Avskaffa plastpåseskatten!

Moderaterna röstade nej till att införa plastpåseskatten – för att det är ineffektiv symbolpolitik som straffar konsumenter och företagare.

Ny fakta visar att beslutet dessutom fattats på felaktiga grunder, då Naturvårdsverket rapporterat in ett större användande av plastpåsar i Sverige än vad som varit fallet.

Nu är det enda rimliga att skatten, som aldrig borde införts – rivs upp!

En kommentar

  1. Brorson

    Det hade varit bättre att göra en överenskommelse med handeln att papperskassar inte får vara dyrare än plaskassar. Berörda papperskassar skulle i så fall klara minst samma vikt och minst dubbla volymen och prisskillnaden inte vara obetydlig (minst 1 kr). Skulle i så fall någon välja plastkassar utan skälig anledning? Själv brukar jag sortera pappersavfall i papperskassar och plastavfall i plastkassar. Regeringen har nu infört en straffskatt på källsortering, med följd att några grannar har slutat källsortera.
    ,
    Detta är inte seriöst. Skillnaden mellan skatter och avgifter är att skatterna inte är öronmärkta för något särskilt ändamål. Plast, som dumpas i naturen och haven är en styggelse, varför det hade varit skäligt att ta ut en städavgift i producentledet, men inte i konsumentledet. Avgiften skulle i så fall tas ut på alla plastprodukter och vara olika beroende på vilken skada produkterna gör på djur och natur.

    En plastkasse ska tåla fukt, och t.o.m häftigt regn under flera timmar. Det är därför man väljer plaskskassar, när orsaken inte är sortera sopor. En plastkasse behöver däremot inte tåla att ligga i vatten under flera dygn. månader eller år. Det borde vara möjligt att utveckla en platsort för bl. a. plastkassar, som tål vatten under någon vecka, men är fullständigt nedbrytbar om den utsätts för vatten under en längre tid. Det är bra att Moderaterna säger nej till skatter och avgifter, som motverkar sitt syfte. På så sätt skapas ett utrymme för eventuella nya avgifter, som väl tjänar sitt syfte.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.