Sifo: Moderaterna är största parti i Sverige!

Av , , 1 kommentar 14

874fcb54-8c6c-4e3a-8aa2-f71646724ecd

Enligt SIFO-mätningen som presenterades i dagens SvD, så är Moderaterna numera Sveriges största parti. Moderaterna går framåt, medan Socialdemokraterna tappar rejält. (S) får sitt sämsta stöd sedan Sifo startade mätningarna 1967.

En bra helg blev därmed ännu bättre!

1 kommentar

Grattis till Elin Jonsson!

Av , , 1 kommentar 14

I helgen hade Moderata Ungdomsförbundet i Västerbotten distriktsstämma i Umeå. Behandling av motioner och propositioner, samt personval genomfördes. Jag hade förmånen att få hålla ett litet välkomstanförande och ge några ord på vägen. En ny distriktsstyrelse valdes, och Elin Jonsson omvaldes till distriktsordförande. Jag och min fru, Åsa Ågren Wikström, gratulerade Elin Jonsson till omvalet efter stämmans avslutande.

Partiet ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med ungdomsförbundet under kommande år!

1 kommentar

”EU-migranter tvingas flytta”???

Av , , 7 kommentarer 65

Läser en artikel på vk.se med den missvisande rubriken ”EU-migranter tvingas flytta”.

Enligt svensk lag är det inte tillåtet att utan tillåtelse bosätta sig på annans mark, varken på kommunal eller privat mark. Men i Umeå har vi problem med att s.k. EU-migranter gör just detta. Därför agerar numera polisen och åtgärdar detta, utan att kommunen måste gå omvägen via Kronofogdemyndigheten och begära avhysning.

De som bosätter sig på detta sätt gör sig skyldiga till ett brott. De ”tvingas” inte flytta av den enkla anledningen att de inte har någon rätt att bo där överhuvudtaget. De blir avhysta då de inte följer svensk lag.

Ändå mer märkligt blir det när man läser vidare i artikeln och ser att ordföranden i föreningen ”Hjälp Västerbottens tiggare” förklarar att de mellan 30-40 migranterna har bott där sedan i somras.

Sedan i somras? Ok. Men efter tre månader har de inte rätt att vara kvar i Sverige och ska i så fall utvisas. Varför kan aldrig media ställa de uppenbara följdfrågorna – hur kommer det sig att de är kvar, när de borde utvisas efter tre månader? Hur kan det komma sig att detta brott har accepterats i över sex månader?

7 kommentarer

Ja till förebyggande åtgärder – nej till fria sprutor

Av , , 4 kommentarer 19

Även den här frågan kommer upp på kommunfullmäktige på måndag.

 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

  

Står (S) fast vid Umeå kommuns uppfattning att säga nej till försök med fria sprutor till narkomaner?

 

Från moderat sida är vi bekymrade över den drogliberala våg som sprider sig över västvärlden. Knarket vinner mark. Attityderna ändras. Därför är det glädjande att det ändå görs så mycket i Umeå på det här området när det gäller förbyggande arbete. Det går också alltid att göra mer. Men förebyggande åtgärder är A och O.

Västerbottens läns landsting har numera ställt sig positiva till införandet av sprututbytesprogram. Man var dock inte eniga politiskt. Frågan om att dela ut fria sprutor till narkomaner, har avfärdats av Umeå kommunfullmäktige såväl 2007 som 2013. Både Moderaterna och Socialdemokraterna har haft en enad front i denna fråga.

Nu aktualiseras frågan uppenbarligen på nytt. Vi moderater står fast vid vår gemensamma uppfattning. Vi ska hjälpa narkomaner att komma ur sitt missbruk – men vi ska inte hjälpa dem att fortsätta knarka genom att dela ut fria sprutor. 

  

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) är därför:

 

 • Står du fast vid Umeå kommuns tidigare uppfattning – nämligen att säja nej till förslaget att dela ut fria sprutor till narkomaner?

