lyckas vi inte med i Umeå och det försämrar tillväxten!

 

År      Nya bostäder

2009         -326

2010         -429

2011         -325

2012         -439

2013         -501

2014         -578

 

En viss ökning jmf med tidigare bottenår, men det är inte tillräckligt! I sex år har vi byggt knappt hälften av vad som krävs. Det räcker alltså inte till, i synnerhet inte utifrån de BEHOV som finns. Byggnadstakten måste öka ytterligare!

 

Från moderaterna och övriga Allianspartier i kommunen har vi uppmärksammat bostadsbristen vid återkommande tillfällen på senare år. Det byggs för lite bostäder i Umeå och det är ett allvarligt hot mot Umeås utveckling.

 

Det hänger ihop. Dålig tillgång på nya bostäder – färre som flyttar hit. Här måste de privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden hjälpas åt. Tillsammans ska vi kunna få fart på bostadsbyggandet igen.

 

Alliansens uppdrag innebär att vi ska ge i uppdrag till AB Bostadens styrelse att stegvis avyttra 1/3 av beståndet, just för att få ekonomiska muskler till att såväl klara av underhållsbehovet på befintligt fastighetsbestånd som att kunna öka nyproduktionen. Därigenom skulle AB Bostaden bli en strategisk aktör för att kunna fortsätta byggandet av nya hyresrätter och öka tillgången på de bostäder som vi verkligen behöver för Umeås fortsatta tillväxt.

 

 

Det här förslaget från oss inom Alliansen löser inte ensamt bostadsbristen i Umeå. Det är bara EN pusselbit, för att på sikt kunna öka produktionen av hyresrätter i Umeå. Men det är ett konkret exempel på vad vi faktiskt KAN göra. Istället för att bara sitta med armarna i kors, skälla på de privata aktörerna eller på någon annan för den delen.

 

Likaså är det hög tid att öppna upp för byggandet på Ön! Så sent som i januari detta år föreslog vi och Folkpartiet i näringslivs- och planeringsutskottet att vi skulle tidigarelägga byggandet där, men röstades ned av Socialdemokrater och Vänsterpartister. Tänk om på det området! Släpp loss byggandet på Ön – öppna fler områden!

 

Umeå har bostadsbrist. Vi måste bygga mer.

2 kommentarer

  1. Leif

    Umeå behöver mer hyresrätter. Då föreslår Ågren att man skall sälja av Bostadens bestånd. Någon som vill försöka reda ut logiken i detta. Ågren verkar inte klara det själv

    • Micke

      Han har föreslagit att sälja. Inte omvandla till bostadsrätter. Det är en ganska uppenbar skillnad. Redan idag är en stordel av Umeås bostadsrätter ägda av privata hyresvärdar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.