Löfvens (S) besked: Umeå kommun förlorar 64 miljoner kr redan från 1 januari 2020

Statsminister Stefan Löfven gav idag besked om att S/MP-regeringen vill driva igenom tidigare aviserade förändringar i det kommunala kostnadsutjämningssystemet, och att dessa ska träda i kraft redan den 1 januari 2020.

Om förslaget går igenom i riksdagen utan förändringar innebär det att Umeå kommun tappar 64 miljoner kr, jämfört med den budget som kommunfullmäktige redan har antagit för nästa år.

64 miljoner kr bort i ett klubbslag. Det är ett hårt slag mot Umeå. Det motsvarar som jämförelse halva fritidsnämndens budget.

Återstår att se hur detta ska hanteras rent praktiskt. Umeå kommun saknar plötsligt 64 miljoner kr i budget för 2020, om riksdagen röstar igenom detta.

Umeå kommun har tidigare i remissyttrande konstaterat att om förslaget genomförs i sin nuvarande form kommer Umeå kommun att betala ytterligare cirka 64 miljoner kronor (mnkr) per år till den kommunala kostnadsutjämningen. Umeå kommun skulle i så fall bidra mest till kostnadsutjämningen per invånare och mest till kostnadsutjämningen totalt efter Göteborg. Förändringarna i förslaget skulle innebära att Umeå kommuns avgift ökar från 663 mnkr till 727 mnkr.

Det här förslaget borde stoppas. Utjämningssystemet måste ses över i sin helhet och både växande och krympande kommuners förutsättningar måste beaktas.

Staten borde ta ansvaret för en helhetsöversyn gällande HELA utjämningssystemet, såväl inkomstsidan som kostnadssidan. Och ta en större del av ansvaret när det gäller utjämning mellan kommuner och regioner.

Jag missunnar inte de kommuner/regioner som nu blir ”vinnare” av denna förändring. Deras glädje över att få mer pengar kan man förstå. Självklart. Men det tas från andra kommuner/regioner.

Dagens system ställer kommuner mot kommuner. Regioner mot regioner. Varje gång det sker en översyn av systemet så blir det vinnare och förlorare. Detta förslag är inget undantag – det leder till ökade konflikter mellan olika delar av vårt land.

Staten bort ta ett större ansvar för utjämningen mellan kommuner och regioner.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.