   

   

  Umeå 2016-01-21

   

   

  Anders Ågren

  Kommunalråd (M)

4 kommentarer

26 år

Av , , Bli först att kommentera 21

Igår invigdes årets omgång med ”Västerbotten på Grand Hotel” för 26:e gången.

En intressant eftermiddag med paneldiskussioner om integrationens utmaningar och möjligheter, om samspelet mellan stad och land samt lokaljournalistikens tillbakagång. Efter gårdagens startskott fortsätter det nu under ett antal veckor, där en rad olika organisationer, företag, universitet, kommuner mm arrangerar seminarier, möten m.m. Allt för att utveckla, uppmärksamma och stärka Västerbotten. På bilden ovan står jag med Ella Nilsson, matprofilen som komponerat Västerbottensbuffén sedan starten för 26 år sedan. En verkligen imponerande person!

Bli först att kommentera

Västerbotten på Grand 2016

Av , , Bli först att kommentera 18

FullSizeRender15

För 26 året i rad är det dags för Västerbotten att inta huvudstaden.

Det är alltså dags för Västerbottensveckorna på Grand Hotel i Stockholm, då länet visar upp sig inför företagare, beslutsfattare, forskare, massmedia, samhällsdebattörer, politiker m.fl. Temat för i är Den hållbara platsen, och bara idag kommer ett flertal föreläsare att tala på temat. En av dagens invigningstalare är närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S). Bilden ovan är från förra året, med moderator Malou von Sivers, som för övrigt är moderator även i år.

Invigning börjar kl 13.10. Ni som finns på twitter kommer att kunna följa händelserna och rapporteringen via hashtaggen #vbtn16.

På återhörande.

Bli först att kommentera

Ökad profilering för respektive Alliansparti

Av , , 1 kommentar 25

Ja, det stämmer att Allianspartierna kommer att lägga fram egna budgetförslag inför antagande av budget 2017.

Det är ingen dramatik i detta och våra partier är överens om upplägget. Det blir ett sätt för våra fyra partier att kunna profilera respektive parti ytterligare. Vi följer på så vis samma upplägg som på riksplanet, och avsikten för Alliansen i Umeå är att återkomma under valåret med gemensam budget och gemensamt valmanifest.

Meningen var dock inte att detta skulle läcka ut via facebook som det tydligen har gjort, men så är det i politiken ibland.

 

1 kommentar

På fullmäktige den 25 januari

Av , , Bli först att kommentera 14

Lämnade in denna fråga till Hans Lindberg (S) förra veckan, och den kommer upp till behandling på kommunfullmäktige den 25 januari.

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

 

Angående antagandet av strategisk plan för Umeå kommun

 

År 2012 beslutades om en ny planeringsprocess för arbetet med Umeå kommuns budget, mot bakgrund av att vi numera har en förvaltning och inte flera. En del i detta var även beslutet att kommunfullmäktige skulle besluta om en övergripande strategisk plan med ett tolvårsperspektiv.

I planen skulle sådant som vision, strategiska viktiga områden för kommunens framtida utveckling (t.ex. bostadsbyggande, förutsättningar för företagande etc) samt strategier för att arbeta med dessa områden konkretiseras. Arbetet gick på sparlåga, men våren 2015 gick startskottet då bl.a. kommunledning och de politiska nämnderas presidier träffades för överläggningar. Tydligt under arbetets gång blev behovet av ett starkt tillväxtfokus i kommunens fortsatta arbete. Det var också något som vi från moderaterna välkomnade.

Först var ambitionen att planen skulle antas av kommunfullmäktige i juni 2015 i samband med budget. Därefter sköts det fram till någon gång efter sommaren. Sedan var beskedet att planen skulle upp innan jul. Så blev det inte, och vi har fortfarande inte fått presenterat ett utkast i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) är därför:

 – När kommer kommunfullmäktige att få ta beslut om Umeå kommuns övergripande strategiska plan?

