Konkurrens från kommunen gentemot det privata näringslivet

Igår avslogs vår motion från Allianspartierna i Umeå om att utreda förekomsten av osund konkurrens från kommunens sida gentemot det privata näringslivet. Det är bara att beklaga. Socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister gjorde gemensam sak för att stoppa förslaget.

Det är också anmärkningsvärt att det ska behöva ta TRE år, innan en motion kommer upp till behandling. Kommunallagen föreskriver ju att en motion i normalfallet bör behandlas inom ett år. Så tydligen var just den här motionen lite besvärande – man kan ju fråga sig varför.

Det konkreta syftet med motionen från oss i Alliansen var egentligen två:

För det första att utreda OM det förekommer snedvriden konkurrens från den kommunala sektorn gentemot det privata näringslivet. Det finns mycket som tyder på det, men vi ville ha en förutsättningslös kartläggning på område efter område.  För det andra att kommunen återkommer med förslag på konkreta åtgärder för att avveckla en sådan snedvriden konkurrens, om man kan påvisa dess existens.

Vad är då definitionen på osund eller snedvriden konkurrens? Tja, för att enkelt uttrycka det är ju när kommunen går in med skattemedel och konkurrerar på en redan fungerande privat marknad. Kommuner ska inte konkurrera med privata företag.

I motionen nämnde vi den rapport som släpptes av Svenskt Näringsliv år 2012, där bl.a. företaget Aptum i Umeå upplever osund konkurrens från kommunens sida då de konkurrerar med den kommunala räddningstjänsten om utbildningar. Det finns flera exempel, men alla företag vågar ju heller inte öppet kritisera kommunen. Man befarar att det kan slå tillbaka i andra sammanhang, exempelvis vid upphandlingstillfällen. Andra ger upp och satsar pengar och engagemang på andra ställen. Det är naturligtvis inte bra.

I årets ranking av kommunernas totala företagsklimat hamnar Umeå bättre till än tidigare. Det är glädjande! På plats 89 av landets 290 kommuner. Det är positivt – även om vi borde ligga ännu bättre till. Jag noterade att även Hans Lindberg (S) lyfter fram denna undersökning, och till skillnad från sin företrädare Holmlund (S) tycker att den är viktig.

Undersökningen går också att bryta ned på olika områden. Det är alltid lika intressant. När det gäller just den aktuella frågan om snedvriden konkurrens, och hur kommunen konkurrerar med företag – så hamnar Umeå på plats 257 av landets 290 kommuner! En försämring med 54 placeringar sedan förra året. Det är den enskilda del i kartläggningen där Umeå är sämst! Så vill vi förbättra våra placeringar beträffande företagsklimatet så spelar den här frågan stor roll. Vill vi förbättra företagsklimatet så spelar detta stor roll! Vill vi möjliggöra en bättre konkurrens och möjliggöra fler jobb, så spelar detta stor roll.

Vill vi vara kända för att vara en tillväxtorienterad och företagsvänlig kommun är det viktigt att lyfta upp den här frågan i ljuset. Från Alliansen har vi ju under flera år väckt frågan utan framgång. Argumentet från (S) till varför motionen ska avslås, verkar nästan uteslutande vara kopplat till att företag numera kan anmäla kommuner till Konkurrensverket, och de i sin tur får pröva enskilda ärenden. Det anser vi från Allianspartierna är en otillräcklig ambitionsnivå.

Förekomsten av osund konkurrens gentemot det privata näringslivet, är ett av de största problemen vi har i Umeå, om vi lyssnar på de företagare som finns i vår kommun. När vi är ute och gör företagsbesök är detta också en av de vanligaste frågorna vi får. Då räcker det inte med att säga – ”att ni får väl anmäla kommunen till domstol om ni inte gillar kommunens hållning!”

Hade Lindberg (S) menat allvar med att det är viktigt att ha ett positivt företagsklimat, så vore det naturligt att bifalla den när motionen. Men nu gick han åter på Vänsterpartiets linje.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.