 

Umeå 2016-01-12

 

Anders Ågren, Kommunalråd (M)

 

 

 

 

 

 •  

   

Bli först att kommentera

Nya året inleder starkt

Av , , Bli först att kommentera 19

 

Så går den första egentliga arbetsveckan för min del detta år mot sitt slut. Kom ju tillbaka i söndags efter att ha varit utomlands, och sedan dess har det varit full fart från kl. 07.00 varje morgon, oftast på stadshuset. Ett högt tempo och det gillar jag.

Har hunnit med att lämna in två interpellationer och en enkel fråga under veckan: om bostadsbyggandet i Umeå, om marktillgång för företagsetableringar samt en fråga om vart kommunens strategiska plan har tagit vägen. Den plan som skulle tagits beslut om ursprungligen i juni. Nåja, svaren på dessa kommer vid årets första kommunfullmäktige den 25 januari.

I övrigt skulle det ju vara barnsligt enkelt att ta poänger på vad som nu utspelar sig inför öppen ridå inom Kommunal, liksom för den delen utrikesminister Margot Wallströms oräkneliga klavertramp som borde få flertalet att skämmas vid det här laget. Men jag nöjer mig med att notera det, och låta ”skådespelet” ha sin gång. De faller på eget grepp.

Glädjande är att Anna Kinberg Batra nu är den partiledare som har högst förtroende bland partiledarna. Vi moderater har också stabiliserat opinionssiffrorna och är på rätt väg när det gäller sakpolitiken. Det spekuleras mycket om hur långe den nuvarande regeringen kan sitta kvar. Vi får väl se helt enkelt. För egen del ser jag fram emot ett nyval. Detta år, nästa år eller när det nu skulle kunna bli. Den här regeringen är skadlig för Sverige.

Trevlig helg på er!

 

 

Bli först att kommentera

Mer mark för företagsetableringar i Umeå!

Av , , 1 kommentar 19

Även tillgången på mark för nya företagsetableringar i Umeå kommer att debatteras på kommunfullmäktige den 25 januari. Det är hög tid att vi öppnar upp mer markområden för ytkrävande verksamheter. Det handlar om att få fler företag till Umeå, och därmed fler jobb och ökade skatteintäkter! Interpellationen bifogas nedan.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

 

Mer mark för företagsetableringar i Umeå!

 

I media har vi fått rapporter om Långtidsutredningen och bilagan ”Demografins regionala utmaningar” som presenterades i november. Där framgår bl.a. att Umeå förväntas växa långsammare i framtiden.

Vi moderater har länge varnat för att många politiska partier i Umeå verkar ta framgången för given. Man har vant sig vid att det mesta rullar på. Det är en farlig inställning. Konkurrensen mellan städer pågår dygnet runt, månad efter månad, år efter år.

Umeå kommuns långsiktiga utveckling är beroende av ett växande näringsliv. Detta förutsätter att kommunen aktivt arbetar med näringslivsutveckling och har en mark- och planberedskap som är anpassad till näringslivets efterfrågan. Det har under lång tid påpekats att vi i stort sett saknar mark att erbjuda till handelsföretag och andra som vill etablera sig i Umeå – när det gäller de företag som medför ytkrävande verksamheter.

Vi vet att många företag är intresserade av att etablera sig här, men hittar i dagsläget ingen lämplig mark som kommunen har att erbjuda. Så kan det inte få fortsätta. Umeå kommun måste alltid stå beredd med mark för nya etableringar.

Mina frågor till Hans Lindberg (S) blir därför:

 

 1. Delar du min uppfattning om att Umeå kommun kan bli bättre på att erbjuda lämplig mark för att attrahera nya företagsetableringar?
 2. Vi moderater har exempelvis länge förordat att kommunen borde öppna upp för mer handelsytor väster och sydväst om Ersboda/Green-zone. Detta finns också som ett möjligt utredningsuppdrag i den fördjupade översiktsplan som antogs 2011. Är du beredd att göra detta?

 

Umeå 2016-01-13

Anders Ågren,

kommunalråd (M)          

1 kommentar